Конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08 " Приложение на изчислителната техника в икономиката"Дата26.10.2018
Размер41.5 Kb.
ТипКонкурсВъпросник

за конкурсен изпит за докторанти

по научна специалност 05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката”


1. Система. Структура и функции на системата. Управление и информация. Информационни системи. Компоненти на информационните системи. Управленски информационни системи. Данни и информация.
2. Компютри. Компютърни архитектури. Компютърни мрежи. Топология на мрежите. Използване на InterNet.
3. Информационна сигурност. Методи за защита – програмни, технически, организационни, криптографски и правни.
4. Системно програмно осигуряване. Характеристика и класификация на операционните системи. Графичен потребителски интерфейс. Компоненти. Обмен на данни между приложенията.
5. Настолни информационни системи. Технологии за текстообработка, електронни таблици, създаване на отчети и презентации. Настолни СУБД – таблици, записи, домени, релации. Манипулиране на данни. Формулиране на заявки. СУБД Access – генериране на екрани, справки и менюта. Стандартни и потребителски функции. Приложно програмиране.

6. Бази от данни – видове и характеристика. Релационни бази от данни. Релационен модел на данните. Релационна алгебра. Нормализация.


7. Проектиране на информационни системи – същност и съдържание. Изследване и анализ. Цели и методи. Създаване на концептуален модел. Документиране. Използвани технологически инструменти.
8. Системи за обработка на информация в Логистиката. Бизнес процеси. Информационна база. Видове програмни продукти и модули – сравнителен анализ и приложимост.
9. Системи за обработка на информация за управление на производствените процеси. Информационна база. Видове програмни продукти и модули – сравнителен анализ и приложимост.
10. Системи за обработка на информация във Финансово-счетоводната дейност (ФСД). Бизнес процеси. Информационна база. Програмни продукти и модули за ФСД – видове, сравнителен анализ.
11. Изкуствен интелект. Същност, развитие, направления. Експертни системи – основни характеристики. Приложения на експертни системи. Методи за представяне на знанията. Семантични мрежи, фреймове, продукционни правила, логическо представяне на знанията, процедурно представяне на знанията.
12. Език С. Деклариране и използване на функции. Област на видимост на функция. Указател към функция. Оператори на управление – оператори за разклонение, за цикъл, за управление на потоци, входно-изходни оператори.
13. Класове и обекти. Дефиниране на класовете. Обекти (екземпляри на класовете). Достъп до компонентите на класовете (видимост на компонентите). Указатели към обекти. Масиви от обекти. Динамични обекти. Статични компоненти на класовете. Конструктори и деструктори. (Представяне чрез един от езиците С++, С# или Java).
14. Език Java. Декларации и използване на методи. Унаследяване и интерфейси. Оператори за управление на програма. Входно-изходни оператори. Оператори за графичен интерфейс.
15. Клиент-сървър технология и еБизнес технология за изграждане на информационни системи. Трислойна архитектура. Интегрирана информационна система на корпорация.

16. Създаване на информационни системи базирани на Интернет технология. Протоколи. Уеб услуги. Уеб сайтове. Електронна поща. Портали.Л и т е р а т у р а
1. Боянов, К. и кол., Разпределено управление на слабосвързани системи, Техника, София, 1989.

2. Боянов, К. и кол., Локални мрежи от микрокомпютри, Техника, София, 1985.

3. Боянов, К. и кол., ЕИМ и мрежи от ЕИМ, Техника, София, 1985.

4. Мартин Дж., Организация баз данных в вычислитеньных системах, Мир, Москва, 1980.

5. Келер, Р., Технология на експертните системи, Техника, София, 1990.

6. Лорин, Г., Разпределенные вычислительные системи, Радио и связь, Москва, 1984.

7. Мацер, Теория релационных баз данных, Мир, Москва, 1987.

8. Мартин Дж., Вычислительные сети и рассределения обработка данных, финанси и статистика, Москва, 1985.

9. Уирт, Н., Алгоритми и структури от данни, Техника, София, 1980.

10. Бъчваров, А., и кол., Проектиране на автоматизирани информационни системи, Наука и изкуство, София, 1989.

11. Русков, П., Локални мрежи, архитектура и технологии, Терабаит, София, 1992.

12. Информатика под.ред на доц.Ев.Радев, УИ “Стопанство”, УНСС, София, 1995.

13. Информатика под ред. на доц. Ев. Радев, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 1995.

14. Душанов, Ив. И кол., Курс по счетоводство на предприятието, Фаворит –СД, София, 1992.

15.. Николов, И., Управленски информационни системи в предприятието, I и II част,УИ „Стопанство”, София, 1998.

16. Греъм Къртис, Бизнес-информационни системи, ИК, „Ив. Вазов”, София, 1995.

17. Джил Фрииз, Да научим Internet Explorer, Инфодар, 1998.

18. Питър Кент, Да научим Netscape Comunicator, Инфодар, 1998.

19. Румен Върбанов, Мрежова информационна среда на фирмата, Техника, София,

20. Симов Георги, Програмиране на С++, Издателска къща „СИМ”, София, 1983.

21. Строустроп, Б., Програмният език С++, Том 1 и 2, Инфодар, София, 2001.

22. Тодорова, М., Програмиране на С++, част 1 и 2, Сиела, София, 2003.

23. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie.,The C Programming Language, Second Edition
Prentice Hall, Inc., 1988.

24. Сгурев, В., Експертни системи, Наука и изкуство, София, 1989.

25. Jackson, P., Introduction to Expert systems, Addison Wesley, 1990.

26. Osborn, C++, The complete reference, 3rd, Ed, McGraw-Hill eBooks, 2003.

27. Joseph, Davies and Thomas Lee, Microsoft Windows Server 2003, TCP/IP Protocols and Services Technical Reference, Microsoft Press, 2003.

28. Roger Fenning, Using Microsoft Office Access 2003, Printed in USA, 2003.

Каталог: docs -> Konspekti2008
Konspekti2008 -> Системна (кибернетична) теория на управлението
Konspekti2008 -> Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18
Konspekti2008 -> София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
Konspekti2008 -> Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
Konspekti2008 -> Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
Konspekti2008 -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Konspekti2008 -> П р о г р а м а за кандидат-докторантския изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница