Конспект за кандидат-докторантски изпит (2016) история на жените/половете I. Какво е историята на жените/половете?Дата26.02.2017
Размер61.29 Kb.
#15784
ТипКонспект
КОНСПЕКТ ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ (2016)

ИСТОРИЯ НА ЖЕНИТЕ/ПОЛОВЕТЕ

I. Какво е историята на жените/половете?

Красимира Даскалова, История на жените, история на пола. – В: Красимира Даскалова, Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012, 19-69;

Krassimira Daskalova and Susan Zimmermann, Gender History. - In: Arpad von Klimo and Irina Livezeanu (eds.), History of East Central Europe, Routledge, 2016;

Krassimira Daskalova, FORUM (editor and author) Clio on the Margins: Women's and Gender History in Central, Eastern and Southeastern Europe. Part I and Part II - Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women's and Gender History. Volume 6 and 7, 2012 and 2013;

Gisela Bock, Challenging Dichotomies: Perspectives on Women’s History, in: Karen Offen, R. R. Pierson and Jane Rendal (eds.), Writing Women’s History: International Perspectives, London: Macmillan, 1991, pp. 1-23.

Jill K. Conway, Susan C. Bourque and Joan W. Scott, Introduction: The Concept of Gender, in: Jill K. Conway, Susan C. Bourque and Joan W. Scott (eds.), Learning About Women: Gender, Politics, and Power, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1987, pp. xxi-xxix.

Joan W. Scott, The Evidence of Experience, in: Critical Inquiry, 17: 4, 1991: Summer, pp. 773-797;

Joan W. Scott, The Problem of Invisibility, in: S. Jay Kleinberg (ed.) Retrieving Women’s History. Changing Perceptions of the Role of Women in Politics and Society, Berg Publishers, 1992, pp. 5-29;

II. Теми и акценти в историята на жените/половете:

1. Пол и сексуалност в модерна Европа:

Красимира Даскалова, Сексуалност и проституция. – В: Красимира Даскалова, Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012, 435-484;

Олга Тодорова, Проституцията в българските земи през ранните векове на османското владичество. – В: Красимира Даскалова и Райна Гаврилова, състав., Граници на гражданството: Eвропейските жени между традицията и модерността, София: ЛИК, 2001, 63-78;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен реник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Robert A. Nye, Sexuality, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 11-25;

Anna Clark, Female Sexuality, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 54-92;
2. Жени, пол и труд в модерната eвропейска история:

Олга Тодорова, Жените от Централните Балкани през Османската епоха (ХV-ХVII век), София: Гутенберг, 2004;

Красимира Даскалова, Жени, пол и професионален живот в «Нова България». – В: Красимира Даскалова, Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012, 345-433;

Mилена Кирова, състав., Неслученият канон, том 1 (Български писателки от Възраждането до Втората световна война) и том 2 (Български писателки от 1944 година до наши дни), София: Алтера, 2009 и 2013;

Красимира Даскалова, Живот с книги и читатели: София Юрукова и нейната «Мозайка от знамените съвременни романи». – В: Антоанета Тотоманова и Цветанка Панчева, състав., Сборник в чест на доц. Татяна Янакиева, София: 2009;

Ирина Генова, Любинка Стоилова/Irina Genova, Ljubinka Stoilova, Присъствия/Отсъствия. Художнички и архитектки в модерното изкуство на България/ Presences/Absences. Women Artists and Architects in the Modern Art of Bulgaria, София: Изд. ЕТ ИДА-Красимир Гандев, 2006;

Жоржета Назърска, Клубът на българските писателки и професионализирането на женския книжовен труд (1930-1946). – Издател, 2004, № 3, 47-52;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Румен Даскалов, Българското общество, 1878-1939. Том 2: Население. Общество. Култура, София: Гутенберг, 2005;

Krassimira Daskalova, Bulgarian Women with Education in Law during the First Half of the 20th C. – In: Sara Kimble and Marion Roewekamp (eds.), New Perspectives on European Women’s Legal Histort, Routledge, 2016;

Deborah Simonton, Women Workers. Working Women, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 134-176;

Laura Levine Frader, Gender and Labor in World History, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 26-50;

Efi Avdela, Work, Gender & History in the 1990s and Beyond, in: Gender & History, Vol. 11, No. 3, November 1999, pp. 528-541;
3. Eвропейското семейство:

Олга Тодорова, Жените от Централните Балкани през Османската епоха (ХV-ХVII век), София: Гутенберг, 2004;

Румен Даскалов, Българското общество, 1878-1939. Том 2: Население. Общество. Култура, София: Гутенберг, 2005;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Lynn Abrams, At Home in the Family: Women and familial relationships, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 14-53;

Karl Kaser, ed., Household and Family in the Balkans, Wien: Lit Verlag, 2012;

Merry E. Wiesner-Hanks, Structures and Meanings in a Gendered Family History, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 51-69;
4. Религия и пол:

Олга Тодорова, Жените от Централните Балкани през Османската епоха (ХV-ХVII век), София: Гутенберг, 2004;

Елизабет Бер-Сижел и Калистос Уеър, Жените в Православната църква, Силистра: Фондация «Демос», 2002;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Pat Starkey, Women Religious and Religious Women: Faith and practice in women’s lives, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006;

Ursula King, Religion and Gender: Embedded Patterns, Interwoven Frameworks, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 70-85;
5. Пол, право и политика:

Красимира Даскалова, Българските жени в социални движения, закони и дискурси (1840-1940). – В: Красимира Даскалова, състав., От сянката на историята: Жените в българското общество и култура, София: ЛИК, 1998, 11-41;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Krassimira Daskalova, Bulgarian Women with Education in Law during the First Half of the 20th C. – In: Sara Kimble and Marion Roewekamp (eds.), New Perspectives on European Women’s Legal Histort, Routledge, 2016;

Karen Hunt, Women as Citizens: Changing the polity, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 216-257;

Susan Kinsley Kent, Gender Rules: Law and Politics, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp.86-109;

Gisela Bock, Civil, Political and Social Rights: A New Gender Debate, in her: Women in European History, pp. 234-257;
6. Пол и други различия във феминистката теория:

Красимира Даскалова и Корнелия Славова, състав. Женски идентичности на Балканите, София: ПОЛИС, 2004;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010, 101-108;

Kristen Ghodsee, Muslim Lives in Eastern Europe. Gender, Ethnicity, & the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010;

Deirdre Keenan, Race, Gender, and Other Differences in Feminist Theory, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 110-128;
7. Пол и образование:

Красимира Даскалова, Национално изграждане, патриотизъм и образование на жените: България в Югоизточна Европа. – В: Красимира Даскалова, Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012, 109-168.

Румен Даскалов, Българското общество, 1878-1939. Том 2: Население. Общество. Култура, София: Гутенберг, 2005;

Жоржета Назърска, Университетското образование и българските жени, 1879-1944, София: IMIR, 2003;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Krassimira Daskalova, Bulgarian Women with Education in Law during the First Half of the 20th C. – In: Sara Kimble and Marion Roewekamp (eds.), New Perspectives on European Women’s Legal Histort, Routledge, 2016;

Rebecca Rogers, Learning to be Good Girls: Education, training and schools, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 93-133;

Pavla Miller, Gender and Education Before and After Mass Schooling, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 129-145;
8. Полово белязани образи в изобразителното изкуство, популярната култура и забавленията; жените като създателки и консуматорки на изкуство:

Ирина Генова, Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Възможности за разкази отвъд модерността, София: Нов български университет, 2011;

Милена Кирова и Корнелия Славова, състав., Идентичности в преход: пол, медии и популярна култура в България след 1989 г., София: ПОЛИС, 2010;

Ирина Генова, Любинка Стоилова/Irina Genova, Ljubinka Stoilova, Присъствия/Отсъствия. Художнички и архитектки в модерното изкуство на България/ Presences/Absences. Women Artists and Architects in the Modern Art of Bulgaria, София: Изд. ЕТ ИДА-Красимир Гандев, 2006;

Милена Кирова, Корнелия Славова, състав. Род и ред в българската култура, София: Център за изследвания и политики за жените, 2005;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Kornelia Slavova and Krassimira Daskalova, Gendering Popular Culture: Perspectives from Eastern Europe and the West, Sofia: POLIS, 2012.

Mary D. Sheriff, How Images Got Their Gender: Masculinity and Femininity in the Visual Arts, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 146-1169;

Tammy M. Proctor, Home and Away: Popular culture and leisure in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 299-340;

Sian Reynolds, Mistresses of Creation: Women as producers and consumers of art since 1700, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 341-379;
9. Пол, национализъм, революция, война и мир:

Красимира Даскалова, Полът на националната държава: някои балкански паралели. – Българска етнология, 2015, кн. 3, 388-400.

Krassimira Daskalova, Women, Nationalism and Nation-State in Bulgaria (1800-1940s), in Mirioslav Jovanovic and Slobodan Naumovic, eds. Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century, Belgrade-Graz, 2002, pp. 15-37;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010, 94-101;

Николай Аретов, Национална митология и национална идентичност, София: Кралица МАБ, 2006, спец. 55-63, 156-187, 192-201, 327-371;

Nira Yuval-Davis, Gender & Nation, Sage Publications, 1997;

Jane Potter, Valiant Heroines or Pacific Ladies? Women in war and peace, in: Deborah Simonton (ed.) The Routledge History of Women in Europe Since 1700, London and New York: Routledge, 2006, pp. 259-298;

Temma Kaplan, Revolution, Nationalism, and Anti-Imperialism, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 170-185;
10. Пол и социални движения:

Красимира Даскалова, Крехки лоялности: Българското женско движение между национализъм, социализъм и феминизъм. – В: Красимира Даскалова, Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012, 169-287;

Красимира Даскалова, Българските жени в социални движения, закони и дискурси (1840-1940). – В: Красимира Даскалова, състав., От сянката на историята: Жените в българското общество и култура, София: ЛИК, 1998, 11-41;

Красимира Даскалова, Женското движение в България през призмата на един живот. – Исторически преглед, 1998, № 5-6, 204-217;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Francisca de Haan, Getting to the Sources: A “Truly International” Archive for the Women’s Movement, in: Journal of Women’s History, Vol. 16, No. 4, 2004, pp. 148-172;

Annelise Maugue, The New Eve and the Old Adam, in: A History of Women in the West (Modernities), pp. 515-532;

Barbara Winslow, Feminist Movements: Gender and Sexual Equality, in: Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks (eds.) A Companion to Gender History, Blackwell Publishing, 2006, pp. 186-206;
11. Истории на феминизмите:

Красимира Даскалова, Крехки лоялности: Българското женско движение между национализъм, социализъм и феминизъм. – В: Красимира Даскалова, Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012, 169-287;

Елена Ирата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие, Критичен речник на феминизма, София: Ценър за изследвания и политики за жените, 2010;

Krassimira Daskalova, A Woman Politician in the Cold War Balkans: From Biography to History, in Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women's and Gender History. Volume 10, 2016, pp. 63-88;

Francisca de Haan, ed. Ten Years After. Communism and Reminism Revisited, in Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women's and Gender History. Volume 10, 2016, 102-166;

Mrinalini Sinha, How History Matters: Complicating the Cathegories of “Western” and “Non-Western” Feminisms, in: Is Academic Feminism Dead? Theory in Practice, New York: New York University Press, 2000, pp. 168-185;

Karen Offen, European Feminisms: A Political History (1700-1950), Stanford: Stanfoed UP, 2000;

Amy G. Mazur and Dorothy McBride Stetson, Conclusion, The Case for State Feminism, in: Dorothy McBride Stetson and Amy Mazur (eds.) Comparative State Feminism, Sage Publications, pp. 272-291;

Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi (eds.) A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms: Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th-20th C. Budapest and New York: CEU Press, 2006;


Съставила:

Д-р Красимира Даскалова,

Професор,

Модерна европейска културна история,

Философски факултет,

Софийски университет «Св. Климент Охридски»Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница