Конспект на дисциплината


- дефиниране на длъжносттастраница11/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47
Управление на човешките ресурси
- дефиниране на длъжността;
- съдържание на длъжността;
- трудови условия;
- стандарти на изпълнение/цели;
- друга уместна информация;
- изисквания към изпълнителя.
Длъжностна спецификация-тя може да съществува като самостоятелен документ или като част от длъжностната характеристика. Концентрира се върху качествата, необходими за изпълнение на длъжността. При изготвяне на спецификацията:
- трябва да се избягва надценяването на характеристиките, необходими за изпълнение на длъжността;
- е необходимо да се обърне внимание на значението на потенциала;
- е желателно да се разграничи кои качества са от първостепенна важност и кои са препоръчителни.
4. Потенциални проблеми при анализа на длъжността - ако информацията е събрана от недостатъчен брои източници, тя може да се окаже непълна или неточна, анализиращия може да е субективен в своята интерпретация. Някои външни фактори като кратки времеви срокове, липса на интерес , също може да провокират грешки в анализа. Затова, обикновено след съставяне на длъжностна характеристика, анализиращия предоставя възможност на титуляра и/или прекия ръководител да я одобрят или модифицират. Един от потенциалните проблеми при анализа е свързан със съпроводителните реакции на служителите. Много важно при избора на метод за анализ да се отчита неговата: надежност,валидност, приемливост и полезност.
Длъжностната характеристика включва два основни елемента:

  • описание - наименование на длъжността, местоположение в организацията, съдържание на трудовите задачи, отговорности за хора и ресурси, взаимоотношения с хора в и извън организацията;

  • спецификация – конкретизира изискванията към изпълнителя.

5.Същност на проектирането на длъжностите. Проектирането на длъжности, е процес на разпределение на задачи между организационните роли. Основната цел на този процес е постигане на интеграция между съдържанието на работата, възнагражденията и необходимите квалификации по начин, който задоволява потребностите на служителите и тези на организацията.
Проектирането включва няколко последователни действия:
1) идентифициране на необходимостта от препроектиране на длъжностите;
2) идентифициране на целева група от длъжности;
3) Формиране на група за проектиране на длъжности;
4) Събиране на необходимата информация;
5) Разработване на проекти за длъжностите;
6) Пробно приложение на проектите;
7) Внедряване на проектите.
6.Рационален подход към от позициите на организационно-техническите изисквания на длъжността. Рационалният подход е свързан с проектиране на длъжностите единствено от позициите на технологичните изисквания. (стандартите за време).
Опростяване на работата. Проектиране на длъжностите се базира най-вече на принципа на минималните разходи. Трите основни изисквания са :
- максимална специализация чрез ограничаване както броя на съставните задачи, така и тяхното разнообразие;
- максимална повторяемост;
- минимално време за обучение;
Принципите за проектиране на длъжностите, и прилагани в днешните организации са :
- работата трябва да се изследва с научни методи;
- работата трябва да бъде така организирана, че служителите да бъдат високо производителни;
- служителите, избрани за работата, трябва да съответстват на максимално на изискванията на длъжността;
- служителите трябва да бъдат обучени да изпълняват длъжността;
- трябва да се използват монетарни възнаграждения, за насърчаване успешното изпълнение на длъжността.
Същността на рационален подход към проектирането на длъжности е в максималното опростяванв на работата.
Предпоставка за специализация:
1. сравнително голям обем работа ;
2. стабилност в обема на работата.
Проектиране на методите на работа . След като се уточни съдържанието на длъжността, следващата стъпка е да се определят точните методи, които ще бъдат използвани за изпълнение на трудовите задачи. Оптималният работен метод оптимизира състава, продължителността и последователността на трудовите задачи, като същеврвмвнно запазва здравето и работоспособността на изпълнителя.
– изучаване на движенията- представлява техника,която включва определяне на основните движения,необходими за изпълнение на една задача или работа и въз основа на това проектиране на най-ефикасния метод за съчетаване на тези движения в едно цяло.
- изучаване на времето- определяне средната продължителност на времето, необходимо за изпълнение на една задача.
- случайни моментни наблюдения- представлява статистическа техника за анализ и проектиране на работните методи, въз основа на случайни извадки.
Рационални методи за проектиране на длъжности –няколко метода за проектиране на длъжностите:
- механистичен метод за проектиране- тези длъжности могат да бъдат изпълнявани почти от всеки и времето за обучение обикновено е много кратко;
- биологичен метод за проектиране- технологичните и организационните изисквания се формират, като се има предвид, че те трябва да осигурят запазване на здравето и работоспособността на изпълнителя. -моторен метод за проектиране- той се стреми да ограничи използването на уствени способности и капацитет на хората.
7.Поведенчески подход към проектирането на длъжности. Поведенческият подход е свързан с проектиране на длъжността от позициите на индивидуалния изпълнител.


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница