Конспект по ЕкологияДата21.11.2017
Размер20.7 Kb.
ТипКонспект
Конспект по Екология


 1. Същност, предмет и задачи на екологията. Развитие на екологията като наука.

 2. Глобална екология. Значение на науката екология за развитие на обществото. Устойчиво развитие.

 3. Същност и характерни особености на екосистемата. Структура на екосистемата. Компоненти на екосистемите (биом и екотоп).

 4. Абиотични фактори - климат, почви, води. Енергийни потоци и трансфер на вещества.

 5. Хранителни вериги. Трофична структура и екологични пирамиди.

 6. Биогеохимични кръговрати на веществата - структура и основни типове. Кръговрат на въглерода, кислорода, азота. Хидрологичен цикъл.

 7. Климатът като основен фактор за екологичните системи.

 8. Атмосферата като компонент на околната среда. Замърсяване на атмосферата - видове, източници на замърсяване, основни замърсители.

 9. Мероприятия за опазване на атмосферния въздух.

 10. Хидросфера. Замърсяване на водите - видове, замърсители, източници на замърсяване.

 11. Опазване на водите - показатели на екологичното състояние на водите, рационално използване, пречистване на отпадъчни води.

 12. Литосферата и педосферата като абиотични фактори. Образуване на почвите, строеж състав и свойства. Бонитация на почвите.

 13. Деградационни процеси. Класификация на увредените земи. Ограничителен режим на земеползване.

 14. Почвените ресурси в България - екологично състояние, опазване и възстановяване.

 15. Същност и структура на биосферата. Биоразнообразие. Европейската екологична мрежа “Натура 2000”. Значение на растителния и животинския свят за екологичното равновесие.

 16. Защитени територии. Растенията и животните като стопански ресурс. Мерки за опазването и рационално им използване.

 17. Теристриални екосистеми (екосистеми на сушата). Ландшафт, видове.

 18. Агроекосистеми - особености и устойчиво управление.

 19. Техногенни екосистеми - същност и видове. Градски (урбанистични) техногенни екосистеми.

 20. Промишлени екосистеми.

 21. Екологичен мониторинг. Същност, цел и задачи. Обхват и организационна структура.

 22. Държавната политика на Р България по проблемите на опазването на околната среда.

 23. Екологична оценка на планове и програми. Екологична оценка на ниво инвестиционно предложение - ОВОС.

Литература:

 1. Недялков, С. 2003. Теория на екологията. "ПъблишСайСет-Еко". София.

 2. Боголюбов, С.А & со. 1999. Экология. Учебное пособие. Издательство "Знание". Москва.

 3. Тотев, И. 1995. Екология и опазване на природната среда. УАСГ. София.

 4. Каменов, Д. 1989. Обща екология с основи на опазването на околната среда. София.

 5. Троева, В. и М. Кънчева. 2002. Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България. МОСВ. София.

 6. Оуен О. 1981. Опазване на природните ресурси. Земиздат. София.

 7. Chapman, J.L. Reiss, M.J. 1992. Ecology: Principles and application.

София, април 2009

Разработила учебната програма и конспекта:

/доц. д-р инж. М. Мондешка/Ръководител на катедра

"Земеустройство и агр. развитие":

/доц.д-р инж.Г.Андонов/
Каталог: UACEG site -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
userfiles -> Определението за карта1 Станислав Василев
userfiles -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
userfiles -> Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница