Конспект по дисциплината "Специализирани компютърни системи"Дата14.01.2019
Размер26.5 Kb.
#110395
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

По дисциплината “Специализирани компютърни системи”
 1. Общи принципи на организацията на специализираните компютърни системи (СКС). Класификация и области на приложения.

 2. Специфични особености на СКС и изисквания при тяхното изграждане и използване. Задачи решавани от СКС.

 3. Връзка на СКС с външната среда. Класификация и изисквания към датчиците. Датчици и сензонрни устройства за положението на работните органи. Датчици ON/OFF, потенциометрични датчици.

 4. Връзка на СКС с външната среда. Класификация и изиствания към датчиците. Датчици и сензорни устройства за положението на работните органи. Инкрементални датчици, индуктивни датчици, въртящ трансформатор.

 5. Връзка на СКС с външната среда. Изисквания към датчиците. Датчици за следене състоянието на околната среда.. Температурни датчици. Схеми за свързване на датчика.

 6. Връзка на СКС с външната среда. Изисквания към датчиците. Датчици за следене състоянето на околната среда. Тензометрични датчици, датчик на Хол, датчици за налягане.

 7. Изпълнителни механизми за управление процесите в обекта. Хидрозадвижване.

 8. Изпълнителни механизми за управление процесите в обекта. Пневмозадвижване.

 9. Изпълнителни механизми за управление процесите в обекта. Електрозадвижване.

 10. Програмируеми контролери – определение, класификация, област на приложение. Основни функции.

 11. Програмируеми контролери - обобщена типова структура. Функции на основните блокове.

 12. Универсален контролер “Изоматик 1001 УК”. Блокова схема. Периферни модули.

 13. Програмируеми контролери TWIDO. Базови конфигурации. Възможности и средства за разширение на системата.

 14. Промишлени контролери с модуна организация. SIMATIC S722x – блокова схема, основни характеристики. Индустриални РС.

 15. Интерфейси използвани от едночипови микрокомпютри – I2C.

 16. Интерфейси използвани от едночипови микрокомпютри – D2B.

 17. Серин периферен интерфейс (SPI). Контролер реализиращ интерфейса SPI.

 18. Едночиповите микрокомпютри (ЕМК) като основен градивен елемент в промишлените контролери. Фамилия ЕМК І8051. Блокова схема, адресно пространство.

 19. Едночиповите микрокомпютри І8051. Програмен модел. Предназначение на изводите. Управление и схеми на паралелните портове.

 20. Работа на основните блокове на І8051 – таймери/броячи. Режими на работа.

 21. Работа на основните блокове на І8051 – сериен канал. Режими на работа. Система за прекъсване.

 22. Възли за промишлени контролери – часовник за реално време. Схема за свързване и програма за обслужване.

 23. Възли за промишлени контролери – LCD дисплей. Схема за свързване и програма за обслужване.

 24. Енергонезависими памети. EEPROM. Схема за свързване и програма за обслужване.

 25. Булеви инструкции (Ladder вариант) – зареждащи инструкции, инструкции за прехвърляне, логически AND инструкции, логически OR инструкции.

 26. Сравнителни, аритметични и логически инструкции.

 27. Таймерни функционални блокове. Таймер включващ със закъснение (TON). Таймер изключващ със закъснение (TOF). Таймер-импулс (TP). Програмиране и конфигуриране на таймерите.

 28. Импулсен генератор – функционален блок (%PLS).

 29. Широчинно-импулсен модулатор – функционален блок (%PWM).Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница