Конспект на дисциплината


Проблеми – с описанието на класовете, локализацията на длъжностите в тях. 3. ТОЧКОВА СИСТЕМАстраница44/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
Управление на човешките ресурси
Проблеми – с описанието на класовете, локализацията на длъжностите в тях.
3. ТОЧКОВА СИСТЕМА
Длъжностите се оценяват чрез различните си съставни елементи, т.е. в цялата им сложност. Относи­тел­ната стойност на всяка длъжност и следователно нейната позиция в йерархичната структура на заплащане­то, се определя от общия брой на събраните точки.
Основни елементи:
1) фактори,
2) субфактори и скала с различните им степени,
3) тегла, отразяващи относителната важност на всеки фактор.


Технология на оценяване:
1) Избор на ключови длъжности – 10-20 на брой;
2) Избор на платими фактори – 4-10 на брой. За по-детайлно описание се използват субфактори с различ­ни степени или равнища с конкретни изисквания.
3) Определяне на факторните тегла и съставяне на скала - отразят различната им значимост.
4) Оценяване на ключовите длъжности - чрез сумиране на точките за съответните степени.
5) Оценяване на останалите длъжности в организацията - в съответствие с така разработената количест­вена скала.
4. ФАКТОРНИ СРАВНЕНИЯ - сходен е с предишния метод, но използва монетарна скала вместо точкова.
Технологията е следната:
1) Избор на ключови длъжности;
2) Идентифициране на факторите – но без декомпозиране на факторите в субфактори и степени;
3) Степенуване на длъжностите - по всеки фактор поотделно;
4) Декомпозиране на заплащането по фактори - заплащането на всяка длъжност се разпределя между различните фактори;
5) Съставяне на монетарна скала - според монетарната стойност на всеки фактор. Всяка скала не само показва степенуването на длъжностите, но също така установява относителните различия в тяхното заплащане в рамките на организацията.
6) Оценяване на останалите длъжности - общата стойност на всяка длъжност се изчислява чрез сумиране на заплащането, определено за всеки фактор.
Факторни сравнения , този метод е сходен с предишните, но използва монетарна скала вместо точкова. Технологията е следна:
1)избор на ключови длъжности;
2)идентификация на факторите;
3)степенуване на длъжностите;
4)декомпозиране на заплащането по фактори;
5) съставяне на монетарна скала;
6)оцяняване на останалите длъжности;


Сподели с приятели:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница