Конспект по Геодезия за специалност: устройство и управление на земи и имоти предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на ЗемятаДата01.02.2018
Размер21.47 Kb.
ТипКонспект
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Катедра: “ Г Е О Д Е З И Я и Г Е О И Н Ф О Р М А Т И К А

.

Конспект по Геодезия

за специалност: УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ИМОТИ


 1. Предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на Земята.

 2. Мерни единици за ъгли и дължини. Мащаби.

 3. Геодезически координатни системи. Координатни изчисления - основни геодезически задачи

 4. Видове грешки и техните свойства. Критерии за точност на измерванията.

 5. Закон за нормално разпределение на грешките. Предаване на грешките-средна квадратна грешка на функция от измерени величини.

 6. Топографски планове и карти. Съдържание. Условни знаци.

 7. Разграфка и номенклатура на картите .

 8. Релеф на земната повърхнина и начини за неговото изобразяване. Решаване на задачи върху топографски планове и карти

 9. Определяне на площи и обеми..

 10. Стабилизиране, сигнализиране и репериране на геодезическите точки.

 11. Теодолити: оптико-механични. Проверка и поправка на осовите условия на теодолита

 12. Eлектронни теодолити. Подготовка за работа, системи за отчитане.Осови условия.

 13. Методи за измерване на хоризонтални ъгли. Грешки и точност при измерването на ъгли.

 14. Измерване на дължини. Грешки и точност при измерване на дължини.

 15. Определяне на превишения. Видове нивелация. .

 16. Либелни нивелири. Полска проверка на осовите условия

 17. Компенсаторни и електронни нивелири. Полска проверка на осовите условия.

 18. Нивелация на точки чрез включен нивелачен ход.

 19. Измерване на вертикални ъгли. Индексна грешка. Тригонометрична нивелация. Определяне на височини на предмети.

 20. Опорна геодезическа основа за хоризонтални и вертикални измервания .

 21. Сведения за глобална позиционна система (GPS).

 22. Работна геодезическа основа-проектиране и измерване.

 23. Геодезически засечки. Решение на права засечка с прилежащи и посочни ъгли.

 24. Полигони. Решение на включен и затворен полигон.

 25. Геодезически снимачни методи. Полярна снимка, същност и организация на работата.

 26. Снимка на вътрешното разпределение на сгради.

 27. Автоматизирано изработване на план и карта. Приложение.

 28. Нивелация на профили и повърхниниЛИТЕРАТУРА

 1. Томова-Хинчева П., Пенев П., Бакалов П., Банов Б., Костадинов К., Лазаров Г., Геодезия за строителния и хидротехническия факултет, Техника, София,1992 г.

 2. Бакалов П., Лазаров Г., Вълчинов В., Ръководство за упражнения по геодезия, Техника, София, 1990 г.

 3. Лазаров Г., Христов Д., Костадинов Т., Ръководство за упражнения по геодезия, Техника, София, 1994 г.

 4. Куртев В., Атанасов Ст., и др., Геодезия , Техника, София,1982 г.

Учебната програма е приета на заседание на Факултетния съвет на Геодезически факултет, проведено на............................................2003 година.


СЪСТАВИЛ: РЪК. НА КАТЕДРА...........

/ доц. д-р инж. Б. Банов/

/ доц. д-р инж. Р. Янева/.......................

. ДЕКАН:................................/ доц. д-р инж. П. Т. Пенев/
Каталог: UACEG site -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
userfiles -> Определението за карта1 Станислав Василев
userfiles -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
userfiles -> Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница