Конкурсен изпит за докторантура по направление Физически науки специалността "Физика на вълновите процеси"Дата24.10.2018
Размер37.01 Kb.
#95227
ТипКонкурс
Одобрил:

ПРОФ. Д.Ф.Н. АЛ. ДРАЙШУ ДЕКАН НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТПРОГРАМA

за конкурсен изпит за докторантура по

направление 4.1. Физически науки

специалността "Физика на вълновите процеси"

(вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)


 1. Взаимодействие на лъчението с веществото - методи за описание. Спонтанни и принудени преходи. Ширина и форма на линията. Създаване на инверсна населеност в системи с три и четири нива. Ефекти на насищане.

 2. Оптични резонатори. Модове. Селекция на напречните модове. Видове устойчиви резонатори. Елементи на лазерните резонатори.

 3. Неустойчиви резонатори и резонатори с огледала с профилирано отражение.

 4. Селекция на надлъжните модове. Стабилизация на едночестотните лазери.

 5. Лазери с твърдо работно вещество. Устройство и принцип на действие. Свободен режим на генерация и режим на модулация на доброкачествеността.

6. Диодно-напомпвани твърдотелни лазери. Диодните лазери като напомпващи
източници. Оптични системи за пренос на напомпването, схеми на напомпване, примери.

 1. Газови лазери с непрекъснато действие. Особености и параметри на газовите лазери с непрекъснато действие, използващи преходи в атоми, йони и молекули.

 2. Импулсни газови лазери с напречен разряд. Лазери с СО2, азот и ексимерни лазери. Методи за напомпване и основни характеристики на импулсни лазери.

 3. Пренастройваеми лазери на базата на твърдотелни среди и органични багрила. Методи за промяна на дължината на вълната на излъчването.

10. Полупроводникови лазери. Принцип на действие, методи за възбуждане, видове.

11. Лазери със синхронизация на модовете. Активни и пасивни (вкл.


нелинейнооптични) методи за синхронизация на модовете.

12. Получаване и усилване на фемтосекундни светлинни импулси.

13.Методи за измерване на параметрите на пикосекундни фемтосекундни светлинни импулси.

14.Модулация и отклонение на светлинни снопове. Видове модулатори и дефлектори. Основни характеристики и параметри.

15. Генерация на хармонични и смесване на оптични честоти. Нелинейни
възприемчивости. Условия за фазов синхронизъм и методи за тяхното реализиране.

16. Параметрични усилватели и генерация на светлина.

17. Самовъздействие на мощни светлинни вълни. Самофокусиране. Нелинейна фазова модулация на светлинни импулси.

18. Оптични влакна и вълноводи. Модове. Честота на срязване. Дисперсия на


електромагнитните вълни в оптични влакна.

19. Методи на нелинейната лазерна спектроскопия. Спектроскопия с фемтосекундна


времева разделителна способност.

20. Измерване на спектрални и енергетични параметри на оптично лъчение.


Измерителни методи. Видове детектори - характеристики.

ЛИТЕРАТУРА

 1. О.Звелто, "Принципы лазеров", М. 1984 (II изд.), "Принцин ы лазеров", Мир, 1990 (III изд.).

 2. Л.В.Тарасов, "Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения", Москва, Радио и связь, 1981.

3. Н.В.Карпов, "Лекции по квантовой злектронике", M.1983 (I изд.), M.1986 (II изд.).

4. А.Ярьт, "Квантовая злектроника и нелинейная оптика", M.1972 (I изд.), Квантовая


злектроника M.1980 (II изд.).

 1. А.Ярмв, "Введение в оптическую злектронику", М, 1980.

 2. A.Yariv, "Optical Electronics", Fourth Edition, 1991 (Превод).

 3. Е.М.Страховский, А.В.Успенский, "Основы квантовой злектроники", М. 1979.

 4. Х.Вебер, Г.Херцигер, Лазерм, С, 1984.

 5. Г.Георгиев, С.Салтиел, Ръководство за лабораторни упражнения по квантова

електроника и лазерна техника, С, 1984.

 1. Ф.Цернике, Д.Мидвинтер, Прикладная нелинейная оптика, М., 1989.

 2. A.Siegman, Lasers, University Science Books, Mill Valley, 1985.

 3. P.N.Butcher, D.Cotter, "The elements of Nonlinear Optics", Cambridge Press, 1990, (Сигнатура в библиотеката на ФзФ - Сп. 863).
 1. С.Динев, Лазерите в модерните технологии, Изд. "Алфа", 1993.

 2. М.Ненчев, С.Салтиел, Лазерна техника, Изд. СУ "Св. Кл. Охридски" и изд. "Наука и изкуство", 1994.

 3. Koehner, "Solid State Laser Engineering", Springer, 1991.

 4. Й. Херман, Б.Вильгелми, Лазерм сверхкоротких импульсов, М., 1986.

 5. В.Р.Дмитриев, Л.В.Тарасов, Прикладная нелинейная оптика, М., Радио и связь,

1982.

 1. Х.Кейси, М.Паниш, Лазеры на гетероструктурах, М., Мир, 1981.

 2. П.Г.Елисеев, Введение в физику инжекционнмх лазеров, М., Наука, 1983.

 3. Л.М.Кучикян, Физическая оптика волоконннх световодов, М., Знергия, 1979.

 4. Х.-Г.Унгер, Планарные и волоконнные оптические волноводы, М., Мир, 1980.

 5. Г.Хирц, "Измерение лазерных параметров", М.Мир, 1970.

 6. А.Ф.Катюка, Б.М.Степанова, "Измерение спектрально-частотннх характеристик лазерного излучения", М. "Радио и связь", 1982.

 7. Личните записки на лекциите по "Квантова електроника", "Лазерна техника",

"Лазерна спектроскопия", "Нелинейни методи за преобразуване на лазерното лъчение", "Вълнова и квантова оптика", "Основи на квантовата електроника", "Оптоелектроника и интегрална оптика", "Експериментална лазерна физика"и др.

Съставил:


04.01.2012 г. (доц. д-р Ив. Хълтъков)

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница