Konstantin preslavsky university shume nДата02.06.2018
Размер54.33 Kb.

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН

ПРЕСЛАВСКИ”


ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА
22.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
220115 Подготвителен курс за придобиване на V ПКС за учители по техника и технологии и учители от професионални гимназии на тема ”Реализация на професионалните умения на учителя в урока”

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане:07.09.2015 г. и по договаряне

Място на провеждане: ДИКПО – Варна и по договаряне

Предназначение: за учители, които желаят да придобият V ПКС

Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на V ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р Мариана Генчева
220215 Подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС за учители техника и технологии и учители от професионални гимназии на тема „Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание”

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане:07.09.2015 г. и по договаряне

Място на провеждане: ДИКПО – Варна и по договаряне

Предназначение: за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС

Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на ІV ПКС

Ръководител на курса: проф. д-р Мариана Генчева
220315 Нови акценти на учебното съдържание в обучението по “Технологии”

Организационна форма: въвеждащ курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по техника и технологии

Анотация: Квалификационният процес е насочен към подпомагане на учителите при въвеждане на новото учебно съдържание, съобразено с нормативните документи на обучението по учебния предмет “Технологии”. Разработват се методически варианти за реализиране на учебното съдържание, с отчитане на неговите характерни особености.

Ръководител на курса: проф. д-р М.Генчева
220415 Диагностична и експериментална дейност на учителя в технологичното обучение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 фази по 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по техника и технологии, за учители от професионални гимназии , кандидати за придобиване на ІІІ, ІІ и І професионално-квалификационна степен

Анотация: Квалификационният процес е насочен към подпомагане на учителите при откриване на проблеми, свързани с професионалния им труд, тяхното творческо интерпретиране и изследване. Развиване на умения за осъществяване на изследвания с иновационен характер и представяне на резултатите в готов вид.

Ръководител на курса: проф. д-р М. Генчева
220515 Иновационни идеи при усвояване на учебното съдържание по “Домашна техника и икономика” V-VІ клас

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по техника и технологии, кандидати за придобиване на V и ІV професионално-квалификационна степен

Анотация: Квалификационният процес е насочен към подпомагане на учителите при въвеждане на новото учебно съдържание, съобразено с нормативните документи на обучението по учебния предмет “Домашна техника и икономика.” Създават се условия за обмен на иновационни идеи и практически решения в конкретната учебна дейност. Познаване и разбиране на новата учебна документация с цел нейното ефективно реализиране в урочната работа.

Ръководител на курса: проф. д-р М. Генчева
220615 Екологизация на учебното съдържание в обучението по “Технологии” VІІ-VІІІ клас

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по техника и технологии

Анотация: Целта на курса е въвеждане на актуални проблеми в обучението по “Технологии” VІІ-VІІІ клас като екологизация на учебното съдържание и нейното реализиране в учебния процес.

Ръководител на курса: проф. д.ик.н. М. Бонева
220715 Социално-екологическа грамотност на младото поколение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, преподаващи във всички степени на българското училище

Анотация: Курсът разглежда проблемите на грамотността на обучаемите, касаещи глобалната социално-екологическа криза в контекста на социално-екологичното образование.

Ръководител на курса: проф. д.ик.н. М. Бонева
220815 Интерактивните методи като иновации в професионалната подготовка

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, преподаващи в различни професионални направления

Анотация: Включените в програмата тематични направления ще подпомогнат учителите при реализиране на съвременни методи и форми в непосредствената им педагогическа практика. Като очаквани резултати от квалификацията на учителите по посочената тема могат да се посочат:

  • да си опреснят знанията за класическите теории и основните тенденции на развитие на методиката на обучение при професионалната подготовка;

  • да познават и прилагат в практиката категориалния апарат на методиката и по- точно на съвременните интерактивни методи;

  • да умеят да подбират и съчетават по подходящ начин традиционните и интерактивните методи на обучение;

- да предложат конкретни методически решения по предмета, който преподават, и които могат да бъдат публикувани като добър педагогически опит.

Ръководител на курса: проф. д-р М. Генчева
220915 Предприемачеството в предметното поле на КОО „Бит и технологии”

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-3 дни

Време на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители от началния етап или прогимназиален етап, преподаващи учебните предмети в КОО „Бит и технологии”.

Анотация: Целта на курса е да запознаят учителите с основните целеви ориентири на икономическата култура и предприемачеството в технологичното обучение, според нормативните документи на обучението по КОО „Бит и технологии”. Разглеждат се конкретни модели на задачи, свързани с методичните единици, които пряко могат да бъдат внедрени в учебния процес при изграждане на умения у учениците по предприемачество съобразно новите изисквания на МОН.

Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова
221015 Проектното обучение в учебния процес на предметите от КОО „Бит и технологии”

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-3 дни

Време на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители от началния етап или прогимназиален етап, преподаващи учебните предмети в КОО „Бит и технологии”.

Анотация: Целта на курса е да запознае учителите с основните целеви ориентири на проектното обучение. Курсът е свързан с теоретично изясняване на същността на проектното обучение и внедряването му в учебния процес. Курсът е ориентиран в практическите възможности на метода на проектите, като се представят конкретни модели на задачи по учебните предмети от КОО „Бит и технологии”.

Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова

План за квалификационна дейност – ДИКПО, Издание 1, Редакция 0, 2015г.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница