Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за медицистраница1/4
Дата22.07.2016
Размер0.71 Mb.
#449
ТипКонспект
  1   2   3   4


© www.medpharm-sofia.eu®

© Доц. д-р Иван Ламбев, дм (2016)


 • Предговор


ЛЕКЦИИ И ТЕСТОВЕ

1. ДРОГИ. ПРЕПАРАТИ. ОБЩА РЕЦЕПТУРА

 • Растителни дроги

 • Дроги, препарати, рецепта

 • Фармакодинамична класификация на биологично активните вещества от растителен произход

 • Твърди лекарствени форми (резюме)

 • Течни лекарствени форми (резюме)

 • Полутвърди (меки) и въздухообразни лекарствени форми

 • Рецептура на лекарствените форми

 • Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за медици

 • Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за студенти по дентална медицина

 • Фармакодинамика на биологично активни вещества от растителен произход

 • Билките – храна и лекарства

 • Билкови лекарствени форми

2. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

 • Въведение във фармакологията

 • Понятие за лекарство

 • История на фитотерапията

 • Исторически преглед на фармакологията

 • История в снимки

 • Кокиче в блатотото

 • Проф. д-р Д. Пасков – живот и дело

 • Обща фармакокинетика

 • Фармакокинетика на лекарствата

 • Обща фармакодинамика

 • Фармакодинамика на лекарствата

 • Фармакогенетика

 • Фармакогеномика

 • Фактори, повлияващи лекарствената кинетика и действие

 • Лекарствени взаимодействия

 • Клинично значими лекарствени взаимодействия

 • Механизми на трансплацентарен транспорт

 • Мембранни транспортни протеини

 • Хомеопатични лекарства

 • Обща фармакология (резюме за лекари, зъболекари и фармацевти)

 • Обща фармакология за ерготерапевти и кинезитерапевти наркотични аналгетици. НСПВЛнаркотични

 • Мултимедиен преглед на фармакологията

 • Compendium pharmacologicum

 • Фармакологични аспекти на експерименталната медицина. Коло-ректо-анални моторни рефлекси

 • Генерично заместване – здравни, икономически и етични аспекти

 • Примерни теми за разработване на реферати, постери и презентации

 • Дибазол, лекарство от всего. Химия и жизнь, 6, 2011, 22–25.

3. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ВЕГЕТАТИВНАТА И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

 • Вегетотропни лекарства

 • Миорелаксанти с периферно действие

 • Автакоиди и фармакологичното им повлияване

 • Азотен оксид и нитроксидергични механизми в лекарственото действие

 • Местни анестетици

 • Ревулзивни лекарства

4. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДИМНО ВЪРХУ ЦНС

 • Невротрансмитери в ЦНС

 • Психотропни лекарства

 • Антидепресанти (резюме)

 • Хипнотици. Седативни лекарства

 • Антиепилептични лекарства

 • Антиепилептични лекарства, регистрирани у нас

 • Миорелаксанти с централно действие

 • Лекарства за лечение на невродегенеративни заболявания

 • Антипаркинсонови лекарства

 • Общи анестетици

 • Operation – видеоклип

5. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ БОЛКАТА И ВЪЗПАЛЕНИЕТО

 • Автакоиди и фармакологичнто им повлияване

 • Опиоидни аналгетици

 • Ненаркотични аналгетици. Нестероидни противовъзпалителни лекарства

 • Антиревматоидни лекарства

6. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

 • Лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност

 • Калциеви антагонисти

 • Класификация на лекарствата, повлияващи системата ренин-ангиотензин

 • Антиаритмични лекарства

 • Сърцебиенето не показва, че сте болни, а че сте живи

 • Антистенокардни лекарства

 • Антистенокардни (антиангинозни) лекарства

 • Антихипертензивни лекарства

 • 35 въпроса и отговора за АХ

 • Лекарства при АХ

 • Лекарства, прилагани при мигрена

 • Ангиопротектори

 • Периферни вазодилататори

 • Антидислипидемични лекарства

 • Антихиперлипидемични лекарства

 • Съвременна терапия при пациенти с множествени рискови фактори

 • Протезиране на аортната клапа чрез интрекостален трансаортен достъп

 • Протезиране на аортната клапа чрез трансфеморален достъп

7. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

 • Физиология на бъбреците

 • Диуретици

 • Лекарства, повлияващи дисфункцията на пикочния мехур

 • Фитотерапия в нефрологията

8. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ КРЪВТА

 • Хематологични лекарства

 • Хемопоетични лекарства (резюме)

9. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 • Лекарства, повлияващи дихателната система

 • Съвременни насоки в лечението на бронхиалната астма

 • Anapen® and EpiPen®

10. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 • Лекарства, повлияващи храносмилателната система

 • Съвременно медикаментозно лечение на пептичната язва и ГЕРБ

 • Фитотерапия на язвената болест на стомаха и дуоденума

 • Функционални нарушения на храносмилателната система и тяхното повлияване с ComFortex®

11. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА

 • Централни гонадоактивни лекарства

 • Полови хормони

 • Утероактивни лекарства

 • Лекарства за лечение на еректилна дисфункция

 • Viagra®

12. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ЕНДОКРИНИУМА И МЕТАБОЛИЗМА

 • Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози

 • Адренокортикоактивни лекарства

 • От физиологията до фармакологията със стероидни средства (резюме)

 • Тиреоактивни лекарства

 • Антидибетични лекарства

 • Орален глюкозотолерантен тест

 • Кръвнозахарен профил

 • Промяна в подхода при ЗД тип 2

 • Антихипогликемични лекарства

 • Стероидни анаболни лекарства

 • Хипоталамични и хипофизни хормони, ГК и МК

 • Антиобезни лекарства

 • Хранене и здраве

 • Гликемичен индекс

 • За и против оперативното лечение на затлъстяването

 • Антиподагрозни лекарства

 • Лекарства за лечение на костни заболявания. Хондропротектори

 • Лекарства, повлияващи магнезиевата и цинковата обмяна

 • Витамини, минерали, олигоелементи

 • Витамини и минерали

13. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА

 • Антибиотици

 • Инхибитори на бактериалната протеинова синтеза

 • Сулфонамиди

 • Хинолони, оксихинолини, нитрофурани

 • Антимикобактериални лекарства

 • Противовирусни лекарства

 • Антимикотици

 • Принципи на рационалната противомикробна терапия и профилактика

 • Антипротозойни лекарства

 • Антихелминтни лекарства

 • Антисептици и дезинфектанти

14. ЛОКАЛНИ ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРСТВА

 • Лекарства за локална дентална терапия

 • Лекарства, прилагани при остри и хронични апикални периодонтити

 • Фитотерапия в стоматологията

 • Остри апикални периодонтити – клиника, диагностика и насоки за лечение

15. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА. ИМУНОМОДУЛАТОРИ

 • Противотуморни лекарства

 • Класификация на имуномодулаторите

 • Operation – видеоклип

 • Persistent Pain and BTP – видеоклип

 • Роботизирана хирургия в България

 • Диагноза на тумори от кучета

 • Генерично заместване

16. ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИКОЛОГИЯ
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница