Конспект за входящ изпит по български език за медицински специалностиДата13.01.2018
Размер46.31 Kb.
ТипКонспектМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

“Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

гр. Варна 9002 , ул. “М. Дринов” N55 www.mu-varna.bg

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ

тел. +359/ 52/677 012 Е- mail: department@mu-varna.bg

СПЕЦИФИКАЦИИ И КОНСПЕКТ ЗА ВХОДЯЩ ИЗПИТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Изпитът се състои от две части:

І. Писмен тест

ІІ. Устно интервю
І. Писмен тест

Писменият тест по български език като чужд за медицински специалности цели да установи комуникативната компетентност на кандидата за медицинско образование на езиково равнище В2 по Европейската езикова рамка Основен учебник за подготовка е “Увод в медицинската терминология – учебник по български език като чужд за медицински специалности”, ISBN 978-954-449-475-9, Издателска къща “СТЕНО”, Варна, 2011


Тестът се състои от 3 раздела:

 • І раздел: Слушане с разбиране (2 части)

 • ІІ раздел: Комуникативна граматика, лексика и терминология (5 части)

 • ІІІ раздел: Четене и писане (2 части)

Оценяването е в точки, чийто брой е посочен предварително за всяка тестова задача.

Не се позволява използването на учебници, речници, записки и други помощни материали.

Кандидатите трябва да докажат знания и умения относно:
І. Основни лексикални теми:

1. Съществителните имена в специализирания език.

Медицина и физика.

2. Символи и знаци в специализирания език.

Медицина и химия.

3. Характеристика на телата по форма. Дефиниция.

Клетка.

4. Описание на последователни процеси. Глагол.Оплождане и делене на клетката.

5. Класификация по структура. Прилагателни имена в научната терминология. Тъкани.

6. Характеристика на анатомични обекти по състав и строеж. Терминообразуване. Костна система.

7. Класификация на анатомични обекти по форма и местоположение. Цели числителни имена. Мускулна система.

8. Описание на функции. Отглаголни съществителни. Храносмилателна система.

9. Описание на анатомично пространство. Наречия.

Умалителни съществителни имена. Устна кухина.

10. Описание на процеси. Функция на анатомичните органи.

Хранителни вещества. Храносмилане.

11. Смислов център на абзац. Резюме. Дихателна система.

12. Строеж на анатомична система. Причастия. Отделителна система.

13. Описание на последователни процеси. Страдателен залог.

Сърдечно-съдова система.

14. Зависимост между структура и функция. Числителни дробни имена. Кръв и лимфа.

15. Зависимост между название и местоположение;

класификация и функция. Нервна система.

16. Сравнителна характеристика на анатомичен обект. Сложни изречения. Сетивни органи.

17. Изразяване на местоположение на анатомичен обект. Пространствени предлози. Жлези с вътрешна секреция.

18. Принципи на систематиката. Сложни термини. Животински свят.

19. Представяне на биологичен обект: дефиниция, структура, основни жизнени процеси, разпространение. План. Паразити.

20. Структура на академичен текст. Белтък.

21. Основни понятия в здравеопазването. Здраве и болести (популярни болести, причини, основни симптоми, лечение, популярни лекарства).


ІІ. Граматика, лексика и терминология

 1. Граматична, синтактична и семантична трансформация за равнище В2.

 2. Основни термини и терминолементи в анатомията, химията, физиката, биологията.

 3. Словообразуване (умалителни и сложни съществителни и прилагателни имена, глаголни форми и др.)

 4. Структуриране и употреба на различни видове сложни изречения.

 5. Трансформация на прости изречения в сложни и обратно.

 6. Дефиниране на дефиниция, класификация, структура, функции.ІІІ. Речеви умения:

1. Слушане - разбира текстове (400 думи) на научно-популярни или основни здравни теми, представени с умерено темпо, ясна дикция и стандартно произношение.
2. Четене:

2.1. Чете на глас подходяща бързина, ритъм, интонация, скорост, яснота

2.2.Разбира основната информация от текстове до 500 думи по горепосочените теми и:


 • определя темата на текста;

 • формулира заглавие;

 • определя ключови думи и термини;

 • открива дефиниции, класификации, структури, функции;

 • дефинира основни понятия в текста;

 • отговаря на въпроси по съдържанието на текста;


3. Писане:

 • пише кратки резюмета на научен текст до 600 думи;

 • самостоятелно съставя и пише кратък авторски текст - описание на орган или система, по зададена тема, по ключови думи или по илюстративен материал /10-15 изречения/;

 • използва езикови средства, правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането;

 • демонстрира правопис и пунктуация в нормите на съвременния български език.


4. Говорене

 • отговаря на въпроси за прочетен текст;

 • задава и отговаря на въпроси, често срещани в академична среда;

 • следва и дава инструкции за студентско положение;

 • представя накратко минали събития; говори за настоящето и бъдещето; изказва намерения за бъдещето;

 • представя самостоятелно резюме на кратък текст по горепосочените теми;

 • води кратък разговор на основни здравни и академични теми.


ІІ. Устно интервю

Кандидатът трябва да покаже умения за водене на 15 минутен свободен разговор на български език по горепосочените лексикални теми и критерии за речеви умения.


Литература:

Увод в медицинската терминология, ISBN 978-954-449-475-9

Издателска къща “Стено”, Варна 2011 г, 144 страници, формат 8 / 60 х 84Илюстрован речник по биология, ISBN 954-528-402-1, Издателска къща «Труд», 2003, формат 70х100/16


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница