Конспект за кандидат докторантски изпит по математически анализДата02.02.2018
Размер14.74 Kb.
#53856
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

ЗА КАНДИДАТ - ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ

ПО МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ


 1. Теорема за неявната функция.

 2. Подмногообразия в Rn. Условни екстремуми и множители на Лагранж.

 3. Криволинейни интеграли. Затворени и точни диференциали.

 4. Аналитични функции. Теорема на Коши и теорема за резидуумите.

 5. Теорема на Брауер за неподвижната точка. Основна теорема на алгебрата.

 6. Лебегова мярка и лебегов интеграл в крайномерни пространства

 7. Теореми за граничен преход в лебеговия интеграл.

 8. Теореми на Фубини и Тонели.

 9. Теорема на Лебег за диференцируемост на монотонна функция.

 10. Теорема на Лайбниц – Нютон – Лебег за реални функции на една променлива.

 11. Представяне на линейните функционали в C(0,1) и Lp.

 12. Хилбертово пространство. Теорема за проекциите. Представяне на ограничените линейни функционали.

 13. Ортонормирани системи. Неравенство на Бесел и равенство на Парсевал. Теорема на Рис – Фишер.

 14. Компактни оператори. Алтернативи на Фредхолм.

 15. Компактни самоспрегнати оператори. Теорема на Хилберт – Шмидт.

 16. Комутативни банхови алгебри. Максимални идеали. Теорема на Гелфанд – Мазур.

 17. Ограничени самоспрегнати оператори в Хилбертово пространство. Спектър и норма на смоспрегнат оператор. Положителни оператори и квадратен корен от положителен оператор.

 18. Спектрална теорема за ограничен самоспрегнат оператор в Хилбертово пространство.

 19. Метрични пространства. Пълнота. Теорема на Бер.

 20. Компактност в метрични пространства.

 21. Пространство C(M). Теореми на Арцела – Асколи и на Вайерщрас – Стоун.

 22. Теорема на Хан – Банах и теореми за отделяне.

 23. Теорема на Банах – Щайнхауз и теорема за сгъстяване на особеностите.

 24. Теореми за отвореното изображение и за затворената графика.

ЛИТЕРАТУРА


Л. Люстерник, В. Соболев, Елементи на функционалния анализ.

У. Рудин, Функциональний анализ.

У. Рудин, Реален и комплексен анализ.

Л. Алфорс, Увод в теорията на аналитичните функции.В. Илин, В. Садовничий, Бл. Сендов, Математически анализ I и II част.
Каталог: fmi -> analys
fmi -> Ще предпочетеш да наблюдаваш света отстрани или ще се присъединиш към най-голяма студентска организация?
fmi -> Лекции по обектно-ориентирано програмиране
analys -> Преобразование на фурие и уейвлети приложение в об­РА­бот­ката на сигнали
analys -> Диференциални форми и алгебрична топология
analys -> Избираем курс хомотопична топология и теория на разслоенията. Специалност: Математика, Приложна математика, Математика и информатика
analys -> Закон за абсолютно сходящи редове. Теорема на Коши за произведение на абсолютно сходящи редове. Умножаване на степенни редове. Теорема на Абел
analys -> Конспект диференциално и Интегрално смятане II част
analys -> Специалност: Математика; изпит: дис 1 Курс 1, I семестър; хорариум 4+4
analys -> Конспект по анализ II спец. Математика, 2 курс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница