Конспект на дисциплината


ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИстраница4/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Управление на човешките ресурси
2.2. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
РОЛЯ НА ОТДЕЛА ЗА УЧР - разнообразни дейности, предимно в сътрудничество с преките ръководители, обработва се и се съхранява документация за персонала. Линейните мениджъри оперират в съответствие с неговите препоръки, при реализацията на различни политики, програми и процедури. Обикновено в организации с над 200 души персонал се създава специализирано структурно звено за осъществяване на дейностите по УЧР. Отделът по ЧР възниква и съществува, за да подпомага останалите организационно-управленски звена при решаването на проблемите, свързани с персонала. Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) се създава през 2000г. с мисия да издига имиджа на професията УЧР, в съответствие с обществената й значимост, и да подпомага и усъвършенства работещите в областта чрез повишаване на тяхната компетентност.
Основни дейности на БАУРЧР:
- организира различни работни семинари, симпозиуми и кръгли маси в областта на развитието на ЧР;
- поддържа уеб страница ,изготвя и разпространява месечен електронен бюлетин за новини и актуална информация в областта на ЧР и дейността на БАУРЧР;
- ежегодно организира международни конференции с участието на известни български и чуждестранни практици и теоретици от водещи университети.
През 2002г. БАУРЧР разработва Професионални стандарти за работещите в областта на УЧР, които определят изискванията за компетентност, в съответствие с общоприетите международни стандарти. Те са обособени в четири широки групи: личностни, организационни, управленски и функционални компетенции.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ОТДЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - размерът на този отдел зависи от броя на заетите в организацията.
1) В зависимост от изпълняваните функции – при тази структура отделът е композиран от специалисти по набиране, заплащане на труда, развитие, трудови отношения, социални услуги и т.н.;
2) В зависимост от целта на дейността - тук се оформят две категории: длъжности, чиито основни задачи са свързани с предотвратяване на неудовлетвореността от труда на заетите и длъжности, чиито основни задачи са свързани с повишаване на удовлетвореността от труда ;
3) В зависимост от спецификата на отделните групи персонал – създават се няколко подгрупи, които обслужват различни категории персонал. По този в организацията могат да се подготвят различни типове програми с по-ефективна насоченост спрямо отделните категории заети;
4) Референтен тип разделение – към отделните подразделения в организацията се прикрепват референти от отдела УЧР. Така те са по-близо до сътрудниците и до възникващите проблеми; съответно от тях се изисква широка квалификация, тъй като осигуряват консултации и разрешават проблеми от различно естество.
Вертикално разделение на труда в отдела за УЧР:
1) Мениджъри по УЧР - всички ръководители на структурни звена по УЧР. Извършват стратегическа дейност в областта на УЧР
2) Специалисти по УЧР – неръководни позиции, ангажирани с консултантска дейност;
3) Служители в отдела по УЧРсътрудници, изпълняващи административно-техническа дейност.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница