Конспект на дисциплината


Неудовлетворението от заплащанетостраница41/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47
Управление на човешките ресурси
Неудовлетворението от заплащането може да рефлектира в две възможни емоционални реакции:
1) да повиши желанието на служителя за по-високо заплащане или
2) да понижи привлекателността на длъжността.
Следователно удовлетворението от заплащането може да има значителен ефект, както върху индивидуалното, така и върху организационното изпълнение, НО при наличието на специфични условия.
2. Фактори, влиящи върху заплащането.
Заплащането на трудовото изпълнение е обект на влияние както от страна на външни, така и на вътрешни фактори.
ВЪНШНА СРЕДА
- правителство;
- икономически условия;
- трудов пазар;
- профсъюзи.
ВЪТРЕШНА СРЕДА
- организационна стратегия;
- организационна култура и ценности;
- потребности на служителите;
- бюджет за заплати.
3. Система на заплащане в организацията
Според Кодекса на труда, положения труд по трудово пеавоотношение е възмезден. Трудовото възнаграждение се изплаща в пари, като допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако е предвидено в колективен трудов договор.
ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО – обикновено заплащането е от: основна работна заплата, допълнителни възнаграждения, поощрения и допълнителни придобивки.
СИСТЕМИ НА ЗАПЛАЩАНЕ - според българския законодател, размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното.
-повременна система на заплащане – използва се когато изпълнителят не може да влияе върху произведеното количество продукция; когато произведеното количество не подлежи на измерване или преброяване; когато трудовия процес не еднократно следва да бъде прекъсван, което е характерно за квалифицирания умствен труд.
-сделна система на заплащане - работната заплата се определя на база обема извършена работа и размера на основната работна заплата за съответната операция, функция, дейност. За целта се определя сделна разценка.
Тази система може да се прилага на равнище индивид или група.
-индивидуална сделна система
Според Кодекса на труда, при производство на напълно негодна продукция по вина на служителя, трудово възнаграждение не му се заплаща.
-екипна сделна система – общата заработена сума се разпределя между членовете на екипа по следната процедура:
1) Определяне на заработката на екипа - произведението на количеството продукция (обем работа), изработено от екипа и работната заплата за единица продукция (или определен обем работа);
2) Определяне на индивидуалната работна заплата - чрез изчисляване на личния показател за участие, умножен с коефициента за разпределение на общата заработка между членовете на екипа.


Сподели с приятели:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница