Конспект на дисциплинатастраница15/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47
Управление на човешките ресурси
Проектиране на тренда - прогнозира се въз основа на минали зависимости между някакъв фактор и работната сила (например, м/у равнище на продажбите и брой на служителите).
Прогнозиране структурата на персонала – често текущото разпределение на длъжностите се проектира и в бъдещето. Тоест, новите служители се разпределят в същото процентно съотношение.
Моделиране и множествени техники за предвиждане –.Чрез регресионен анализ се проследява влиянието на множество фактори, като продажби, БВП и др. Създават се математически модели на организацията и се използват симулации.
3 Прогнозиране на наличната работна сила
1. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ
Описът на уменията съхранява обобщена информация за ЧР на организацията; дава представа за цялото портфолио от притежавани умения, а не само тези, които се използват в настоящата длъжност. Поддържането на такава база от данни дава възможност на организацията бързо да определи с какви типове ресурси разполага в момента.
2. ПРОГНОЗИРАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ НАЛИЧНОСТИ
Прогнозиране на текучеството – обикновено се определя чрез проектиране на минали трендове в бъдещето
Верига на Марков - матрица, която показва вероятността един служител да се придвижи от една позиция в друга или да напусне организацията; тоест проследява равнищата на заетост през различни времеви периоди.
Индекс на годишно текучество - съотношение между броя на напусналите служители през годината и списъчния състав на служителите в началото на годината.
Индекс на стабилност - съотношение между броя на служителите с трудов стаж в организацията над 1 година и броя на служителите със стаж под 1 година.
Прогнозиране на вътрешните движения
Планиране на заместванията и приемствеността. Представляват „моментна снимка” на ключовите позиции в организацията и илюстрират текущите възможности за замествания. В тях е отразена преценката относно знанията, уменията и способностите на служителите. Обикновено се използват за анализиране и прогнозиране на наличността от мениджъри.


Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница