Конспект по химия за специалностите на ф му учебна 02 /20 23 годинаДата25.05.2023
Размер38 Kb.
#117823
ТипКонспект
Konspekt Himia FMU 2022-2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ”


КОНСПЕКТ по ХИМИЯ
за специалностите на ФМУ
учебна 2022/2023 година 1. Метали. Електронна структура на металните атоми. Химични свойства на металите. Комплексни соли.

 2. Метална кристална решетка. Дислоцирано състояние на валентните електрони. Физични свойства на металите.

 3. Разтвори и процеси при разтварянето. Водата като разтворител. Закони на Вант Хоф, Раул и Бекман.

 4. Разтвори на електролити. Механизъм на провеждане на електричен ток през разтвор на електролит. Теория на силните електролити. Водороден експонент (рН).

 5. Електрохимия. Електрохимичен механизъм на протичане на окислително – редукционните процеси. Електрохимични системи.

 6. Системата метал – електролит. Теория на електродния потенциал. Водороден електрод.

 7. Ред на стандартните електродни потенциали. Равновесен електроден потенциал. Уравнение на Нернст.

 8. Електролизна клетка. Теоретични основи на електролизните процеси. Закони на Фарадей за електролизата.

 9. Кинетика на електродните реакции. Електродна поляризация. Разложително напрежение и отделителен потенциал.

 10. Галваничен елемент. Електродвижещо напрежение на обратим галваничен елемент. Клемно напрежение.

 11. Електрохимични източници на електрична енергия. Видове. Оловни (киселинни) акумулатори.

 12. Алкални акумулатори. Литиево-йонни (Li+) и никел-металхидридни (Ni-MH) батерии.

 13. Корозия на металите и сплавите. Химична корозия. Фактори, влияещи върху скоростта на корозионните процеси. Пасивно състояние на металите.

 14. Електрохимична корозия. Корозионен галваничен елемент. Фактори влияещи върху скоростта на корозията.

 15. Методи за защита на металите от корозия. Инхибитори на корозията. Електрохимична защита. Антикорозионни покрития.

 16. Конверсионни покрития. Оксидиране и фосфатиране на стомана. Оксидиране на алуминий и сплавите му.

 17. Метални защитни покрития. Анодни и катодни слоеве – механизъм на защита. Електрохимично поцинковане.

 18. Защитно-декоративни и функционални метални покрития. Многослойно покритие никел-мед-никел-хром.

 19. Електрохмична обработка на металите. Електрохимично полиране. Размерна обработка.

 20. Отпадъчни води от галванични производства. Методи за пречистване на водите. Твърди отпадъци. Газови емисии.

 21. Полимери. Класификация. Молекулна и надмолекулна структура. Фазови и физични състояния при полимерите. Физико-механични свойства.

 22. Полимеризация. Полимеризационни материали – представители и свойства.

 23. Поликондензация. Поликондензационни материали – представители и свойства.

 24. Пластмаси. Състав и основни експлоатационни характеристики. Преработка на пластасите.

 25. Еластомери. Естествен и синтетични каучуци. Вулканизация. Каучукови смеси.

 26. Неорганични полимери. Керамика – химичен състав, структура и свойства. Металокерамика.Литература: Химия, Ива Бетова, Ангелина Попова, Издателството на Технически университет – София, София, 2010.
Химия, Христо Петров и колектив; Техника, София, 1995.
Химия, Мария Велева и колектив; Наука и изкуство, София, 1987.
Теоретична електрохимия; Иван Ненов, Техника, София, 1991.
Корозия и защита на материалите; Райчо Райчев, София, „Нови знания”, 2000.
Химия и физика на полимерите; Иван Панайотов, Стойко Факиров, София, УИ „Свети Климент Охридски”, 2005.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница