Конспект Механични вълни. Уравнение на бягаща плоска вълна. Вълново уравнениеДата23.11.2017
Размер36.22 Kb.
#35251
ТипКонспект
СЪСТАВ НА ТЕСТА ЗА КР3

(препоръчително за студенти, получили т. на КР1 и т. на КР2 )


Конспект


 1. Механични вълни. Уравнение на бягаща плоска вълна. Вълново уравнение.

 2. Интерференция на механични вълни. Стоящи вълни. Собствени трептения на ограничени среди.

 3. Електрически трептящ кръг. Свободни, затихващи и принудени трептения.

 4. Електромагнитно поле. Уравнения на Максуел. Електромагнитни вълни. Вълнови уравнения за Е и Н. Получаване на електромагнитните вълни. Спектър.

 5. Интерференция и дифракция на светлината.

 6. Закони за топлинното излъчване.

 7. Външен фотоефект. Закони на Столетов. Волт-амперна характеристика. Уравнение на Айнщайн.

 8. Строеж на атома. Ядрен модел на Ръдърфорд. Атом на Бор.

 9. Квантово-вълнов дуализъм. Съотношение на неопределеност на Хайзенберг. Вълнова функция. Уравнение на Шрьодингер. Квантови числа. Изграждане на периодичната система на химичните елементи.

 10. Основи на зонната теория на проводимостта. Разпределение на Ферми- Дирак.

 11. Собствена и примесна електропроводимост на полупроводниците. P-N преход.

 12. Термоелектронна емисия. Волтамперна характеристика.

 13. Контактна потенциална разлика. Термоелектричен ефект.

 14. Спонтанни и принудени преходи. Квантови генератори. Свойства на лазерното излъчване.


1. Срещу всяко название на величина или закон от първата колона запишете номера на съответната формула от третата колона, чрез която се изразява.

Общо 10 реда – 10 точки.

Проверява знанието на записването на физичните величини и закони.


величинаформула


2. Срещу всяка от формулите запишете названието на величината, зависимостта или законът, който тя изразява.

Общо 10 реда – 10 точки.

Проверява знанието на формулировките на физичните величини и закони.


формула

величина / зависимост / закон


3. Попълнете празните места в таблицата.

Общо 10 реда – 10 точки.

Проверява знанието на физичните величини и закони – име, означение, формула и измерителна единица.


Величина

Означение

Формула

Размерност


4. Тестови въпроси и задачи с изборен отговор или с попълване на дума – основни дефиниции на понятия и закони.

4-5 задачи, по 1-5 точки

Проверява

1. устойчивостта на знанията: способността за кратко и точно възпроизвеждане на основни дефиниции, познаване на основните свойства на величините, познаване на следствия от законите;

2. способността за логическо разсъждение;

3. систематизация и приложение на знанията.


5. Теоретична формулировка на основни закони.

2 въпроса, по 5-8 точки


1. Уравнение на бягаща вълна – формула, название на величините. - 6 т.

2. Вълново уравнение. Решения на едномерния случай на вълновото уравнение - формула и название на типа вълна. – 5 т.

3. Условия за интерференция на механични вълни. Зависимост на амплитудата от (). -5 т.

4. Уравнение на стояща вълна. Амплитуда на ст. вълна; частни случаи за възел и връх. Дължина на ст. вълна. - 5 т.

5. Диференциално уравнение на свободни незатихващи електромагнитни трептения. Собствена честота. Решение за . - 5 т.

6. Условия за интерференция на ЕМВ. Условия за максимум и минимум (чрез ). - 6 т.

7. Дифракция от процеп: условия за максимум и минимум – зависимост от ширината на процепа и (с формула и с думи). - 6 т.

8. Закони на Кирхоф, Стефан–Болцман и Вин за топлинното излъчване – с формула и с думи. - 6 т.

9. Формулирайте 4-те закона за фотоефекта – с думи и формула. - 8 т.

10. Запишете с думи и формула уравнението на Айнщайн за фотоефекта. Означение и физически смисъл на величините в него. - 5 т.

11. Постулати на Бор за водородния атом. - 5 т.

12. 4 квантови числа – наименование, физически смисъл, граници на изменение. - 8 т.

13. Дефиниция на следните енергийни зони: позволена, забранена, свободна, запълнена, валентна зона, зона на проводимост. - 6 т.

14. Волт-амперна характеристика на P-N преход – чертеж, основни точки (физически процес). - 5 т.

15. Волт-амперна характеристика на термоелектронна емисия – чертеж, основни точки (физически процес); зависимост на наситения ток от температурата. - 6 т.

16. Основни части и принцип на действие на рубинов лазер. - 8 т.


Общ брой точки от теста – 60.

Критерий за оценка: Броят на точките, разделен на 10.
т. – освобождава се от изпит върху последните 14 въпроса от конспекта.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница