Конспект по цитология, обща хистология и обща ембриологияДата11.01.2018
Размер42.39 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

по ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ОБЩА ЕМБРИОЛОГИЯ,

за студентите от специалност “дентална медицина”

при Медицински Университет-варна,

за учебната 2013 - 2014 год.
I. ЦИТОЛОГИЯ

1. Понятие за живота. Жива материя - същностни характеристики. Клетка - определение и общи данни. Основни положения на клетъчната теория.

2. Методи за изследване на клетката.

3. Химичен състав и йерархия в организацията на клетката.

4. Външна морфология на клетката.

5. Класификация и обща характеристика на клетъчните структури. Биомембрани - характеристика, значение, взаимоотношения и функции.

6. плазмалема. Гликокаликс.

7. Клетъчен матрикс. Ендоплазмен (ендоплазматичен) ретикулум.

8. Апарат (комплекс) на Голджи.

9. Лизозоми.

10. Пероксизоми.

11. Митохондрии.

12. Интерфазно ядро

13. Хромозоми. Кариотип на човека.

14. Рибозоми. Полизоми.

15. Клетъчен скелет – микрофиламенти, интермедиерни филаменти, микротубули.

16. Производни на микротубулите – центриоли.

17. Специализирани структури с участие на плазмалемата по апикалната, контактните и базалната повърхност на клетката (без реснички и камшичета).

18. Производни на микротубулите – базални телца, реснички и камшичета.

19. Незадължителни клетъчни органели. Клетъчни включения (включвания).

20. Трансмембранен, вътреклетъчен и трансцелуларен транспорт.

21. Ендоцитоза и екзоцитоза.

22. Обмяна на веществата. Асимилация и дисимилация. Биосинтез и секреция.

23. Клетъчно сигнализиране.

24. Клетъчен жизнен цикъл. Растеж и диференцировка на клетката.

25. Репродукция на клетката. Митоза (вкл. ендомитоза ) и амитоза.

26. Вътреклетъчни и клетъчни движения.

27. Дразнимост и реактивност на клетката. Стареене и смърт на клетката. Апоптоза.


II. ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ

28. Тъкани - определение, класификация, произход и общи свойства. Епителна тъкан - определение, класификация, произход, характеристики и функции.

29. Покривен епител - определение, класификация, разпространение и хистофизиология.

30. понятие за емайл и амелобласти.

31. Екзокринен жлезист епител - определение, класификация, разпространение и хистофизиология.

32. Ендокринен жлезист епител - определение, форми на организация, разпространение и хистофизиология.

33. Съединителна тъкан - определение, класификация, произход, характеристики и функции.

34. Клетки на съединителната тъкан (вкл. одонтобласти, циментобласти и циментоцити).

35. Екстрацелуларен матрикс на съединителната тъкан.

36. мезенхим. пихтиеста и слизеста съединителна тъкан. хлабава съединителна тъкан.

37. колагенна, еластична, ретикуларна и мастна тъкан.

38. хрущялна тъкан. Хондрогенеза.

39. костна тъкан. Остеогенеза.

40. Цимент. Дентин.

41. Кръв. Лимфа.

42. Хемопоеза - ембрионална, фетална и постнатална.

43. Еритроцити. Еритропоеза.

44. Гранулоцити. Гранулоцитопоеза.

45. Моноцити. Моноцитопоеза.

46. Лимфоцити. Лимфоцитопоеза.

47. Кръвни плочки (вкл. образуване).

48. Мускулна тъкан - определение, класификация, произход, характеристики и функции.

49. Скелетна мускулна тъкан.

50. Сърдечна мускулна тъкан.

51. Гладка мускулна тъкан.

52. Нервна тъкан - определение, клетъчен състав, произход, характеристики и функции.

53. Неврони (невроцити) - класификация, строеж, разпространение и функции.

54. Синапс. Междуневронни (интерневронални) синапси.

55. Невросекреторни клетки. Параневрони.

56. Невроглия - видове, строеж, разпространение и функции.

57. Нервни влакна.

58. Рецепторни нервни окончания.

59. Ефекторни нервни окончания.
III. ОБЩА ЕМБРИОЛОГИЯ

60. Предмет, цел, задачи, методи и връзки на общата ембриология с други медицински дисциплини.

61. Мейоза и гаметогенеза. Различия между мейозата при мъжа и жената. Отклонения в нормалното протичане на мейозата.

62. Сперматогенеза. Сперматозоид - устройство и функция.


63. Овогенеза. Овулация. Устройство и функция на зрялата яйцеклетка.

64. Циклични промени в ендометриума на жената.

65. Сперма (семенна течност) - образуване, съставки и характеристика.

66. Инсеминация. Придвижване на сперматозоидите в половия тракт на жената. Транспорт на овоцита от II ред след овулацията.

67. Оплождане.

68. I седмица от развитието – раздробяване и образуване на бластоциста.

69. Имплантация.

70. II седмица от развитието - диференциране на трофобласта, ембриобласта и образуване на екстраембрионалната мезодерма.

71. Анормални бластоцисти; анормални имплантационни места. Асистирана репродукция.

72. III седмица от развитието – гаструлация (образуване на ембрионалната мезодерма и ендодерма).

73. III седмица от развитието - образуване на нотохордата; нарастване на зародишния диск; по-нататъшни промени в трофобласта.

74. III - VIII седмица от развитието - производни на ектодермалния зародишен лист.

75. III –VIII седмица от развитието - развитие на мезодермалния зародишен лист.

76. III –VIII седмица от развитието - диференциране на параксиалната мезодерма.

77. III - VIII седмица от развитието - диференциране на интермедиерната мезодерма и на латералната плочкова мезодерма.

78. Ембрионално кръвообращение.

79. III - VIII седмица от развитието - производни на ендодермалния зародишен лист.

80. Външен изглед на зародиша през II месец.

81. Обвивки на зародиша : жълтъчна торбичка, алантоис и амнион. Амниоцентеза.

82. Плацентация и плацента. Пъпна връв.

83. Близнаци. Многоплодие.

84. Конгенитални малформации. Пренатална диагностика.


Ръководител на катедрата по

анатомия, хистология и ембриология:/Проф.. д-р Антон Тончев, дмн /
Каталог: Structure -> Dentistry -> Documents -> dentalna medizina konspekti -> konspekti
konspekti -> Конспект по " анатомия и хистология " за специалност " Дентална медицина "
konspekti -> Конспект за студентите от специалност „дентална медицина V курс за учебната 2013/2014 г
konspekti -> Конспект по дентална клинична алергология фдм – му, Варна Обща част
konspekti -> Конспект за държавен изпит по пародонтология и зол катедра по Пародонтология и дентална имплантология-фдм
konspekti -> Конспект по дерматология и венерология за студенти- дентална медицина V курс за учебната 2012/2013 година
konspekti -> Факултет по дентална медицина катедра по Протетична дентална медицина и Ортодонтия к о н с п е к т по


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница