Конспект по „ Банково дело учебна практика " XIII клас, учебна 2008/09 г спец. „ Банково дело "Дата08.08.2017
Размер17.8 Kb.
#27478
ТипКонспект
Конспект по „Банково дело - учебна практика” - XIII клас,

учебна 2008/09 г.

спец. „Банково дело 

Курсова работа. Изготвяне и представяне на проект , свързан с условията и документация на банкова услуга. 

Разработката на проекта трябва да има следното съдържание: 

1. Увод. В увода се прави общо представяне на идеята на проекта и мотивацията на

ученика/обучаемия за избора на темата на разработката.

2. Теоретична част (съдържа основни понятия, процеси, нормативни изисквания,

процедури и др., на базата на които се разработва темата).

3. Практическа част (съдържа данни от направени проучвания, изготвени материали,

попълнени документи и др., свързани с разработването на темата).

4. Заключение (съдържа обобщения и изводи относно практическото приложение и

значение на представената разработка.

5. Ползвана литература: Посочват се източниците на информация и нормативните

документи, които са свързани с темата.

6. Съдържание на разработката Курсовите работи се разработват въз основа на следните теми: 

1. Откриване, водене и закриване на банкова сметка.

2. Влогове и депозити в търговските банки.

3. Ползване на банкова касета в обществения трезор на банка.

4. Предоставяне кредити на населението.

5. Предоставяне на кредити на юридически лица.

6. Условия и документи за извършване на плащания, чрез кредитен превод.

7. Условия и документи за извършване на плащания, чрез директен дебит.

8. Издаване на Електронни платежни инструменти. Банкова платежна карта.

9. Издаване на банкови гаранции.

10. Издаване на банкови референции.

11. Валутни операции на търговските банки – условия и документи.

12. Сделки на търговските банки с ценни книжа – условия и документи. 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Цв. Коцев и колектив, Финанси, Мартилен, София, 2006 г.

2. Радков и Д. Манчева, Банково дело, Мартилен, София, 2007 г.

3. Радков и колектив, Пари, банки, парична политика”, Мартилен, София, 2000 г.

4. П. Стефанова, Банки – вътрешни и международни плащания, Тракия-М, 2000 г.

5. Нормативни документи. 


 
 

Изготвил: Добринка Караджова
Каталог: old -> temi
temi -> Тема 1: Видове изображения, модели и формати
temi -> Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
temi -> Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
temi -> Тема 1: Изисквания за изработване на уеб-сайт
temi -> Тема компютърни мрежи
temi -> 1. Обща характеристика на информационните системи Същност Съществуват много дефиниции на понятието „информационна система”
temi -> План-конспекти по отчитане на външнотърговски сделки-теория
temi -> Тема проблемен анализ
temi -> Основни понятия при формиране себестойността на изделия в производствени предприятия
temi -> 1. Маркетингови проучвания Marketingsforschungen


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница