Конспект по Фармакогнозия ІІ частДата11.04.2018
Размер30.29 Kb.
ТипКонспект


Конспект по Фармакогнозия ІІ част

(VIІІ семестър)


 1. Исторически етапи и развитие на възгледите за действащите вещества в растенията.

 2. Съвременни направления в изучаване на лечебните растения.

 3. Получаване на дроги от естествени находища на лечебни растения – предимства и недостатъци. Мерки за опазване на диворастящите лечебни растения България.

 4. Получаване на дроги от култивирани лечебни растения – предимства и недостатъци.

 5. Култивиране на лечебни растения в естествени условия. Фактори, от които зависи култивирането и етапи на култивиране. Култивирани лечебни растения в България.

 6. Култивиране на лечебни растения в изкуствени условия – същност, видове, предимства, недостатъци и област на приложение във фармацията (Примери).

 7. Добиване на дроги –цели и етапи. Динамика на натрупване на биологично активни вещества в растенията. Примери.

 8. Класически периоди и основни правила при бране на дрогите. Начини на бране и първично почистване.

 9. Сушене –цел, основни правила и видове сушене. Влияние на условията за сушене и примери. Вторично почистване.

 10. Опаковане, маркировка и съхранение на дрогите. Изисквания към складовите помещения и основни правила за съхранение.

 11. Складови вредители – видове и мерки за борба с тях.

 12. Съвременни изисквания и монографии за качеството, безопасността и ефективността на дрогите за лечебни цели. Проблеми при тяхното стандартизиране.

 13. Стандартизационни документи за растителни дроги – БДС, ОН, ТС и ТД. Съдържание, предимства и недостатъци.

 14. Стандартизационни документи за растителни дроги – ФС и Международни стандарти (ISO). Съдържание и предимства. Контрол на дрогите в България.

 15. Фармакогностичен анализ. Цел, същност, вземане на проби и методи за провеждането му.

 16. Физични методи за качествен и количествен анализ на природни вещества. Приложение във фармакогнозията и примери.

 17. Химични методи и спектрални методи за качествен и количествен анализ на природни вещества. Приложение във фармакогнозията и примери.

 18. Хроматографски методи за качествен и количествен анализ на природни вещества. Приложение във фармакогнозията и примери.

 19. Биологични методи за качествен и количествен анализ на природни вещества. Приложение във фармакогнозията и примери.

 20. Видове лекарствени фитопродукти. Растителни чаеве, фармакопейни растителни продукти и течни лекарствени фитопродукти. Предимства и недостатъци.

 21. Твърди лекарствени фитопродукти и предимства. Видове екстракти по Ph. Eur. 6 според начина на окачествяване и примери. Чисти природни вещества и полусинтетични производни от природни вещества.

 22. Състав на фитопродуктите и проблеми при тяхното стандартизиране. Примери.

 23. Етапи при създаване и регистрация на фитопродукти.

 24. Природните биологично активни вещества като източник за полусинтез и моделни форми за синтез на фармакологично активни вещества за лекарствени и други продукти. Полусинтетични продукти от захари и полизахариди и тлъсти масла.

 25. Полусинтетични продукти от прости феноли, кумарини, лигнани, антрахинони, флавоноиди и танини.

 26. Полусинтетични продукти от етерични масла, дитерпени, стероли, сърдечнодействащи гликозиди и стероидни сапонини.

 27. Полусинтетични продукти от алкалоиди.

 28. Лекарствени продукти на базата на въглехидрати, полизахариди и полусинтетични производни от тях – растителни източници, състав, действие и приложение.

 29. Лекарствени продукти на базата на природни фенолни съединения и полусинтетични от тях – растителни източници, състав, действие и приложение.

 30. Лекарствени продукти на базата на етерични масла, етерично маслени дроги, етерично маслени съставки и смоли и балсами – растителни източници, състав, действие и приложение.

 31. Лекарствени продукти на базата, дитерпени, сърдечнодействащи гликозиди, природни стероли, стероидни и тритерпенови сапонини и полусинтетични от тях – растителни източници, състав, действие и приложение.

 32. Лекарствени продукти на базата на алкалоиди с азот в страничната верига, пиперидинови, тропанови, хинолинови, хинолизидинови алкалоиди и полузинтетични производни от тях - растителни източници, състав, действие и приложение.

 33. Лекарствени продукти на базата на изохинолинови, индолни, пуринови, стероидни алкалоиди и полусинтетични от тях - растителни източници, състав, действие и приложение.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница