Конспект на дисциплината


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДНЕШНАТА РЕАЛНОСТстраница7/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47
Управление на човешките ресурси
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДНЕШНАТА РЕАЛНОСТ
- икономика, основана на знанието;
- Интернет – неограничените възможности за информационен обмен, бързата комуникация между хора и организации, разпространението на знанията чрез Мрежата, оказват огромно влияние върху икономиката ;
- глобализация на бизнеса – съвременният свят не е съвкупност от отделни национални икономики, а все повече се превръща в свят на глобалната икономика.
Основни промени, влияещи върху поведението на човешките ресурси:
- всеобща стагнация и рецесия;
- рязко намаляване броя на работните места, в резултат на преструктурирането на националната икономика
- кратък жизнен цикъл на продуктите, което постоянно изисква обновяване на знанията и на интелектуалните продукти;
- нови производствени технологии – преструктуриране на човешките ресурси и овладяване на новите технологии;
- нови методи и подходи в управлението – основаващи се на инф.технологии и мрежи, функциониращи на локално и транснационално равнище, което е свързано с преход от функционално към процесно управление;
- изменения в демографската ситуация и засилване на миграционните процеси не само в рамките на националната икономика, но и извън нея;
- нова ценностна ориентация на личността, ориентация към постоянно повишаване на квалификацията и нови знания. Стремеж към личностно развитие и издигане в йерархията.
- изменения в нормативно-правната уредба на трудовите отношения и ясно и точно разграничаване на трите взаимосвързани категории – собственици, професионални мениджъри и наемни работници.


4.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Организациите трябва да се преструктурират и преориентират, възприемайки нови модели и подходи и модели на управление:
- по-плоски, гъвкави и целенасочени към приоритетно обслужване на клиента организационни форми;
- все по-значима роля на човешкия фактор в организацията;
- потенциалът на човешките ресурси определя конкурентоспособността;
- ангажираността към целите на организацията се повишава непрекъснато;
- работата се организира около процесите и екипното им обслужване и управление;
- непрекъснатото усъвършенстване е норма на съществуване.
През последните години се наблюдава нарастване на стратегическата роля на специалистите по УЧР; все повече директори по персонала са включени в борда на топ мениджърите на европейските компании, все повече организации разработват стратегия за персонала.

ТЕМА ВТОРА. АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница