Конспект по биология и здравно образование пп 12 клДата11.01.2018
Размер36.32 Kb.
#44638
ТипЗакон
КОНСПЕКТ

по

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПП 12 кл.
 1. Хипотези за произхода на живота

 2. Еволюция на праклетката

 3. Развитие на организмите през различните геологични времена

 4. Еволюция на най-ранните организми

 5. Еволюция на растенията

 6. Еволюция на безгръбначните животни

 7. Еволюция на гръбначните животни

 8. Развитие на еволюционната идея

 9. Първо учение за еволюцията. Закони на Ламарк

 10. Теория на Дарвин за еволюцията

 11. Изкуствен и естествен отборю

 12. Борба за съществуване

 13. Популацията-елементарна еволюционна единица

 14. Елементарен еволюционен материал и елементарно еволюционно явление

 15. Закон на Харди – Вайнберг

 16. фактори, предизвикващи промени в популацията. Неслучайно кръстосване и дреиф на гените

 17. Фактори, предезвикващи промени в популацията. Генетичен товар и поток на гените

 18. Елементарни еволюционни фактори

 19. Естествен отбор – двигател на еволюционния процес

 20. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес. Концепции и критерии за вида

 21. Същност и структурна организация на биологичния вид

 22. Видообразуване

 23. Поведение и еволюция. Значение на поведението за видообразуването

 24. Съвременни схващания за макроеволюционния процес

 25. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.

 26. Биологична и социална същност на човека

 27. Културна еволюция. Език и интелект

 28. Хидросферата като среда на живот

 29. Наземно –въздушна среда на живот

 30. Организмите като среда на живот

 31. Атмосферата и нейното влияние върху организмите

 32. Фактори на средата за живот

 33. Закон на Либих за минимума

 34. Закон на Шелфорд за толерантността

 35. Периодизъм на екологичните фактори

 36. Адаптация на организмите към факторите на средата на живот

 37. Фотопериодизъм

 38. Физиологични адаптации на организмите към средата

 39. Анабиоза – мнима смърт

 40. Хомеостаза на организма

 41. Хомеостаза на популацията и екосистемата

 42. Въздействие на организмите върху средата

 43. Жизнени форми при организмите

 44. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.

 45. Динамика на популациите

 46. Биоценоза.Биотични фактори.

 47. Същност и продуктивност на екосистемата

 48. Поток на енергията и продуктивност на екосистемата

 49. Състав и граници на биосферата. Биоми.

 50. Географско разположение и състав на биомите: тропични гори, савани и пустини

 51. Географско разположение и състав на биомите: степи, субтропични вечнозелени гори, широколистни листопадни гори, тайга, тундра и високопланински територии

 52. Водни биоми: морски и сладководни биоми

 53. Биогенно химичен състав- кръговрат на въглерода и кислорода

 54. Съвременно състояние на кръговрата на водата

 55. Съвременно състояние на биогеохимичния цикъл на азота

 56. Естествени антропогенни изменения на атмосферата

 57. Последствия от замърсяването на атмосферния въздух

 58. Защита на въздуха от замърсяване

 59. Произход и значение на природните ресурси.Антропогенен ресурсен цикъл и замърсяване на околната среда.

 60. Антропогенно използване и замърсяване на природните води

 61. Естествено и антропогенно самопречистване на водите

 62. Антропогенно замърсяване на почвения слой

 63. Съвременно състояние на почвената покривка на земята

 64. Ерозия на почвения слой

 65. Засоляване и заблатяване на плодородните почви

 66. Ефективно използване и опазване на земните ядра

 67. Растителни ресурси и тяхното използване

 68. Животински ресурси и тяхното използване

 69. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.

 70. Екологосъобразна антропогенна дейност в природната среда

 71. Мониторинг на антропогенните изменения в биосферата и опазване на природата. Организация и класификация на мониторинга на антропогенните изменения в биосферата

 72. Стратегия за опазване на околната среда

 73. Международно сътрудничество в природните дейности за опазване на биологичното разнообразие

 74. Съвременно състояние на биоразнообразието в България

 75. Заплахи за биоразнообразието и система от защитени територии в България

 76. Международни организации за опазване на природната среда и природозащитни конвенцииСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница