Кoнспект по фармакология за студенти по фармацияДата14.01.2018
Размер38.89 Kb.
#46194


КOНСПЕКТ
ПО ФАРМАКОЛОГИЯ
ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ
2013 година
І. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

 1. Предмет и задачи на фармакологията като наука и като университетска дисциплина. Определение на понятието лекарство. Видове наименования на лекарствата. Понятие за есенциални лекарства.

 2. Етапи и фази в създаването на едно лекарство.

 3. Пасивен транспорт на лекарствата – видове и характеристика.

 4. Активен презмембранен транспорт на лекарствата. Транспортери – видове.

 5. Пътища на въвеждане и начини на приложение на лекарствата. Резорбция. Биодостъпност.

 6. Общи закономерности на разпределението на лекарствата в организма.

 7. Биотрансформация на лекарствата. Химически реакции при биотрансформацията на лекарствата през първата фаза. Значение.

 8. Химически реакции при биотрансформацията на лекарствата през втората фаза. Значение.

 9. Ренална екскреция на лекарствата и техните метаболити.

 10. Екстраренална екскреция на лекарствата.

 11. Понятие за лекарствено действие и лекарствен ефект. Видове лекарствени ефекти. Нерецепторно, неспецифично действие на лекарствата.

 12. Прицелни макромолекули за специфично действие на лекарствата. Основни типове рецептори според механизма на трансмембранно предаване на информацията.

 13. Рецепторно действие на лекарствата. Определение и характеристика на лекарствен рецептор и на лекарства с рецепторно действие.

 14. Доза / ефект зависимост – видове. Индекси за оценка на безопасността на прилагане на лекарствата.

 15. Фактори от страна на организма, модифициращи лекарственото действие – пол, възраст и тегло.

 16. Фактори от страна на организма, модифициращи лекарственото действие – генетичен полиморфизъм, патологични процеси и биоритми.

 17. Явления при многократно приложение на лекарствата.

 18. Явления при комбинирано приложение на лекарствата. Нива и механизми на взаимодействие.

 19. Въведение в токсикологията.

ІІ. СПЕЦИАЛНА ФАРМАКОЛОГИЯ

 1. Холинергична невротрансмисия и съвременни възможности за фармакологичното й повлияване. Класификация на холинотропните лекарства.

 2. Холиномиметични лекарства.

 3. М-холиноблокиращи лекарства.Нервно-мускулни блокери.

 4. Адренергична невротрансмисия и съвременни възможности за фармакологичното й повлияване. Класификачия на адренотропните лекарства.

 5. Алфа-адреномиметици. Алфа-адренергични блокери.

 6. Бета-адреномиметици. Бета-адренергични блокери.

 7. Неадренергична, нехолинергична невротрансмисия.

 8. Ейкозаноиди: простаноиди и левкотриени. Клинично приложение.

 9. Нестероидни противовъзпалителни лекарства. Неопиоидни аналгетици (аналгетици-антипиретици).

 10. Антиревматоидни лекарства. Антиподагрозни лекарства.

 11. Хистамин. Антихистаминови лекарства и Н2-блокери

 12. 5-Хидрокситриптамин (Серотонин). Лекарства, повлияващи 5-хидрокситриптаминовата невтотрансмисия.

 13. Стуктурно-функционална организация на работата на ЦНС от фармакологична гледна точка.

 14. Опиоидни аналгетици и антагонисти.

 15. Общи анестетици.

 16. Местни анестетици.

 17. Седативно-сънотворни лекарства.

 18. Противоепилептични и противогърчови лекарства.

 19. Антипаркинсонови лекарства.

 20. Невролептици.

 21. Антидепресанти. Антиманийни лекарства.

 22. Психостимуланти. Ноотропни лекарства.

 23. Кардиоинотропни лекарства.

 24. Лекарства подтискащи ренин ангиотензин алдостероновата синтеза.

 25. Калциеви антагонисти.

 26. Диуретици.

 27. Антихипертензивни лекарства.

 28. Антиангинозни лекарства.

 29. Периферни съдово-активни лекарства. Антихипотензивни лекарства.

 30. Антиаритмични лекарства.

 31. Антихиперлипидемични лекарства.

 32. Лекарства, повлияващи еритропоезата.

 33. Антикоагуланти.

 34. Фибринолитици. Тромбоцитни антиагреганти.

 35. Лекарства, използвани при кървене. Витамин К. Инхибитори на фибринолизата. Локални хемостатици.

 36. Лекарства, действащи върху маточния мотилитет.

 37. Лекарства, действащи върху дихателната система.

 38. Противоязвени лекарства.

 39. Лекарства, повлияващи повръщането. Антиобезни лекарства.

 40. Очистителни лекарства. Запичащи лекарства. Хепатопротективни лекарства.

 41. Химиотерапевтични лекарства. Класификации.

 42. Бета-лактамни антибиотици. Пеницилини.

 43. Бета-лактамни антибиотици. Цефалоспорини. Карбапенеми.

 44. Аминогликозидни антибиотици. Гликопептиддни антибиотици.

 45. Тетрациклини. Хлорамфеникол.

 46. Макролидни антибиотици. Линкозамиди. Стрептограмини.

 47. Хинолони.

 48. Сулфонамиди. Оксазолидинони.

 49. Противотуберкулозни лекарства.

 50. Антианаеробни лекарства. Уроантисептици. Антисептици.

 51. Противогъбичкови лекарства.

 52. Противовирусни лекарства.

 53. Антипротозойни лекарства. Антиспирохетни лекарства. Антихелминтни лекарства.

 54. Антинеопластични химиотерапевтични лекарства.

 55. Лекарства повлияващи имунитета.

 56. Лекарства с активност на хипоталамични хормони.

 57. Лекарства с активност на хипофизни хормони.

 58. Тиреоактивни лекарства.

 59. Лекарства, регулиращи костно-минералната хомеостаза.

 60. Глико- и минералкортикоиди и техните синтетични аналози.

 61. Инсулини. Антидиабетични лекарства за диабет тип 2.

 62. Лекарства с естрогенна, гестагенна и андрогенна активност.

 63. Орални антиконцепционни лекарства и лекарства за хормонозаместителна терапия. Концепционни лекарства.Каталог: Structure -> Pharmacy -> Documents -> ff konspekti -> FF konspekti 2013 2014
FF konspekti 2013 2014 -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект за изпита по Фармацевтична ботаника за студентите от специалност „Фармация”, зимен семестър на учебната 2013 / 2014 година
FF konspekti 2013 2014 -> Презентация на научна тема свързана с проучване ефекта на дадено лекарство след предварителна подготовка. Pазбиране при четене
FF konspekti 2013 2014 -> К о н с п е к т по “ Висша математика. Информационни технологии”
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2013 2014 учебна година
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект за теорeтичен изпит по патофизиология специалност “ фармация” учебна 2013 / 2014 г
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект по патология за студенти фармацевти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница