Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "Дата13.01.2018
Размер21.82 Kb.
#44851
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

По дисциплината “АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ С ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ “ на студентите от специалности АУ, ИМ и БМ, I КУРС


ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИКАТА:


 1. Предмет и задачи на науката Аналитика. Видове Аналитика – компонентна и структурна.

 2. Компонентен количествен анализ. Основни аналитични термини.

 3. Аналитичен процес. Алгоритъм. Етапи. Значещи цифри на аналитичните резултати.

 4. Видове разтвори. Концентрация на разтворите и начини за изразяването й. Изчисляване на концентрацията при разреждане и смесване на разтвори на едно вещество.

 5. Аналитични методи. Характеристики и класификация на методите.


ХИМИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ:


 1. Химично равновесие и равновесна константа.

 2. Аналитична реакция в количествения химичен анализ – изисквания.

 3. Киселинно-основни равновесни реакции: протолитна теория на Брьонстед, автопротолиза на водата, протолитни константи, сила на протолитите във воден разтвор, зависимост между протолитните константи на киселината и основата в една киселинно-основна двойка, посока на протичане на киселинно-основна реакция.

 4. Протолитни свойства на водни разтвори. Водороден експонент. Хидроксиден експонент. Изчисляване на pH на водни разтвори на силни протолити.

 5. Титриметричен (обемен) анализ–принцип. Аналитична реакция и аналитичен сигнал. Протолиметрия (киселинно-основен обемен анализ)–принцип. Киселинно-основни индикатори. Крива на титруване–координати, еквивалентна част, еквивалентна точка. Избор на подходящ визуален индикатор. Методи на титруване–директен и индиректен–остатъчно титруване.

 6. Видове грешки в резултатите на количествения анализ. Оценка на аналитичните характеристики “точност” и “прецизност”.


ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ


 1. Същност и класификация на инструменталните методи. Калибриране на прибори и апарати. Калибриране на аналитичната функция. Методи на калибриране – с външен стандарт (калибровъчна графика), еднократна стандартна добавка при постоянен обем. Характеристики на инструменталните методи.

 2. Електрохимични методи. Електроди и електрохимични клетки. Класификация на електрохимичните методи.

  • Потенциометрични методи – потенциометрична клетка, електроди, потенциал на клетката. рН – метрия. Потенциометрично титруване.

  • Волтамперометрия. Полярография. Класическа полярография. Аналитичен сигнал, аналитична функция. Приложение.

 3. Спектрометрични методи. Електромагнитно лъчение. Обмен на енергетични кванти между ЕМЛ и веществото. Класификация на методите.

 • Абсорбционна спектрометрия. Измервани величини. Закон на Буге – Ламберт – Беер.

 • Молекулна абсорбционна спектрометрия в UV,VIS (Спектрофотометрия).

 • Атомна абсорбционна спектрометрия (ААС) – атомизация.


Лектор: доц. д-р инж. Л. Костадинова
Каталог: depts -> ach -> sites -> default -> files -> materiali
depts -> За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
depts -> Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 г
materiali -> Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и ек
depts -> Професионална автобиография доц д-р инж. Михаил Неделчев Камбуров Професионален опит
depts -> Автобиография проф д-р Нели Владова Георгиева
depts -> Конспект по "Основи на генното инженерство"
depts -> Автобиография доц д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калоянова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница