Конспект по дисциплината "теория на двг" /двг І частДата09.04.2018
Размер31.91 Kb.
#64692
ТипКонспект

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

КОНСПЕКТ
ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ТЕОРИЯ НА ДВГ”

/ДВГ – І ЧАСТ/ 1. Основни понятия и определения на ДВГ. Принцип на действие на 4-тактов и 2-тактов двигател. Кръгова диаграма.

 2. Идеални цикли на ДВГ. Общи положения. Теоретични цикли. Обобщен цикъл. Идеални цикли на ДВГ – цикъл V=const. и P=const.

 3. Идеални цикли на ДВГ. Смесен цикъл. Сравнение на циклите.

 4. Работни тела и техните свойства. Елементарен и групов състав на горивата.

 5. Термохимическо пресмятане на ДВГ:

А/ реакции на горенето;

Б/ теоретически и действително необходими количества въздух – въздушно отношение. 1. Количество и състав на продуктите при горене:

А/ количества и състав на продуктите при непълно горене;

Б/ количества и състав на продуктите при пълно горене;

В/ изменение на количеството газове при горенето;

Г/ коефициент на молекулярно изменение. 1. Процес пълнене. Параметри на процеса.

 2. Коефициент на пълнене. Уравнения за определяне коефициентът на пълнене, влияние на различните фактори върху коефициента на пълнене.

 3. Процес сгъстяване. Параметри на процеса. Политропа на сгъстяване.

10.Процес разширение. Политропа на разширение. Параметри в края на процеса.

11.Индикаторни показатели на ДВГ. Връзка на индикаторните показатели с параметрите на работния процес. Влияние на различните фактори върху индикаторните показатели.

12.Механични загуби и механичен КПД. Компоненти. Начини за определяне на механичните загуби. Влияние на различните фактори върху механичните загуби.

13.Ефективни показатели на ДВГ. Фактори влияещи на ефективните показатели.

14.Топлинен баланс на ДВГ. Компоненти. Методика за определяне.

15.Начин за повишаване мощността на ДВГ. Принудително пълнене на ДВГ.

16.Двутактови ДВГ. Схеми на газообмен.

17.Външно смесообразуване при ДВГ.

18.ДВГ с вътрешно смесообразуване. Общи положения. Разпръскване на горивото и качество на разпръскването. Горивен факел.

19.Характеристика на впръскване на горивото. Диференциален и интегрален закон на впръскването.

20.Видове горивни камери при двигателите със самовъзпламеняване – неразделни и разделни.

21.Обемно смесообразуване. Слойно и обемно-слойно смесообразуване.

22.Предкамерно смесообразуване. Вихрокамерно смесообразуване.

23.Възпламеняване в ДВГ, стадии на възпламеняването. Разпространение на пламъка.

24.Горене при двигателите с принудително възпламеняване. Фази на горене. Влияние на различните фактори в процеса на горене.

25.Случаи на нарушаване на процеса горене. Детонационно горене в ДВГ.

26.Горене при двигателите със самовъзпламеняване. Фази на горенето. Влияние на различните фактори върху процеса горене.

27.Пътища за повишаване горивната икономичност на двигателите с външно смесообразуване.

28.Пътища за усъвършенстване горивната икономичност на двигателите с вътрешно смесообразуване.

29.Токсичност на отработилите газове на ДВГ. Механизъм на образуване на отделните компоненти. Влияние на различните фактори върху компонентите на ОГ.

30.Режими на работа на ДВГ.

31.Честотни характеристики на бензинов двигател. Външни и частични характеристики.

32.Честотни характеристики на дизелов двигател. Външни и частични характеристики.

33.Характеристики по натоварването на дизелов и бензинов двигател.

34.Регулировъчни характеристики. Многопараметрова характеристика.

35.Топлообмен в ДВГ.

ЛИТЕРАТУРА:


 1. Маслинков С.С., Стефанов Ц.Л. и др. – Теория на ДВГ. Техника, София, 1993.

 2. Орлин А.С., и др. Теория поршневых и комбинированных двигателей. Машиностроение, Москва, 1983.

 3. Дьяченко Н.Х.; Теория ДВС. Машиностроение, Санкт Петербург, 1974.

 4. Архангельский В.М., и др. Автомобильные двигатели, Машиностроение, Москва, 1977.

 5. Pischinger R. Die Verbrennungskraftmaschine. Graz, 1988.

м.ІІ.2005 г. СЪСТАВИЛ:

/доц.д-р инж. А.Димитров/

Р-Л КАТ.”ТТТ”:/доц.д-р инж. А.Димитров/
Каталог: tu-varnattt -> images -> konspekti -> 2007
2007 -> По дисциплината “Експлоатационни материали”
2007 -> Литература: Илиев Л. И др. "Горивни уредби и автоматично регулиране на двигатели с вътрешно горене", София, 1993 г
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Литература: Д. Ракер, Х. Рис, Autocad енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, Indpls


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница