Конспект по анатомия за студенти стоматолози ІІ курсДата13.01.2018
Размер91.68 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

ПО АНАТОМИЯ ЗА СТУДЕНТИ СТОМАТОЛОЗИ ІІ КУРС 1. ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА
 1. Костта като орган. Структурни съставки: плътно и гъбесто вещество, костна тъкан, надкостница, кръвоносни съдове, костен мозък. Скелет. Морфологична и функционална класификация на костите. Развитие и растеж на костите.

 2. Свързване на костите. Непрекъснати свързвания - видове. Прекъснати свързвания (стави). Основни и допълнителни елементи на ставите. Класификация и механика на ставите.

 3. Гръбначен стълб - кости, стави и връзки. Извивки на гръбначния стълб и движения. Свързвания на гръбначния стълб с главата.

 4. Гръден кош - кости, стави и връзки. Гръдният кош като цяло.

 5. Съединения на раменния пояс. Раменна става.

 6. Лакътна става. Съединения на костите на предмишницата.

 7. Таз. Съставящи го кости и техните съединения. Малък и голям таз. Вход и изход на малкия таз. Размери на малкия и големия таз на жената.

 8. Тазобедрена става.

 9. Колянна става.Съединения на костите на подбедрицата.

 10. Мускулът като орган. Спомагателни образувания на мускула. Анатомична и функционална класификация на мускулите. Механика на мускулите.

 11. Мускули на раменния пояс и мишницата. Топографски образувания.

 12. Мускули на предмишницата и ръката - общ преглед. Синовиални влагалища.

 13. Мускули около тазобедрената става и мускули на бедрото - общ преглед. Топографски образувания.

 14. Мускули на подбедрицата и ходилото – общ преглед. Синовиални влагалища. Топографски образувания.

 15. Артерии на горния крайник.

 16. Артерии на долния крайник.

 17. Повърхностни вени на крайниците.

 18. Поясен сплит. Разположение и клонове.

 19. Раменен сплит. Образуване,разположение ,клонове.

 20. Кръстцов сплит. Разположение и клонове.

 21. Фоса аксиларис.


ІІ. НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ


 1. Гръбначен мозък - форма, размери, разположение. Коренчета на гръбначно-мозъчните нерви. Спинален ганглий. Сиво вещество. Анатомична подялба.

 2. Състав на сноповете бяло вещество на гръбначния мозък.

 3. Мозъчен ствол. Анатомична подялба. Продълговат мозък. Вътрешен строеж.

 4. Мост. Анатомично описание и подялба. Вътрешен строеж. Четвърто мозъчно стомахче.

 5. Среден мозък. Анатомично описание и подялба. Вътрешен строеж.

 6. Малък мозък - анатомично описание. Малкомозъчни крачета. Сиво и бяло вещество на малкия мозък.

 7. Междинен мозък. Анатомично описание и подялба. Таламус - аферентни и еферентни пътища. Епиталамус. Метаталамус.

 8. Междинен мозък. Хипоталамус. Субталамус. Трето мозъчно стомахче.

 9. Краен мозък. Дялове на полукълбата, бразди и гънки. Локализация на функциите.

 10. Кора на крайния мозък - строеж, вариации, филогенетична подялба.

 11. Бяло мозъчно вещество на полукълбата. Асоциационни, комисурални и проекционни влакна. Вътрешна капсула.

 12. Базални ядра на крайния мозък. Странични мозъчни стомахчета.

 13. Обонятелен мозък. Път на обонянието. Лимбична система.

 14. Обвивки на главния и гръбначния мозък. Кръвоснабдяване на главния мозък.

 15. Еферентни пътища. Пирамидна система.

 16. Еферентни пътища. Екстрапирамидна система.

 17. Аферентни пътища през гръбначния мозък за повърхностна сетивност.

 18. Аферентни пътища през гръбначния мозък за дълбока сетивност.

 19. Гръбначномозъчни нерви. Брой, подялба на групи. Образуване и функционална характеристика на гръбначномозъчните нерви.

 20. Вегетативна нервна система. Определение. Анатомичен строеж. Симпатиков дял - трункус симпатикус.

 21. Слуховоравновесен орган. Външно и средно ухо.

 22. Вътрешно ухо. Костен и ципест лабиринт на слуховата част. Кортиев орган. Път на слуха.

 23. Вътрешно ухо. Костен и ципест лабиринт на равновесната част. Вестибуларен апарат. Път на равновесието.

 24. Орган на зрението. Общ преглед. Фиброзна и съдова обвивка на очната ябълка.

 25. Орган на зрението. Ретина. Път на зрението.

 26. Диоптрични среди на окото - леща, стъкловидно тяло, очни камери.

 27. Спомагателни органи на окото.


ІІІ. ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ


 1. Съдечно-съдова система. Определение и състав. Малък и голям кръг на кръвообръщението. Фетално кръвообръщение.

 2. Сърце - форма, големина, разположение. Проекции върху гръдния кош. Предсърдия, камери. Клапен апарат.

 3. Сърце - устройство на сърдечната стена. Фиброзен скелет.. Импулсопроводна система. Инервация и кръвоснабдяване. Перикард.

 4. Артерии. Подялба според калибъра и тъканен състав. Устройство на артериалната стена.

 5. Аорта - разположение, подялба. Възходяща, аортна дъга, гръдна аорта, коремна аорта, вътрешна сънна артерия - разположение, клонове

 6. Вени. Подялба според калибъра и тъканен състав. Устройство на стената на вените. Венозни клапи.

 7. Горна и долна кухи вени. Портална вена – образуване, разположение, главни притоци. Кава-кавални анастомози. Анастомози с долна и горна кухи вени.

 8. Микроциркулаторно русло. Артериоли, капиляри - видове капиляри, венули. Артериоло - венуларни анастомози.

 9. Лимфна система. Определение и състав. Гръден проток, десен лимфен проток и притоци. Циркулация на лимфата. Лимфни капиляри и лимфни възли - морфологична характеристика.

 10. Имунна система – определение, класификация, принципен строеж. Тимус, слезка – разположение, морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и микроциркулация.

 11. Храносмилателна система. Съставни органи. Общ план на устройство.

 12. Хранопровод. Разположение, части. Mорфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 13. Стомах. Разположение, описание. Отношение към перитонеума. Морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 14. Тънко черво. Дванадесетопръстник, празно и хълбочно черво - разположение, отношение към перитонеума. Морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 15. Дебело черво.Анатомична подялба и разположение на отделните му части. Отношение към перитонеума.Ободно и право черво. Морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 16. Задстомашна жлеза. Описание, разположение. Отношение към перитонеума. Морфологична характеристика. Кръвоснабдяване.

 17. Черен дроб - описание, големина, разположение. Отношение към перитонеума. Морфологична характеристика. Интра- и екстрахепатални жлъчни пътища. Жлъчен мехур.

 18. Коремна област. Предна коремна стена. Каналис ингвиналис.

 19. Коремна кухина. Перитонеум. Перитонеална кухина - горен коремен отдел.

 20. Перитонеална кухина - долен коремен отдел.

 21. Перитонеална кухина - тазов отдел.

 22. Ретроперитонеално пространство.

 23. Дихателна система. Определение. Съставни органи. Общ план на устройство. Гръклян - разположение, описание. Хрущялен скелет. Кухина на гръкляна. Гласни връзки. Мускули на гръкляна. Кръвоснабдяване и инервация.

 24. Трахея и бронхиално дърво - разположение, морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 25. Бели дробове. Разположение, описание. Подялба и морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 26. Гръдна кухина. Плевра. Плеврална кухина.

 27. Медиастинум супериус.

 28. Медиастинум антериус. Медиастинум постериус.

 29. Гръдна диафрагма - разположение, описание, кръвоснабдяване, инервация.

 30. Пикочоотделителна система. Определение. Съставни органи. Бъбрек-разположение, морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 31. Екскреторни пътища на бъбрека - малки и големи чашки, бъбречно легенче. Пикочопровод и пикочен мехур. Разположение, описание, строеж. Кръвоснабдяване и инервация.

 32. Ендокринна система - органи, класификация. Хипофиза, щитовидна жлеза и надбъбречна жлеза. Разположение, морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 33. Полова система у мъжа. Съставни органи. Тестис. Надсеменник. Семепровод. Разположение, обвивки, морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 34. Полова система у мъжа. Простата. Семенно мехурче. Външни полови органи - копулационен орган, пикочен канал. Разположение, морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 35. Полова система у жената. Съставни органи. Яйчник - разположение, морфологична характеристика.Отношение към перитонеума. Кръвоснабдяване и инервация.

 36. Полова система у жената. Маточни тръби и матка. Разположение, Отношение към перитонеума. Морфологична характеристика. Овариално – менструален цикъл. Кръвоснабдяване и инервация.

 37. Субперитонеален отдел на таза. Междинница.


IV. СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ


 1. Черепен покрив. Челна кост. Тилна кост. Череп на новороденото.

 2. Вътрешна повърхност на черепната основа. Предна и средна черепна яма - комуникации със съседните кухини. Съдържание на отворите и каналите.

 3. Външна повърхност на черепната основа - тилна и гълтачна области. Отвори и елементи, които преминават през тях.

 4. Лицев череп. Съставящи го кости. Горна челюст. Решетъчна кост.

 5. Очница - отвори и елементи, които преминават през тях. Носна кухина. Околоносни синуси.

 6. Лицев череп. - съставящи го кости. Небцова кост. Твърдо небце. Долна челюст.

 7. Долночелюстна става.

 8. Странична повърхност на черепа. Слепоочна, подслепоочна и крилонебцова яма.

 9. Мимически мускули.

 10. Дъвкателни мускули.

 11. Мускули на устното дъно.

 12. Мускули на шията.

 13. Шийна фасция.

 14. Външна сънна артерия. Общ преглед на клоновете и област на кръвоснабдяване.

 15. Лицева артерия - разположение, клонове и анастомози.

 16. Горночелюстна артерия. Анатомична подялба, клонове.

 17. Вени на главата и шията.

 18. Лимфни възли на глава и шия.

 19. Аферентни пътища за повърхностна и дълбока сетивност, свързани с петия черепномозъчен нерв.

 20. Черепномозъчни нерви. Начални и крайни ядра. Място на появяване на мозъчната повърхност и излизане от черепната кухина.

 21. Трети, четвърти, шести черепномозъчни нерви. Общ преглед, ядра. Път на нервите и клонове.

 22. Пети черепномозъчен нерв - общ преглед, ядра и клонове. Първи клон на петия черепномозъчен нерв.

 23. Пети черепномозъчен нерв - общ преглед, ядра и клонове. Втори клон на петия черепномозъчен нерв.

 24. Пети черепномозъчен нерв - общ преглед, ядра и клонове. Трети клон на петия черепномозъчен нерв.

 25. Седми черепномозъчен нерв. Общ преглед, ядра.

 26. Девети черепномозъчен нерв. Общ преглед, ядра, възли и клонове.Територия на инервация.

 27. Десети черепномозъчен нерв. Общ преглед, ядра, възли и клонове. Път на нерва.

 28. Единадесети и дванадесети черепномозъчни нерви - ядра, разположение, клонове.

 29. Шиен сплит - образуване, сетивни и моторни клонове.

 30. Парасимпатиков дял на ВНС. Главов парасимпатикус. Ядра, черепномозъчни нерви, възли.

 31. Орган на вкуса. Път на вкуса.

 32. Устна кухина - устно предверие, устни, бузи. Анатомична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 33. Устна кухина - Същинска устна кухина. Твърдо и меко небце, анатомична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация. Небцова сливица.

 34. Общо описание и устройство на зъба. Зъбна кутикула, емайл и цемент - морфологична характеристика и физични свойства. Видове цемент. Цементо-енамелна връзка.

 35. Общо описание и устройство на зъба. Дентин. Морфологична характеристика и физични свойства. Зъбна пулпа. Периодонциум.

 36. Венци. Морфологична характеристика. Гингивално укрепване на зъба. Пародонциум. Кръвоснабдяване и инервация.

 37. Кръвоснабдяване и инервация на зъбите. Регионални лимфни възли на венците, горните и долните зъби.

 38. Обозначение на зъбите - млечни и постоянни. Прорязване на зъбите . Отличителни белези на човешкото съзъбие. Видове захапки.

 39. Основни етапи в развитието на зъбите. Морфологични отлики на временните зъби.

 40. Език. Разположение. Части и повърхности. Морфологична характеристика - езикови папили. Мускули на езика. Кръвоснабдяване и инервация.

 41. Слюнчени жлези. Подялба, разположение, описание и морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 42. Гълтач - разположение, описание. Подялба на части. Морфологична характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 43. Латерофарингеално и ретрофарингеално пространство.

 44. Носна кухина - подялба, описание, лигавица. Околоносни кухини. Кръвоснабдяване и инервация.

 45. Регио фронтопариетоокципиталис

 46. Регио темпоралис.

 47. Регио инфратемпоралис.

 48. Регио орбиталис.

 49. Регио назалис.

 50. Регио букалис.

 51. Регио паротидеомасетерика.

 52. Регио оралис.

 53. Регио сублингвалис.

 54. Тригонум субмандибуларe.

 55. Регио стерноклейдомастоидеа и тригонум каротикум.

 56. Регио цервикалис латералис.

 57. Регио инфрахиоидеа.Литература
Задължителна
Учебници

Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С. Анатомия на човека, Издателство Райков, Пловдив, 2006.


Ръководства

Сивков С, Новаков С, Даскалова М. Невроанатомия. Практическо ръководство (под редакцията на Балтаджиев Г.). Медицински университет, Пловдив, 2005.

Балтаджиев Г, Матев Т. Ръководство за свързванията между костите и топографска анатомия на крайниците. ВМИ Пловдив, 1998.

Балтаджиев Г., Матев Т., Буков Я. Ръководство за дисекции на труп. ВМИ Пловдив, 1997.

Балтаджиев Г., Буков Я., Караманлиева Ц. Ръковоство по топографска анатомия на главата. ВМИ Пловдив, 1998.
Атласи

Синельников Р. Атлас анатомии человека, Издателство Медицина Москва, 1974 (или по-ново издание).

Sobotta. Atlas of Human anatomy, 14th edition, Urban & Fisher, 2006

Платцер В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Двигателен апарат. 8-мо преработено издание. Thieme-Lettera, 2005.

Кале В, Фротчер М. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Нервна система. Сетивни органи. Thieme-Летера, Пловдив, 2007.

Фрич X., Кюнел В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Вътрешни органи. 8-мо преработено издание. Thieme-Lettera, 2006.


Препоръчителна

Овчаров В. Анатомия на човека, София: Медицинско издателство Арсо, 2002.

Елисеев В, Афанасьев, Ю, Юрин. Гистология. 3 изд. Москва: Медицина, 1983.

Чучков Х, Овчаров В, Стойнов Н. Клинична анатомия, 1995


Допълнителна

Williams B, Bannister L, Berry M et al. Gray’s Anatomy. 38th ed., New York: Churchill Livingstone, 1995.


Изготвили: доц. Д-р П.Атанасова и доц. Д-р И. Коева

Приет на КС – 11.04.2011


Каталог: files -> Conspecti
Conspecti -> Конспект за изпита по анатомия на акушерки
Conspecti -> Конспект за изпита по анатомия на медицински сестри
Conspecti -> Конспект по анатомия за рехабилитатори І част І. Двигателен апарат
Conspecti -> За изпита по цитология, хистология и ембриология на студенти по медицина I. Цитология
Conspecti -> Конспект за изпита по цитология, обща хистология и ембриология на студентите по дентална медицина
Conspecti -> Конспект по анатомия за зъботехници
Conspecti -> Конспект по анатомия за помощник фармацевти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница