Конспект за изпита по фармацевтична ботаникаДата23.09.2016
Размер32.39 Kb.
ТипКонспект


КОНСПЕКТ
за изпита по фармацевтична ботаника за студентите от специалност „Фармация”, зимен семестър на учебната 2012/2013 година


 1. Предмет, задачи и раздели на ботаниката.

 2. Значение, биоразнообразие и биоресурси на лечебните растения. Стратегии за използване и опазване.

 3. Клетъчен строеж на растенията. Форма, размери и съставни части на растителната клетка

 4. Цитоплазма. Химичен състав на цитоплазмата. Цитоплазмени органели.

 5. Ядро - химичен състав, структура и функции. Делене на ядрото: амитоза, митоза и мейоза.

 6. Пластиди и митохондрии. Вакуола и клетъчен сок.

 7. Включения в клетката: запасни вещества и екскреторни продукти.

 8. Клетъчна обвивка – образуване, химичен състав, структура и функции. Нарастване, видове надебелявания и химични изменения в състава на клетъчната обвивка.

 9. Определение, същност и класификация на растителните тъкани.

 10. Образувателни тъкани /меристеми/ - строеж, функция и видове.

 11. Паренхимни тъкани.

 12. Покривни тъкани – епидермис и епидермални образувания.

 13. Механични тъкани - строеж, функция и видове.

 14. Проводящи тъкани – строеж, функция и видове.

 15. Секреторни структури.

 16. Анатомично устройство на корен - първично и вторично. Физиологични функции на корена.

 17. Морфология на корен. Метаморфози на корена

 18. Анатомично устройство на стъбло. Първично устройство при едносемеделни и двусемеделни тревисти растения.

 19. Вторично нарастване и вторично устройство на стъблото при дървесните растения.

 20. Морфология на стъблото. Метаморфози на стъблото.

 21. Анатомично устройство на лист. Дорзовентрален и изолатерален строеж.

 22. Морфология на лист. Видове листа и метаморфози на листа.

 23. Морфология на цвят. Симетрия на цвета, цветни формули и диаграми.

 24. Опрашване. Оплождане.

 25. Морфология и класификация на съцветията.

 26. Морфология на плод и семе. Произход, устройство и класификация на плодовете и семената.

 27. Анатомично устройство на плод и семе. Разпространение на плодовете и семената.

 28. Растителна физиология. Фотосинтеза. Хемосинтеза.

 29. Дишане и транспирация. Растеж и развитие на растенията. Размножаване на растенията.

 30. Таксони и таксономични категории. Система на растителния свят.

 31. Водорасли. Цитологични особености, морфологична диференциация, размножаване и екологични групи.

 32. Класификация на водораслите от отдели Cyanophyta, Rhodophyta, Bacilariophyta, Phaeophyta и Chlorophyta.

 33. .Гъби. Характеристика, устройство, диференциация и размножаване. Физиологично активни вещества, продуцирани от гъбите. Екологични групи при гъбите.

 34. Класификация на гъбите: класове Zygomycetes, Ascomycetes и Basidiomycetes. Лишеи - характеристика, устройство, физиолого-биохимични особености и екология

 35. Обща характеристика, произход, еволюция и класификация на висшите растения.

 36. Отдел Bryophyta.

 37. Отдел Lycopodiophyta.

 38. Отдел Equisetophyta

 39. Отдел Polypodiophyta.

 40. Отдел Magnoliophyta: обща характеристика, произход, еволюция и класификация.

 41. Сравнение между голосеменни и покритосеменни растения.

 42. Подотдел Pinophytina: клас Ginkgopsida, клас Pinopsida: Разред Pinales: Pinaceae и Cupressaceae, клас Taxopsida и Подотдел Cycadophytina: клас Gnetopsida.

 43. Подотдел Magnoliophytina. Класификация на цветните растения - класове и подкласове.

 44. Сравнение между едносемеделни и двусемеделни растения.

 45. Разред Magnoliales: Magnoliaceae, Myristicaceae; разред Laurales: Lauraceae.

 46. Разред Piperales: Piperaceae; разред Aristolochiales: Aristolochiaceae;

 47. Разред Nymphaeales: Nymphaeaceae. Разред Ranunculales: Ranunculaceae, Berberidaceae;

 48. Разред Paeoniales; Paeoniaceae. Разред Papaverales: Papaveraceae, Fumariaceae.

 49. Fagales: Fagaceae, Betulaceae; разред Juglandales: Juglandaceae.

 50. Разред Caryophyllales: Caryophyllaceae, Chenopodiaceae. Разред Polygonales: Polygonaceae; Разред Plumbaginales: Plumbaginaceae.

 51. Разред Theales: Theaceae, Clusiaceae; разред Ericales: Ericaceae; разред Primulales: Primulaceae.

 52. Разред Violales: Violaceae; Разред Cucurbitales: Cucurbitaceae; Разред Salicales: Salicaceae. Разред Capparales: Brassicaceae. Разред Malvales: Tiliaceae, Sterculiaceae, Malvaceae.

 53. Разред Urticales: Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae; разред Euphorbiales: Euphorbiaceae.

 54. Разред Rosales: Rosaceae; разред Saxifragales: Crassulaceae, Saxifragaceae. Разред Myrtales: Myrtaceae, Punicaceae.

 55. Разред Fabales: Fabaceae.. Разред Sapindales: Sapindaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae. Разред Rutales: Rutaceae, Zygophyllaceae, Anacardiacea.

 56. Разред Geraniales: Linaceae, Erythroxylaceae, Geraniaceae; разред Polygalales: Polygalaceae. Разред Rhamnales: Rhamnaceae;

 57. Разред Eleagnales: Eleagnaceae; Разред Vitaleas: Vitaceae. Разред Apiales: Araliaceae, Apiaceae.

 58. Разред Dipsacales: Caprifoliaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae. Разред Gentianales: Loganiaceae, Rubiaceae.

 59. Разред Gentianales: Gentianaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae. Разред Oleales: Oleaceae.

 60. Разред Solanales: Solanaceae; pазред Convolvulales: Convolvulaceae. Разред Boraginales: Boraginaceae. Разред Scrophulariales: Scrophulariaceae, Plantaginaceae.

 61. Разред Lamiales: Lamiaceae, Verbenaceae. Разред Asterales: Asteraceae

 62. Разред Liliales: Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae.

 63. Разред Orchidales: Orchidaceae; pазред Zingiberales: Zingiberaceae, Musaceae.

 64. Разред Poales: Poaceae.. Разред Arecales: Arecaceae; Pазред Arales: Araceae.

 65. Екологични групи растения.

 66. Биологично активни вещества и екологични фактори

 67. Ареали, ендемити и реликти.

Каталог: Structure -> Pharmacy -> Documents -> konspekti
konspekti -> За специалност магистър-фармацевт 2012/2013 уч година
konspekti -> Конспект по биохимия за студенти по фармация
Documents -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2013 2014 учебна година
konspekti -> Конспект по Аналитична химия
konspekti -> Конспект по Фармакогнозия за студенти по специалност „Фармация” към
konspekti -> “Медицинска биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”
konspekti -> Конспект по Физикохимия и колоидна химия за студенти от специалност „Фармация
konspekti -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2012 2013 учебна година
konspekti -> Катедра по физиология и патофизиология


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница