Конспект за изпит № Тема: Правно понятие за интеграцияДата05.02.2018
Размер45.7 Kb.
ТипКонспект


д 3. Правна система на Ес.

(Европейската конструкция като постнационална общност – 1.

Компетенции на ЕС. Източници на правото на ЕС)

Преподавател: гл. ас. д-р Станислав КОСТОВ


Асистент: гл. ас. д-р Христо ХРИСТЕВ

Конспект за изпит
Тема:

1.

Правно понятие за интеграция. Разграничение между ЕС като интеграционна общност и (класическите) международни организации.

2.

Особености на интеграционния правопорядък – автономен характер, собствена система от източници – анализ на основните решения на СЕО (Van Gend en Loos, Costa c/ENEL, Commission c/ Luxembourg & Belgique, Avis 1/91 и др.)

3.

Основни особености на правната система на ЕС

4.

Принцип на предоставената компетентност – уредба, същност, значение. Разширително (чл. 352 ДФЕС) и стеснително (чл. 5 ДЕС) тълкуване на компетентността.

5.

Принцип на целесъобразност и принцип на пропорционалност – същност, разграничение, проявление. Други основни принципи.

6.

Видове предоставени компетенции – обща характеристика, разграничения, новото от Конституцията за Европа и Лисабонския договор.

7.

Упражняване на изключителните компетенции. Упражняване на поделените (паралелните) компетенции – уредба, особености, актове, приемани от институциите.

8.

Принцип на субсидиарността – уредба, същност, прилагане: предпоставки, условия, прилагане от институциите. Нова роля на националните парламенти.

9.

Система на източниците на Правото на ЕС – обща характеристика, особености, видове систематизации, разграничения.

10.

Първични източници – видове, приемане, влизане в сила, действие, особености. Видове норми в Учредителните договори (УД).

11.

Общите правни принципи – видове, разграничение, извеждане, роля, прилагане. Прилагане на принципите на Международното право.

12.

Международни договори на ЕС – правно основание и уредба, процедура по сключване, особености, място в йерархията, приложение. Международни договори на ДЧ.

13.

Производни източници – обща характеристика, особености, разграничения.

14.

Регламент – правна уредба, особености, действие, видове регламенти, органи, приемащи регламенти.

15.

Директива – правна уредба, особености, действие, видове директиви, органи, приемащи регламенти.

16.

Нова номенклатура на актовете на институциите след Лисабон – правна уредба, разграничение, особености, значение.

17.

Задължителни реквизити на общностния нормативен акт – видове, разграничения, значение.

18.

Нетипични източници – видове, разграничения, правна основа, действие.

19.

Особености, роля и значение на практиката на СЕС като източник на правото.

20.

Йерархия на източниците на правото на ЕС.


Библиография

Основна:

 1. Лекциите по дисциплината.

 2. Сборник „Записки по Право на ЕС” – Флоранс БЕНОА-РОМЕР, Жан-Пол ЖАКЕ, Жан-Клод ГОТРОН, Етиен КРИКИ, Жан-Дени МУТОН, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2008 г.

 3. Атанас СЕМОВ, Система на източниците на правото на ЕС, УИ „Св. Климент Охридски”, 2009 г.

 4. Атанас СЕМОВ (съст.), Сборник „55 най-важни решения на СЕО – с коментари”, Институт по европейско право, С., 2007 г.

 5. Атанас СЕМОВ и Христо ХРИСТЕВ (съст.), Сборник Лисабонският договор. Консолидирана текстове на ДЕС и ДФС с коментари – УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009 г., – специално коментарите на проф. Жаке (с. 53-79, Христо Христев, спец с. 174-180 и 207-213).

 6. Станислав Костов (съст.), Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика, Сиби, 2008

Допълнителна:

  1. Жан-Клод ГОТРОН, Европейско право, УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С. 2006

  2. Жан-Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С. 2007

  3. Атанас СЕМОВ (съст. и ред.), Сборник Европа като правова общност, УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, Държавна агенция за младежта и спорта, С. 2007

  4. Атанас СЕМОВ (съст. и ред.), Сборник Лисабонският договор – една (не)довършена реформа, на български, френски и английски език, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009.

  5. Жан-Дени МУТОН, Юридически размисли върху бъдещето на ЕС, УИ „Св. Климент Охридски”, С. 2010

  6. Актове на Съда на ЕС. Правни последици” – Станислав КОСТОВ, Сиби, 2011

  7. Европа като правова общност” – колектив, Атанас СЕМОВ (съст. и ред.), Институт по европейско право, 2006

  8. Ружа Иванова, Източници и основни принципи на общностното право – в: Ружа Иванова (ред.), Основи на европейската интеграция, Център за европейски изследвания, С. 1998

  9. Жасмин ПОПОВА, Право на Европейския съюз, Сиела, 2011

  10. Jean-Paul Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européene, 6 éd., Dalloz, Paris, 2010

  11. Jean-Victor LOUIS, Thierry RONSE, L’ordre juridique de l’Union européenne, L.G.D.G et a., Paris 2005

  12. Paul Craig, Grainne De Burca, EU law: Text, cases and Materials, 5th edition, Oxford University Press, Oxford, 2011

  13. Тrevor C. Hartley, The Foundations of European Union Law, Oxford University Press, 7th Edition, 2010
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница