Конспект по Строеж на веществото, спец. Университетска химия, задочно обучениеДата04.09.2017
Размер20.56 Kb.
ТипКонспектКОНСПЕКТ

по Строеж на веществото, спец. Университетска химия, задочно обучение

1. Абсолютно черно тяло. Закони на излъчването.

2. Фотоелектричен ефект. Ефект на Комптън.

3. Оператори. Ермитови оператори. Оператор на Хамилтон.

4. Свободно движеща се частица. Твърд ротатор. Хармоничен осцилатор.

5. Вълново уравнение. Решаване на вълновото уравнение за атома на водорода. Вълнови функции.

6. Свойства на вълновите функции. Орбитали, електронен облак. Нормираност и ортогоналност на вълнови функции.

7. Квантови числа. Спин. Спин-орбитала.

8. Многоелектронни атоми – атом на хелия. Пертурбационно разглеждане на атома на хелия.

9. Вариационно разглеждане на атома на хелия. Конфигурационно взаимодействие.

10. Метод на самосъгласуваното поле (метод на Хартри – Фок).

11. Принцип на изграждане на електронните конфигурации на многоелектронни атоми. Електронни термове.

12. Векторен модел на атома. Схема на Ръсел – Сондерс (LS - схема) и j-j схема.

13. Спин-орбитално взаимодействие.

14. Атомни спектри. Правила на Лапорт.

15. Видове конфигурации. Елементи и операции на симетрия.

16. Точкови групи на симетрия.

17. Матрично представяне на операциите на симетрия – преобразуване на координатите на атомите при операции на симетрия.

18. Характер на преобразуване. Неразложими и разложими представяния.

19. Приложение на точковите групи на симетрия. Нулеви интеграли.

20. Електронен строеж на молекулите. Приближение на Борн – Опенхаймер.

21. Теория на валентните връзки – основни положения.

22. Квантовохимичен резонанс. Канонични структури. Резонансен хибрид.

23. Хибридизация на АО. Еквивалентни и нееквивалентни хибридни орбитали.

24. Метод на молекулните орбитали – основни положения.

25. Припокриване на АО. Видове химични връзки.

26. Електронна структура на хомоядрени двуатомни молекули. Молекула на водорода и молекули на елементите от Li до Ne.

27. Електронна структура на хетероядрени двуатомни молекули.

28. Триатомни молекули. Диаграми на Уолш.

29. Геометричен строеж на молекули с атоми със свободни електронни двойки. Теорема на Гилеспи – Найхолм.30. Метод на Хюкел. Молекули на етилен и бутадиен. Енергия на делокализация.

Литература


  1. Г. Николов, Основи на квантовата химия и строеж на веществото, ПУ, 1996.

  2. Н. Тютюлков, Теория на молекулните орбити, Наука и изкуство, София, 1970.

  3. Н. Тютюлков, Квантова химия, Наука и изкуство, София, 1978.

  4. Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер, Теория валентности, Мир, Москва, 1968.

  5. W. Moor, Physical Chemistry, Longman, London, 1972.

  6. П. Райчев, Физика на атомните системи, Наука и изкуство, София, 1980.

  7. R. M. Hochstrasser, Molecular aspects of symmetry, W.A.Benjamin, Inc, 1966.

8. Р. Брдичка, Физикохимия, Техника, София, 1965.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница