Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение XII клас български език и литература зп български езикДата21.01.2018
Размер132.78 Kb.
#49674
ТипКонспект
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” гр. СТРАЖИЦА
КОНСПЕКТИ ЗА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – XII клас


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП

Български език
1. Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса

2. Езикът като система

3. Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на

зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа4. Създаване на аргументативни текстове
Литература


 1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, „Цветарка”,

„Зимни вечери”/

 1. Гео Милев. Поемата „Септември”.

 2. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”, „Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/

 3. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”, „Кукувица”, „Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/

 4. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът „Старопланински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”, сборникът „Вечери в Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско сърце”, „Серафим”, „Вълкадин говори с бога”/

 5. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”, „История”, „Писмо”/ „Ти помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес убит…”/, „Вяра”, „Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” /

 6. Димитър Димов – романът „Тютюн”.

 7. Димитър Талев – „Железният светилник”.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП
Български език

 1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни

комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни, аргументативни/

 1. Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при употреби на езика.

Кохезия и кохерентност

 1. Дискурсен анализ на текст

 2. Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане на различни дискурсни техникиЛитература


 1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата”

 2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел”

 3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме светится”

 4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър”

 5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади”

 6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”

 7. Атанас Далчев. „Фрагменти”

 8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” /творба по

избор/

 1. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”, „Белият ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят”

 2. Георги Караславов. Романът „Снаха”

 3. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на поетическия светоглед

 4. Димитър Димов. Романът „Осъдени души”

 5. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам”

 6. Съвременна българска поезия – автор по избор

 7. Съвременна българска проза – автор по избор

 8. Съвременна българска драма – автор по изборАНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ІІ ЧЕ – ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Relative pronouns

2.Picking the perfect present

3.Advertisement

4.Culture clip

5.Food


6.You are What you Eat

7.Key word transformation

8.The Pros and Cons of eating out

9.Literature corner

10.Writing an assessment report

11. Conditionals

12.About violent sport

13.Writing a letter to editor

14.Analyzing a model text

15.The News

16. Future Perfect

17.Literature corner

18.Writing a formal transactional letter

РУСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ – ЗП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Кто есть я? Внешность и интеллект.

 2. Мои мечты.

 3. Какой ты себе представляешь свою жизнь через 20 лет

 4. Путь к бизнесу.

 5. Страницы истории. Древние города России.

 6. День рождения

 7. Режим дня

 8. Мои увлечения-спорт

 9. Поговорим об Олимпийских играх

 10. Мир вокруг нас

 11. Человек-часть природы

РУСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ - ЗИП

 1. Школа- традиции и современность

 2. Знаем ли мы историю нашей школы

 3. Моя семья

 4. Взаимоотношения и конфликты

 5. Наука и техника

 6. Пришельцы из космоса

 7. Мой друг-компьютер

 8. Гражданин Болгарии

 9. Искусство, литература

 10. Что я люблю читать

 11. Мне нравятся картины русских художников


РУСКИ ЕЗИК - ІІ ЧЕ - ЗИП
1. С кем я дружу. Как оценить себя

2. Деньги и мы

3. Мечты и профессия

4. Мой рабочий день

5. Наша планета

6. Экологический конфликт

7. Фабрика здоровья

8. Растения и животные, занесенные в Красную книгу

9. Культура и искусство. Книги

10. Я была на выставке книг

11. Мы были в картинной галерее
МАТЕМАТИКА


 1. Права и равнина.

 2. Ъгъл между две прави.

 3. Перпендикулярност на права и равнина.

 4. Ъгъл мужду права и равнина.

 5. Двустенен ъгъл.

 6. Призма.

 7. Пирамида. Пресечена пирамида.

 8. Цилиндър.

 9. Конус. Пресечен конус.

 10. Сфера. Кълбо.


КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА-ЗИП

 1. Граници на функции. Сложна функция. Граница на сложна функция. Основни граници.

 2. Производна на функция. Производна на сложна функция.

 3. Локални екстремуми. Изпъкнали и вдлъбнати функции. Инфлексна точка.

 4. Асимптоти. Графика на функция.

 5. Обем на призма и пирамида.

 6. Обем на повърхнина на цилиндър.

 7. Обем и повърхнина на конус. Пресечен конус.

 8. Лица на сфера. Обем на кълбо.


Критерии за оценяване
Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Процесорите

 2. Твърдите дискове

 3. Дънна платка

 4. Компютърна памет

 5. Носители на информация

 6. Монитори

 7. Предпечатна подготовка – видове печат, издателски системи

 8. PDF формат

 9. Обмен на данни между различни приложни програми

 10. Трансформиране на документи и презентации, създадени чрез Microsoft Ofice в Web страница

 11. Използване на макроси

 12. Работа с мултимедийни продукти

 13. Възможности на ИТ запредставяне на информация – JavaScript

 14. Създаване на Web сайт - CSS

 15. Възможности на ИТ запредставяне на информация

 16. Създаване на уеб сайт


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗИП

1 История и колективна памет

2. Нация и гражданско общество

3. Балкани,балканистика,балканизъм.

4. Източният въпрос

5. Фактори за ранното национално формиране

6. Сърбия /1804 – 1838г./

7. Гърция _1821 – 1864/

8. Влашко и Молдова

9. Борбите за независимост на Черна гора и албанците срещу Османската империя

10. Национална консолидация на хърватите и словенците в Дунавската монархия.

11. Босна и Херцеговина под османска и австро-унгарска власт

12. Сърбия в ролята на „балкански Пиемонт”

13. Либералният проект за южнославянска федерация

14. Критските въстания

15. Македонският въпрос – политически и културни аспекти

16. Криза на парламентарната демокрация

17. Нови държави – нови малцинства

18. Национализъм и национален въпрос след Първата световна война

19- От антифашизъм към социална революция

20. Изковаването на „желязаната завеса” на Балканите

21. Балканските страни в годините на „студената война”

22. Разпадането на комунизма в Югоизточна Европа

23. Гражданската война в Югославия /1990 – 1995 г/

Конспектът е съставен по учебно помагало по история и цивилизация за ХІІ клас на изд.”Просвета” .

СВЯТ И ЛИЧНОСТ


  1. Природа и общество.

  2. Глобализацията – тревога и надежда.

  3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността.

  4. Културно наследство.

  5. Култура и индивидуализъм.

  6. Подготовка за интервю (кастинг).

  7. Разработване на идеен проект за малко предприятие.

  8. Публичното дискутиране.

  9. Защита на основните човешки права.

  10. Модерният човек.

  11. Човешки различия.

  12. Националната държава и малцинствата.

  13. Европейска икономическа интеграция.

  14. Европейски пазар. Разширяване на Европейския съюз.

  15. Членство на България в ЕС.

  16. Има ли конфликт на Балканите.


Литература: учебно помагало по Свят и личност–12 клас– изд.„Просвета ”

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП

 1. Екологоустойчиво развитие на света.

 2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси.

 3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и Латинска Америка.

 4. Безработицата като социално явление.

 5. Бедността като социално-икономическо явление.

 6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство.

 7. Типология на страните в света.

 8. Световни икономически организации.

 9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на стопанството, обществото и екологията.

 10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България.

 11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и земеделието.

 12. Безработицата и социалната политика на България.

 13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България – характеристика на регион по избор.

 16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България – характеристика на регион по избор.

Литература: учебно помагарло по География и икономика–12 клас– изд.„СИЕЛА”


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП

 1. Хипотези за произхода на живота

 2. Еволюция на праклетката

 3. Еволюция на растенията

 4. Еволюция на безгръбначните животни

 5. Еволюция на гръбначните животни

 6. Развитие на еволюционната идея

 7. Теория на Дарвин за еволюцията

 8. Изкуствен и естествен отборю

 9. Борба за съществуване

 10. Популацията-елементарна еволюционна единица

 11. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес

 12. Същност и структурна организация на биологичния вид

 13. Видообразуване

 14. Съвременни схващания за макроеволюционния процес

 15. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.

 16. Биологична и социална същност на човека

 17. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.

 18. Биоценоза.Биотични фактори.

 19. Състав и граници на биосферата.Биоми.

 20. Видове биоми.

 21. Биогенно химичен състав- кръговрат.

 22. Произход и значение на природните ресурси.Антропогенен ресурсен цикъл и замърсяване на околната среда.

 23. Антропогенно използване и замърсяване на природните води

 24. Антропогенно замърсяване на почвения слой

 25. Растителни ресурси и тяхното използване

 26. Животински ресурси и тяхното използване

 27. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Дата: Вариант 2
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

а: 20 минути

б: 30 минути

в: 25 минути

2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

а: крило


б: разпределител

в: бег


3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:

а: две секунди

б: четири секунди

в: три секунди

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?

а: заслон

б: посрещане отгоре

в: седем метрово хвърляне

5. Вратарска топка се отсъжда:

а: при топка в аут

б: при гол

в: при съдийска топка


Дисциплина: Футбол
6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече:

а: пасове

б: точки

в: голове

7. На ъглите на игрището са поставени:

а: конуси

б: специални знамена

в: стойки


8. Кой от изброените постове, не е футболен?

а: вътрешен халф

б: тежко крило

в: централен защитник

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от:

а: вратарското поле

б: от центъра на игрището

в: извън вратарското поле

10. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 6:0


б: 3-5-2

в: 3:2
Дисциплина: Волейбол


11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до:

а: 21 точки

б: 25 точки

в: 15 точки

12. Игрището се разделя условно на:

а: шест зони

б: три зони

в: пет зони

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „ешелон”

б: „крило-крило”

в: „сръбски заслон”

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато:

а: играч не се намира в зоната си

б: играча е в зоната си

в: играча е извън игралното поле


Дисциплина: Баскетбол
15. Баскетболната среща е разделена на:

а: четири части по 10 минути

б: три части по 12 минути

в: две части по 20 минути

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с:

а: начален удар

б: странична топка

в: съдийска топка

17. Кой от термините е баскетболен?

а: параван

б: заслон

в: стена


18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:

а: от страничната линия

б: наказателната линия

в: от подкошието


Дисциплина: Лака атлетика
19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала?

а: 400 метра

б: 300 метра

в: 200 метра

20. Колко тежи гюлето при мъжете?

а: 7 килограма

б: 7 килограма и 260 грама

в: 6 килограмаКритерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.
Каталог: samostforma2012
samostforma2012 -> Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
samostforma2012 -> Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение VІІІ клас български език и литература български език
samostforma2012 -> Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение XI клас български език и литература задължителна подготовка
samostforma2012 -> Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 7 клас български език и литература български език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница