Конспект по Програмни Среди 2012Дата07.08.2017
Размер37.64 Kb.
#27469
ТипКонспект
Конспект по Програмни Среди - 2012
1. Въведение в програмирането в среда Windows. Вход чрез опашки и съобщения. Независим интерфейс. Многозадачност. Управление на паметта.

2. Въведение в .NET среда. .NET framework архитектура. Поддържане на единна езикова среда.

3. Движение на съобщенията в среда Windows. Примери на обработка на базови съобщения. Последователност на извличане на съобщенията от опашка.

4. Класическа структура на Windows приложение. Пример. Анализ на различията с конзолен еквивалента на същата програма. Стандартизирано именоване. Базови типове и структури.

5. Класическа структура на приложение в среда Windows: главна програма и proc- функция; прозоречен клас и регистрация на класа; създаване на прозорец и визуализация;структура на прозоречната функция.

6. Обща класификация на класове в MFC среда. Структура на Windows приложение в MFC среда. Основни класове. Последователност при конструиране на класовете. Изчислителен процес.

7. Съобщения и карти на съобщения. Макроси свързани с картите на съобщенията. Последователност при търсене на съответствие.

8. Методика на изграждане на работоспособно приложение във визуална среда. Пример с VISUAL C++ приложение.

9. Преход към програмиране за .NET - конзолно приложение. Програмиране за .NET с Windows форми. .NET версия на приложение: с диалог - без форма. .NET приложение с форма.

10. Добавяне на манипулатор на събитие. Структура с наследяване на форма. Манипулатори на събития или On… методи ? Последователност на обработките.


11. Windows Forms в .NET. Контроли и йерархия на графичните контролите. Създаване на дъщерни форми и контроли. Пример.

12. Диалози – стандартни и потребителски. Видове и приложение. Пример за употреба.

13. SDI и MDI приложения. Структура и пример.
14. Свързване с база данни. Свързване на данни с контроли (Data Binding). DataGrid. Master-Details. Пример.
15. GDI+. Методи за изчертаване на основните фигури. Запълване, контур и специални ефекти.

16. Вход/Изход в .NET. Работа с файлове, директории, потоци, четци и писци.

17. Windows Presentation Foundation (WPF).XAML. Контроли и логическо дърво. Примери.

18. LINQ – Language INtegrated Query. Query Expressions – Заявки вградени в езика. Ламбда изрази.

19. Таймер (Timer). Работа с таймери. Пропъртита, събития. Пример.

20. MVC (Model-View-Controller) във Windows Forms.Пример.

21. Езикови средства за създаване устойчив код. Предоставени от 32 битова среда възможности за целта. Въведение в SEH механизма. Терминираща обработка (__finally). Възможни двусмислия .

22. Филтър за обработка на изключения (__except). Събиране информация при събитие.

23. Вграден в С++ механизъм за реакция на изкл. събития (C++ Exception Handling). Стандартни обекти в ANSI C++ стандарт. Обработка на изключения при конструиране на обект.

24. Повторно генериране на изключението. Изключения във вложени конструкции.

25. Съвместяане на механизмите за реакция на изкл. събития (Win32 SEH и C++ Exception Handling).

26.Изключения в .NET . Дефиниране на собствено изключение.

27.Правила за работа с изключения в .NET среда
28. Вход/изход и сериализация. Работа с файлови обекти без сериализация. Цел и предимства на архивните обекти. Предефиниране на операциите за сериализация.

29. Създаване на собствени класове, поддържащи сериализация. Пряко използване на Serialize().

30. Версии при сериализации. Работа с указатели към обекти и проблеми при използване на псевдоними на обекти при сериализация.

31. Същност на механизма на сериализация. Сериализиране на обекти с вградени класове.

32. Run-time сериализация в .NET.
33. Управление на паметта в Windows. Защита на пространството, виртуална памет, разширяване на оперативната памет към диск, валидизиране на страници, охраняеми страници, shared блокове, динамична резервация и ангажиране на блокове памет. Copy-on-write механизъм.

34. Работа с динамични блокове памет. Предимства на използването на собствени динамични блокове в рамките на процес, нишка или клас.

35. Memory- mapped файлове. Избягване на фрагментацията при работа с малки блокове памет.

36. Стратегии на управление на памет и събиране на ‘боклук’ в .NET среда. Алгоритъм за “ събиране на боклук”

37. Финализация в .NET среда.

38 Модел на явна финализация в .NET среда.Интегриране на Finalize() и Dispose()

39. Поколения в .NET среда. Управление на поколенията.

40. Предварително оценяване за големи обеми памет.


41.NET Framework и системата за управление на общи типове. Типовете в CLR.

42.Стойностни типове. Стандартни и user-defined.

43. Елементи на типа: методи, събития, полета, properties. Примери.

44.Събития. Кратък пример.

45.Проектиране на тип, предлагащ събитие. Проектиране на тип, използващ събитие. Същността на нещата.

46.Пакетирани типове (boxed types). Проблеми с достъпа.

47.Референтни типове.

48.Интерфейсни типове. Използване на интерфейси със стойностни типове.

49. Проблеми при присвояване и съвместимост на типовете.

50.Делегати. Дефиниране, използване.

51. Вътрешно представяне на делегат.

52. CLR поддръжка за делегатите.


53. *Единно представяне на данни в .NET. Метаданни.

54. *Инспектиране на метаданни в .NET среда. Динамично създаване на типове и работа с тях.55. *Асемблита и манифести в .NET среда
Съставил:

проф. д-р О. Наков


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница