Конспект на дисциплинатастраница6/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Управление на човешките ресурси
- форма на собственост – обикновено в държаните и общинските организации целите са неясно формулирани, противоречиви или неизпълними. Управлението на ЧР е тромаво и неефективно, движи се в низходящо зададени рамки. Ръководителите обикновено не са мотивирани да изграждат ефективна система за УЧР, а и е съществуват обективни предпоставки за това.
- размер на организацията – размерът може да се определи чрез обем на продажбите, стойност на дълготрайните активи, брой на заетите служите и т.н.
- организационна структура – принципът за изграждане на организацията определя позицията на функцията на управление на ЧР в нея. Принципи – функционален, продуктов, матричен.
- финансово състояние на организацията – при добро финансово състояние, организацията може да изгради и да поддържа ефективна система за набиране и подбор на служители, за оценяване, обучение и развитие, мотивиране, социално обслужване и т.н.
- организационна култура – тя се определя като начина, по който се работи в организацията, т.е. свързва се с преобладаващия управленски стил
- технологични промени – те често са свързани с промени в потребностите от персонал, в съдържанието и обхвата на длъжностите, в подбора и обучението, заплащането и условията на труда.
- организационна стратегия – стратегията на организацията е в основата на всички планове за ЧР, тъй като задава ориентирите пред дейностите по подбор, обучение, оценяване, заплащане и т.н.
4. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Развитие на световната практика по УЧР:
20-те г. на ХХ в. - „служител по благосъстоянието”;
30-те г. на ХХ в. - „служител по персонала” и „трудов мениджър”;
след ВСВ – създаване на служби, отдели и дирекции по УП или на УЧР.
Развитие на българската практика по УЧР:
До края на 80-те г. в държавните предприятия съществуват отдел Планов, отдел Кадри и отдел ТРЗ.
След демократичните промени, с развитието на частния сектор, чуждестранният опит постепенно навлиза и у нас. В организациите се създават структурни звена за УЧР, на пазара се появяват множество частни трудови борси, агенции и консултантски дружества.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница