Конспект на дисциплината


Етапи в процеса на анализстраница9/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47
Управление на човешките ресурси
Етапи в процеса на анализ
Процесът на анализ включва няколко основни етапа.
Целта на анализа може да бъде изготвяне и/или актуализиране на длъжностни характеристики, оценяване на длъжностите като база за диференциация в заплащането, формулиране на критерии за подбор на кандидати за работа, определяне на нуждите от обучение и развитие на персонала и др.
- Определяне на обекта на анализа, т.е. в кои структурни звена , за кои дейности и длъжности ще се провежда;
- Специалистът, т.е. субектът на анализа, трябва да рзбира логиката в движението на работните потоци в рамките на организацията, а също така и ролята на управлението на човешките ресурси в цялостната организационна система.
В зависимост от конкретните цели, техниките, които ще се прилагат и ресурсите, с които организацията разполага, анализът може да бъде извършен от вътрешни и външни специалисти:
- вътрешните- могат да бъдат от отдела за управление на човешки ресурси или от специализирано звено за анализ на длъжностите;
- външни - се наемат, ако е необходимо използването на специализирани техники, които собствения персонал не е в състояние да усвои по различни причини - информацията, която ще се използва при анализиране на длъжностите, зависи от два фактора: съществуващата и целта на анализа. Най-важното е събраната информация да служи на целите на анализа. Анализът събира три основни категории информация:
-информация за задачите- представлява реална работа, която се извършва, нейното предназначение и резултат,;
- информация за поведението - описва длъжностите чрез поведенията, които се изискват;
- информация за уменията - включва познания и способностите, които един служител трябва да притежава, за да работи ефективно.
Необходимата информация може да се набави от различни източници. Най-често използвания източник е заемащия длъжността, прекият ръководител също често се използва като източник на информация, колеги и подчинени на анализираната длъжност, технически експерти. Може да се използва писменна документация, съдържаща важна информация. Финален продукт от анализа на длъжността е длъжностната характеристика. Тя представлява документ, който съдържа актуални сведения за длъжността такава каквата е в момента на анализа.
Етапи в процеса на анализ:
1) Определяне на целта и обекта на анализа;
2) Формиране на специализирана комисия по анализ на длъжностите;
3) Събиране и анализ на необходимата информация – чрез описание на работата, работни дневници, анкети, интервю, наблюдение, технически справочници и др.;
4) Обобщаване на информацията и изготвяне на крайния продукт;
5) Съхраняване и актуализиране на информацията.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница