Конспект по Фармакогнозия за студенти по специалност „Фармация” къмДата25.02.2018
Размер43.96 Kb.
#58843
ТипКонспект
Конспект

по Фармакогнозия

за студенти по специалност „Фармация” към

Фармацевтичния факултет при Медицински университет

гр. Варна 1. Фармакогнозия. Същност и предмет. Цели и задачи. Съвременно състояние и насоки за развитие. Лечебни растения и дроги. Откриване на нови лечебни растения. Биологичноактивни вещества. Фактори, влияещи върху натрупването им. Действащи, съпътстващи и баластни вещества.

 2. Тъканни и клетъчни култури. Получаване на биологичноактивни вещества от тях.

 3. Фармакагностичен анализ и методи за провеждането му. Фармакогностични системи.

 4. Въглехидрати. Монозахариди и техни производни. Растителни субстанции /дроги/ и продукти, съдържащи монозахариди. Олигозахариди.

 5. Полизахариди – обща характеристика. Хомополизахариди. Глюкани и фруктани. Растителни субстанции /дроги/ и продукти, които ги съдържат.

 6. Хетерополизахариди. Пектинови вещества. Хемицелулоза, глюкоманани, галактоманани. Полизахариди от морски водорасли.

 7. Растителни гуми. Слузни вещества и растителни субстанции /дроги/ , които ги съдържат.

 8. Липиди. Обща характеристика. Твърди и меки мазнини.

 9. Течни масла. Неизсъхливи, полуизсъхливи и изсъхливи. Масла със специфично действие. Липоиди – восъци, цетацеум, ланолин, фосфолипиди.

 10. Пептиди, протеини и протеиди. Продукти, съдържащи склеропротеини. Ензими.

 11. Гликозиди – обща характеристика.

 12. Фенолни съединения – обща характеристика. Класификация. Прости феноли и техни производни. Фенолни алкохоли и фенолни алдехиди. Фенолни гликозиди и растителни субстанции /дроги/, съдържащи прости фенолни гликозиди.

 13. Фенолни киселини. Депсиди и депсидони. Растителни субстанции /дроги/, съдържащи фенолни киселини и техни производни. Лигнани и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 14. Кумарини – обща характеристика. Хидрокси и метокси производни на кумарина и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат. Фуранокумарини и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 15. Пиранокумарини. Хромони и Растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат. Ксантони.

 16. Флавоноиди – обща характеристика.

 17. Флавони, флавоноли и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат. Флаванони, дихидрофлавоноли и халкони и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 18. Изофлавоноиди, проантоцианидини и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат. Антоцианидини и растителни субстанции /дроги/.

 19. Хинони, бензо- и нафтохинони. Антрахинони – обща характеристика.

 20. Растителни субстанции /дроги/, съдържащи антрахинони.

 21. Дъбилни вещества – обща характеристика. Растителни субстанции /дроги/, съдържащи танини.

 22. Стероиди – обща характеристика. Стероли. Екдизони и витанолиди.

 23. Сърдечни гликозиди – обща характеристика. Растителни субстанции /дроги/, съдържащи буфадиенолиди.

 24. Растителни субстанции /дроги/, съдържащи карденолиди.

 25. Стероидни сапонини и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 26. Тритерпенови сапонини – обща характеристика. Растителни субстанции /дроги/, съдържащи тритерпенови сапонини.

 27. Терпени - обща характеристика. Монотерпени. Сесквитерпени. Сесквитерпенови лактони и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат. Дитерпени, тритерпени и тетратерпени и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат. Политерпени.

 28. Иридоиди - обща характеристика. Растителни субстанции /дроги/ съдържащи иридоиди.

 29. Етерични масла – обща характеристика.

 30. Растителни субстанции /дроги/ и масла, съдържащи монотерпени.

 31. Растителни субстанции /дроги/ и масла, съдържащи сесквитерпени, производни на р-цимола и фенилпропана.

 32. Смоли и балсами.

 33. Алкалоиди – обща характеристика.

 34. Растителни субстанции /дроги/, съдържащи алкалоиди с азот в страничната верига. Пиролидинови, пиролизидинови, пиридинови и пиперидинови алкалоиди. Растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 35. Тропанови алкалоиди и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 36. Хинолизидинови и хинолинови алкалоиди и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 37. Алкалоиди от тетрахидроизохинолиновата, бензилизохинолиновата, бензилтетрахидроизохинолиновата, морфинановата, апорфиновата, протобербериновата, протопиновата група. Растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 38. Алкалоиди от бензофенантрединовата, фенантрединовата и еметиновата, бисбензилизохинолиновата група и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 39. Индолни алкалоиди от индолилалкиламиновата, физостигминовата и харминовата група и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат. Рауволфия алкалоиди и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 40. Винка-, катарантус-, стрихнос- и имидазолови алкалоиди и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 41. Алкалоиди на ръженото рогче и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 42. Пуринови алкалоиди и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

 43. Цианови и серни съединения и растителни субстанции /дроги/, които ги съдържат.

44.Пиретрини, цинеринии канабиноиди. Растителни субстанции /дроги/ от животински произход.

Л И Т Е Р А Т У Р А


 1. Лекционен курс на проф. Стефан Николов от 2012 г. и продължава.

 2. Асенов, Ив., Ст. Николов, Фармакогнозия за студенти по фармация“, Медицина и физкултура, София, 1988 г

 3. Ръководство за практически упражнения по фармакогнозия” /под редакцията на доц. д-р Стефан Николов/. Медицина и физкултура 1993 г. София.

 4. Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков, “Билкосъбиране. Ръководство за бране и първична преработка на лечебни растения”. Билер, София, 1998 г.

 5. Trease and Evans, Pharmacognosy“, Lea & Febiger Philadelphia 2000 .

 6. Teuscher, E., Melzig, M., Lindequist, U., „Ein Lehrbuch der Pharmazeutischen Biologie. Stuttgart, 2004.

 7. Специализирана енциклопедия на лечебните растения”/ под редакцията на проф. Стефан Николов/. Издателска къща “Труд”, София, 2006 г.

 8. Фармакогнозия. Лекарственное сырьë растительного и животного происхождения” /Под редакцией Г. П. Яковлева/ Спец. Лит. Санкт Петербург. 2010.25. 09. 2012 г. Изготвил : ………………….

/проф. Стефан Николов д.ф.н./
Каталог: Structure -> Pharmacy -> Documents -> konspekti
konspekti -> За специалност магистър-фармацевт 2012/2013 уч година
konspekti -> Конспект за изпита по фармацевтична ботаника
konspekti -> Конспект по биохимия за студенти по фармация
konspekti -> Конспект по Аналитична химия
konspekti -> “Медицинска биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”
konspekti -> Конспект по Физикохимия и колоидна химия за студенти от специалност „Фармация
konspekti -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2012 2013 учебна година
konspekti -> Катедра по физиология и патофизиология


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница