Контролен № на микрофиша № на архивната единица/№ по описастраница1/2
Дата28.01.2018
Размер412.86 Kb.
  1   2

Контролен № на микрофиша

№ на архивната единица/№ по описа

№ и наименование на документа

Дата на започване и завършване на сбора от документи

 

 

Регистратура №1 (ОСС)

 

00529

759

Сборно дело - №№ Арх. 90, 189, 01103, 01101, 01103. Документите на отдел 12 от 1968 – 1976 г.

1968 г. 1976 г.

00539

74

Дело архивно на отдел „Кадри” от 1959 г. до 1970 г.

1959 г. 1970 г.

00543

15

Дело № 2 - т.І - Оригинални заповеди на началника 3.1.1967 г. до 20.10.1967 г.

3.1.1967 г. 31.10.1967 г.

00545

18

Дело № 2 - т.І - Оригинални заповеди на началника - 2.1.1969 г. до 31.12.1969 г.

2.1.1969 г. 31.12.1969 г.

00550

23

Дело № 2 - т.ІІ - Оригинални заповеди на началника - 12.5.1972 г. до 8.9.1972 г.

12.5.1972 г. 8.9.1972 г.

00553

26

Дело № 2 - т.ІІ - Оригинални заповеди на началника - 30.5.1973 г. до 3.9.1973 г.

30.5.1973 г. 3.9.1973 г.

00594

649

Дело № 01801 - Информации по Турция и Близкия изток от 21.1.1974 до 31.12.1974 г.

21.1.1974 г. 31.12.1974 г.

00602

657

Дело № 01801 - том VІІІ/79 Информации по Китайско-Виетнамския конфликт от 19.2.1979 - 31.12.1979 г.

19.2.1979 г. 31.12.1979 г.

00605

742

Дело № 001801 - том ХІ - 1980 г. Информации по Турция и Близкия изток 22.7.1980 - 23.12.1980 г.

22.7.1980 г. 23.12.1980 г.

00606

659

Дело № 001802 - 1974 г. Информации по Гърция и Кипър 21.3.1974 - 31.12.1974 г.

21.3.1974 г. 31.12.1974 г.

00607

660

Дело № 001802 - том І - 1975 г. Информации по Гърция и Кипър 24.1.1975 - 31.12.1975 г.

24.1.1975 г. 31.12.1975 г.

00612

664

Дело № 01803 /74 г. Информации по западните страни-8.1.1974-31.12.1974 г.

8.1.1974 г. 31.12.1974 г.

00619

744

Дело № 001803 том VІІ 1980 г. - Информации по западни страни - 2.1.1980 - 31.12.1980 г.

2.1.1980 г. 31.12.1980 г.

00620

745

Дело № 001804 - Информации по Югославия - 2.1.1980 - 31.12.1980 г.

2.1.1980 г. 31.12.1980 г.

00621

746

Дело № 001805 - Информации по Румъния, СИ, БИС, Азия и Африка - 21.10.1980 - 31.12.1980 г.

21.10.1980 г. 31.12.1980 г.

00624

807

Дело сборно арх. 73 и Д-68/71, Д-68/72 Документи по ръководството на свръзката 1963 до 30.12.1972 г.

1963 г. 30.12.1972 г.

00753

811

Дело - архивно - Дело на партийната комисия от 1954 г.

 

00755

813

Дело - Архивно - Дело на партийната комисия от 1956 г.

 

00769

130

Дело № 21 - 1957 г. Преписка на БКП и ДСНМ

 

00782

834

Дело № 38 том І Ръководни документи на ЦК на БКП и ГПУНА Планове, инструкции и други - 2.1.1971 - 31.12.1971 г.

2.12.1971 г. 31.12.1971 г.

00785

166

Дело № 41 том І Информации по политико-моралното състояние на л.с. на РУ - 2.1.1969 - 31.12.1969 г.

2.1.1969 г. 31.12.1969 г.

00791

195

Дело № 41 том І Информации по политико-моралното състояние на л.с. - 3.1.1973 - 30.12.1973 г.

3.1.1973 г. 30.12.1973 г.

00813

981

Дело № 2 - Министерски заповеди непечатани от 1.1.1956 до 31.12.1956 г.

1.1.1956 г. 31.12.1956 г.

00814

982

Дело № 3 том І - Сборно - Основни ръководни документи за РУ-ГЩ. Доклади да министъра, МС, ЦК и ЦК на БКП - от 1.1.1969 до 31.12.1973 г.

1.1.1969 г. 31.12.1973 г.

00819

984

Дело № 15-ІІ, 4-І, 6 - сборно - Лично дело на началника на РУ - от 1953 до 1957 г.

1953 г. 1957 г.

00829

990

Дело № 18 - сборно - Заповеди непечатани по ГЩ - от 1947 до 1949 г.

1947 г. 1949 г.

00841

617

Дело № 001401 - Документи по секраетността, бдителността и конспирацията - от 9.3.1974 до 26.2.1980 г.

9.3.1974 г. 26.2.1980 г.

00852

942

Дело № 01404 том VІІ - Актове за унищожаване на секретни документи от 19.1.1982 до 31.12.1982 г.

19.1.1982 г. 31.12.1982 г.

00860

995

Дело Архивно - непечатани министерски заповеди - 1948 -1949 г.

1948 г. 1949 г.

00993

1050

Дело № 6 том І - Преписка със СССР и страните с народна демокрация - 2.1.1964 до 31.12.1966 г.

2.1.1964 г. 31.12.1966 г.

01005

1062

Дело № 7 том ІІ - Преписка на н-ците на РУ по съвещанието във Варна през м. май 1972 г. - 30.5.1972 - 30.12.1972 г.

30.5.1972 г. 30.12.1972 г.

01008

60

Дело № 7 том ІІ - Протоколи, доклади и др. от ежегодни съвещания с н-ците на РУ - 20.12.1973 до 30.12.1973 г.

20.12.1973 г. 30.12.1973 г.

01015

1071

Дело № 00404 - сборно - Документи по взаимодействието с РУ-ГЩ във ВС на страните от Варшавския договор. Писма и др. материали по работата на Р и РТР - 3.1.1974 до 31.12.1976 г.

3.1.1974 г. 31.12.1976 г.

01030

253

Дело № 50 том ІІ - Изследване на организационните структури на разузнаването в Българската народна армия - 6.5.1971 до 1.6.1971 г.

6.5.1971 г. 1.6.1971 г.

01031

1084

Дело № 50 том ІІІ - Изследване на организационните структури на разузнаването в БНА - 1.7.1971 до 1.7.1971 г.

1.7.1971 г. 1.7.1971 г.

01086

306

Дело № 63-Д - том І - Разузнавателни сводки, издавани от отделение „20” при РУ-ГЩ - 3.1.1972 г. - 30.12.1972 г.

3.1.1972 г. 30.12.1972 г.

01087

1144

Дело № 01502 - том І - Списъци, писма и други документи по жилищния въпрос - 4.8.1978 г. - 31.12.1982 г.

4.8.1978 г. 31.12.1982 г.

01340

462

Дело № 00204 - Заповеди и указания на началника на РУ-ГЩ за награждаване и наказване от 3.1.1974 до 31.12.1979 г.

3.1.1974 г. 31.12.1979 г.

01354

1217

Дело Сборно - ликвидационно. Документи с актове, протоколи, относно разформирането на под. 28850 от 5.6.1986 до 3.4.1987 г.

5.6.1986 г. 3.4.1987 г.

01358

1005

Дело № 24 - Доклади, отчети, анализи и др. за състоянието и развитието на кадрите в РУ-ГЩ и поделенията му от 1.1.1983 до 31.12.1983 г.

1.1.1983 г. 31.12.1983 г.

01364

1192

Дело № 304 - Договори, протоколи и др. по взаимодействието с ГРУ-ГЩ, ВС-СССР по Р и РТР от 31.1.1983 до 31.12.1984 г.

31.1.1983 г. 31.12.1984 г.

01395

864

Дело № 00402 - т.VІ - Документи по взаимодействието на страните от ВД - доклади от многостр. съвещания и консултации на н-ка и зам.-н-ците от 1982 г.

1982 г.

01396

869

Дело № 00405 - т.ІІ - Документи по взаимодействието с РУ на ВС на страните от ВД - доклади, писма и др. материали по работата на Р и РТР от 1982 г.

1982 г.

01481

1348

Дело № 24 - Основни доклади, справки, отчети, сведения, анализи и др. документи за състоянието, подготовката и перспективното развитие на кадрите в РУ-ГЩ и подчинените му части и подразделения от 2.1.1986 до 10.12.1986 г.

2.1.1986 г. 10.12.1986 г.

01483

1359

Дело № 54 т.ІІІ - Доклади, справки, отчети, протоколи и др. работни документи от проведени срещи, консултации и съвещания с представители на РУ-ГЩ на ВС на страните от Варшавския договор по ОТР от 2.1.1985 до 24.12.1986 г.

2.1.1985 г. 24.12.1986 г.

01484

1360

Дело № 54 т. ІV - Доклади, справки, отчети, протоколи и др. документи на работните секции към началниците на РУ-ГЩ на ВС на страните от Варшавския договор - СИЦ от 1.1.1983 до 22.12.1986 г.

1.1.1983 г. 22.12.1986 г.

01485

1379

Дело № 300 - Основни документи по състоянието, изграждането и развитието на Р и РТР в БНА. Годишни и перспективни планове, анализи и отчети от 2.1.1985 до 14.11.1986 г.

2.1.1985 г. 14.11.1986 г.

01499

1436

Дело № 504 - По въздушното и специално разузнаване от 6.2.1986 до 15.11.1988 г.

6.2.1986 г. 15.11.1988 г.

01513

1629

Дело № 18 - Доклади, протоколи, отчети, докладни записки за резултатите от проведени срещи, съвещания и консултации на началниците на РУ-ГЩ, участници във ВД от 23.2.1989 до 20.12.1989 г.

23.2.1989 г. 20.12.1989 г.

01515

1631

Дело № 18 т.VІ - Работни документи от проведени срещи по Р и РТР с представители на РУ-ГЩ на ВС на страните от ВД от 3.1.1989 до 22.12.1989 г.

3.1.1989 г. 22.12.1989 г.

01516

1649

Дело № 248 - Основни документи по състоянието, изграждането и развитието на Р и РТР в БНА. Годишни и перспективни планове, анализи, отчети и др. документи от 24.4.1989 до 21.12.1989 г.

24.4.1989 г. 21.12.1989 г.

01517

1687

Дело № 18 - Доклади, протоколи, отчети, докладни записки за резултатите от проведени срещи, съвещания и консултации на началниците на РУ-ГЩ на ВС на страните-участнички във ВД от 2.1.1990 до 19.10.1990 г.

2.1.1990 г. 19.10.1990 г.

 

 

Регистратура №1 (СИ)

 

000011

І-1250 (І-426)

Дело № 65 – Г -том І. Радиоразузнавателни сводки по Гърция -3.1.1968 г. -29.6.1968 г.

3.1.1968 г. 29.6.1968 г.

000012

І-1251 (І-427)

Дело № 65 -Г -том ІІ. Радиоразузнавателни сводки по Гърция -12.7.1968 г. -14.12.1968 г.

12.7.1968 г. 14.12.1968 г.

000020

І-1259 (І-438)

Дело № 64 -Г-том І. Ръководни документи отдел Гърция -2.1.1969 г. -31.12.1969 г.

2.1.1969 г. 31.12.1969 г.

00054

І-1287 (І-905)

Дело № 62-Г-том І. Материали, получени от задграничните представителства, отнасящи се за Гърция -2.1.1973 г. -7.9.1973 г.

2.1.1973 г. 7.9.1973 г.

00056

І-1289 (І-907)

Дело № 62-Кипър-том І. Информационни донесения, доклади, описания на обекти от ТВД в Кипър през 1973 г. и др. -10.1.1973 г.-7.5.1973 г.

10.1.1973 г. 7.5.1973.

00057

І-1290 (І-908)

Дело № 62 -Кипър-том ІІ. Информационни материали по Кипър-3.8.1973 г. -24.12.1973 г.

3.8.1973 г. 24.12.1973 г.

00058

І -953

Дело № 65-Г-том І. Радиоразузнавателни сводки по Гърция -4.1.1973 г. -29.5.1973 г.

4.1.1973 г. 29.5.1973 г.

00059

І -954

Дело № 65-Г-том ІІ. Радиоразузнавателни сводки и др. материали по Гърция -4.6.1973 г. -13.9.1973 г.

4.6.1973 г. 13.9.1973 г.

00060

І -955

Дело № 65 -Г -том ІІІ. Радиоразузнавателни сводки по Гърция -17.9.1973 г. -27.12.1973 г.

17.9.1973 г. 27.12.1973 г.

00061

І-1011

Дело № 62 -Г-том І. Информационни материали по Гърция-4.1.1974 г. -26.6.1974 г.

4.1.1974 г. 26.6.1974 г.

00062

І-1012

Дело № 62-Г-том ІІ. Материали по Гърция от задгранично представителство Гърция -27.3.1974 -8.11.1974 г.

27.3.1974 г. 8.11.1974 г.

00063

І-1291 (І-1018)

Дело № 62-Кипър -том І. Информационни материали по Кипър -4.1.1974 г.-3.4.1974 г.

4.1.1974 г. 3.4.1974 г.

00064

І-1013

Дело № 62-Г-том ІІІ. Материали по Гърция получени от задграничното представителство в Гърция

 

00065

І-1019

Дело № 62-Кипър -том ІІ. Информационни донесения, доклади и справки -9.4.1974 г.-28.9.1974 г.

9.4.1974 г. 28.9.1974 г.

00066

І-1014

Дело № 65-Г-том І. Радиоразузнавателни сводки, получени от ОБ „ОСНАЗ” – 3.1.1974 г.-24.7.1974 г.

3.1.1974 г. 24.7.1974 г.

00067

І-1015

Дело № 65-Г-том ІІ. Радиоразузнавателни сводки, получени от ОБ „ОСНАЗ” -9.7.1974 г. -1.11.1974 г.

9.7.1974 г. 1.11.1974 г.

00077

І-1296 (І-1178)

Дело № 7 -Г-том І. Информационни материали по военнополитическото положение в Гърция през 1976 г. -8.3.1976 г.-8.12.1976 г.

8.3.1976 г. 8.12.1976 г.

00088

І-1189

Дело № 18- том І. Информационни материали по военнополитическото положение в Кипър -7.1.1976 г. -15.10.1976 г.

7.1.1976 г. 15.10.1976 г.

00127

І -548

Дело № 62-Т-том І. Информационни донесения, доклади и описания на обекти ТВД -2.1.1971 г. -29.4.1971 г.

2.1.1970 г. 29.4.1970 г.

00128

І -549

Дело № 62-Т-том ІІ. Информационни донесения, доклади и описания на обекти ТВД -29.4.1971 г. -26.8.1971 г.

29.4.1971 г. 26.8.1971 г.

00133

І -553

Дело № 65-Т-том І. Радиоразузнавателни сводки по Турция получени от ОП „ОСНАЗ” -РГК -3.1.1971 г. -25.3.1971 г.

3.1.1971 г. 25.3.1971 г.

00134

І -554

Дело № 65-Т-том ІІ. Радиоразузнавателни сводки по Турция получени от ОП „ОСНАЗ” -РГК–27.3.1971 г. -17.6.1971 г.

27.3.1971 г. 17.6.1971 г.

00214

І-1354

Дело № 19-Г-том І. Информационни материали ВС на Кипър и др. страни -3.2.1977 г.-28.12.1977 г.

3.2.1977 г. 28.12.1977 г.

00215

І-1410

Дело № 62 -САЩ-том І. Информационни донесения, доклади и др. от ТВД от отдел VІІ -3.1.1968 г.-30.12.1968 г.

3.1.1968 г. 30.12.1968 г.

00238

І-1431

Дело № 45-ФР-том І. Инф. материали по Франция за 1977 г. -19.1.1977 г.-12.11.1977 г.

19.1.1977 г. 12.11.1977 г.

00247

І-1439

Дело № 62-Англия-том ІІІ. Инф. материали от резидентурите като МИД, доклади и др. -24.7.1975 г.-18.9.1975 г.

24.7.1975 г. 18.9.1975 г.

00278

І-1472

Дело № 41-Италия-том І и ІІ-1976 г.-сборно. Информационни материали по Италия -19.2.1976 г.-29.12.1976 г.

19.2.1976 г. 29.12.1976 г.

00281

І-1475

Дело № 62-Испания-том І и ІІ-1974 г.,1975 г. том І и ІІ. Информационни материали

 

00290

І-1451

Дело № 47-Португалия-том І -сборно от 1976 г. до 1977 г. Информационни материали -донесения, доклади, справки, отчети и др. получени от Португалия-7.1.1976 г.-20.12.1977 г.

7.1.1976 г. 20.12.1977 г.

00297

І-1489

Дело № 62 -БИС -том І-1968 г. Информационни материали по БИС -3.1.1968 г. -30.12.1968 г.

3.1.1968 г. 30.12.1968 г.

00304

І-1496

Дело № 62 -БИС -1972 г. -том ІІІ Информационни задачи по БИС -11.8.1972 г. - 29.9.1972 г.

11.8.1972 г. 29.9.1972 г.

00306

І-1498

Дело № 62 -БИС -том І-1972 г. Информационни материали по Близкия изток – 3.1.1973 г. – 2.3.1973 г.

3.1.1973 г. 2.3.1973 г.

00307

І -717

Дело № 62 – БИС – том ІV, част І Информационни материали по Близкия изток – 17.5.1972 г. – 17. ?

17.5.1972 г. 17. ?

00328

І-1510

Дело № 31 – БИС – том ІІІ – 1977 г. Информационни материали по Близкия изток – 26.10.1977 г. – 26.12.1977 г.

26.10.1977 г. 26.12.1977 г.

00333

І-1511

Дело № 62 – Азиатски страни – том І – 1968 г. Информационни материали по Азиатски страни – 31.1.1968 г. – 30.12.1968 г.

31.1.1968 г. 30.12.1968 г.

00334

І-1512

Дело № 62 – Азия том І – 1972 г. Информационни материали по Азия – 3.1.1972 г. – 16.12.1972 г.

3.1.1972 г. 16.12.1972 г.

00335

І-1513

Дело № 62 – Азия – том І и ІІ – 1973 г. Информационни материали по Азиатски страни – 19.1.1973 г. – 10.9.1973 г.

19.1.1973 г. 10.9.1973 г.

00354

І-1210

Дело № 37 – том І-1976 г. Информационни материали по Букурещ за 1976 г. – 6.3.1976 г. – 17.11.1976 г.

6.3.1976 г. 17.11.1976 г.

00366

І-1517

Дело № 62 – Китай – том І-1969 г. – том І – 1970 г. Информационни материали по Китай – 2.1.1969 г. – 31.12.1970 г.

2.1.1969 г. 31.12.1970 г.

00391

І-1547

Дело № 187-СИ– том І,ІІ и ІІ – сборно – Информации от СССР и др. социалистически страни – 1968 г. – 3.1.1968 г. – 30.12.1968 г.

3.1.1968 г. 30.12.1968 г.

00392

І-759

Дело № 187 -СИ– том І – 1969 г. Информации от СССР и др. социалистически страни – 1969 г. – 2.1.1969 г. – 21.3.1969 г.

2.1.1969 г. 21.3.1969 г.

00447

І -799

Дело № 63 – том І – 1965 г. Разузнавателни сводки – 3.1.1965 г. – 20.06.1965 г.

3.1.1965 г. 20.06.1965 г.

00448

І -795

Дело № 63 – том ІІ – 1965 г. Разузнавателни сводки – 12.3.1965 г. – 22.5.1965 г.

12.3.1965 г. 22.5.1965 г.

00449

І -796

Дело № 63 – том ІІІ – 1965 г. Разузнавателни сводки – 25.5.1965 г. – 30.7.1965 г.

25.5.1965 г. 30.7.1965 г.

00462

І -805

Дело № 63 – ИЦ -том ХІ. Разузнавателни данни изпращани до ГРУ и РУ -ЧССС – 1967 г.

 

00463

І -806

Дело № 63 – том І-1968 г. Разузнавателни информации – 3.1.1968 г. – 30.12.1968 г.

3.1.1968 г. 30.12.1968 г.

00466

І -807

Дело № 63 – ИЦ – том V – 1968 г. Разузнавателни данни изпращани до Москва и Прага – 1.1.1968 г – 29.06.1968 г.

1.1.1968 г. 29.06.1968 г.

00467

І -808

Дело № 63 – ИЦ – том ХVІІ – 1968 г. Информации изпращани до ЦК на БКП – 21.8.1968 г. – 28.12.1988 г.

21.8.1968 г. 28.12.1988 г.

00503

І-1069

Дело № 63 – том І – 1974 г. Разузнавателни сводки -5.1.1974 г. – 9.7.1974 г.

5.1.1974 г. 9.7.1974 г.

00504

І-1070

Дело № 63 –т ом ІІ – 1974 г. Разузнавателни сводки -10.8.1974 г. – 4.12.1974 г.

10.8.1974 г. 4.12.1974 г.

00508

І-1066

Дело № 63 – ИЦ – том ІV – 1974 г. Разузнавателни сводки -17.7.1974 г. – 2.9.1974 г.

17.7.1974 г. 2.9.1974 г.

00509

І-1067

Дело № 63 – ИЦ – том V – 1974 г. Разузнавателни сводки -3.9.1974 г. – 2.12.1974 г.

3.9.1974 г. 2.12.1974 г.

00592

І -850

Дело № 64 ИЦ -том І. Информации до ЦК на БКП и ръководството на МНО – 21.5.1973 г. . 26.7.1973 г.

21.5.1973 г. 26.7.1973 г.

00593

І -851

Дело 64 -ИЦ -том ІІ. Информации до ЦК на БКП и ръководството на МНО – 28.7.1973 г. – 30.12.1973 г.

28.7.1973 г. 30.12.1973 г.

00689

І -502

Дело № 62 -Т -том V -1967 г. Информационни донесения, доклади и др. Описания на обекти от ТВД – 4.11.1967 г. – 31.12.1967 г.

4.11.1967 г. 31.12.1967 г.

00690

І -706

Дело № 62 БИС -Турция -том І-1967 г. Всички материали за Иран, Ирак, Сирия и Ливан – 3.1.1967 г. -31.12.1967 г.

3.1.1967 г. 31.12.1967 г.

00734

І -274

Дело № 263 -том І. Разузнавателни доклади от 1944 г. по Югославия

 

00735

І -274

Дело № 263 -том ІІ. Разузнавателни доклади от 1944 г. по Югославия

 

00736

І -274

Дело № 263 -том ІІІ. Разузнавателни доклади от 1944 г. по Югославия

 

00737

І -274

Дело № 263 -том ІV. Разузнавателни доклади от 1944 г. по Югославия

 

00738

І-1597

Дело -сборно -архивно. Информационни материали по Югославия – 1.1.1954 г. -31.12.1955 г.

1.1.1954 г. 31.12.1955 г.

00872

по оп.І -857

Дело № 20 -том І. Информационни материали по военнополитическото положение в Турция – 15.1.1979 г. – 29.10.1979 г.

15.1.1979 г. 29.10.1979 г.

00893

по оп.І -862

Дело № 30 -Т -том І. Информационни материали от МВР, УГВ, Министерство на външните работи и др. по Турция -12.1.1979 г. – 19.7.1979 г.

12.1.1979 г. 19.7.1979 г.

00894

по оп.І -899

Дело № 30 -Т -том ІІ. Информационни матерали от МВР, УГВ, Министерство на външните работи и др. по Турция– 25.7.1979 г. – 30.12.1979 г.

25.7.1979 г. 30.12.1979 г.

00908

по оп.І -785

Дело № 34-Азия-том І. Информационни материали по Азия – 17.1.1978 г. – 30.12.1978 г.

17.1.1978 г. 30.12.1978 г.

00909

по оп.І -865

Дело № 34-Азия-том І. Информационни материали по Азия – 9.1.1979 г. – 8.9.1979 г.

9.1.1979 г. 8.9.1979 г.

00923

по оп. І-1270

Дело № 41-Италия-сборно. Информационни материали по Италия – 10.2.1978 г. – 1.12.1978 г.

10.2.1978 г. 1.12.1978 г.

00947

по оп. І-883

Дело № 60-том І. Заявки за доставяне на разузнавателна информация – 16.8.1978 г.-31.12.1979 г.

16.8.1978 г. 31.12.1979 г.

00962

по оп. І-941

Дело № 18-Кипър-том І. Информационни материали по веннополитическото положение в Кипър-30.1.1980 г.-10.7.1980 г.

30.1.1980 г. 10.7.1980 г.

00963

по оп. І-1006

Дело № 18-Кипър-том ІІ. Информационни материали по военнополитическото положение в Кипър-6.10.1980 г.-31.12.1980 г.

6.10.1980 г. 31.12.1980 г.

00965

по оп. І-943

Дело № 21-Турция-том І. Информационни материали по общи въпроси на ВС на Турция-23.1.1980 г. -11.12.1980 г.

23.1.1980 г. 11.12.1980 г.

00975

по оп. І-953

Дело № 35-Африка-том І. Информационни материали по Африка – 22.1.1980 г.-17.6.1980 г.

22.1.1980 г. 17.6.1980 г.

00976

по оп. І-985

Дело № 35-том ІІ. Информационни материали по Африка – 9.7.1980 г.-30.12.1980 г.

9.7.1980 г. 30.12.1980 г.

01113

по оп. І-01033

Дело № 26-том І. Информационни материали по театъра на военните действия на Турция - 11.2.1981 г. -31.12.1981 г.

11.2.1981 г. 31.12.1981 г.

01176

по оп. І-952

Дело № 34-том І. Информационни материали по Азия - 8.2.1980 г. - 16.12.1982 г.

8.2.1980 г. 16.12.1982 г.

01179

по оп. І-1037

Дело № 36-Т-том І. Информационни материали по Югославия - 23.1.1981 г.

23.1.1981 г.

01463

по оп. І-1418

Дело № 255-том А. Информационни донесения по М-1 Гърция – 4.1.1985 г.-31.12.1985 г.

4.1.1985 г. 31.12.1985 г.

01464

по оп. І-1247/83

Дело № 256. Информационни донесения по М-1 Турция - 24.2.1983 г.-30.12.1988 г.

24.2.1983 г. 30.12.1988 г.

1491

І-1373

Дело № 242 том ІІа - Информации и бюлетини от МВР по Турция от 13.6.1984 до 23.8.1985 г.

13.6.1981 г. 23.8.1985 г.

1506

І-1485

Дело № 225 Т-А - Планове, отчети и др. за работата на отдел „Анализ и страт. проучвания” от 1986 г.

 

1519

І-1503

Дело № 255 том А - Информационни материали по М-1-Гърция от 1986 г.

 

1520

І-1239

Дело № 234 - Информационни материали по Испания и Португалия от 1983 - 1986 г.

1983 г. 1986 г.

1521

І-1454

Дело № 242 том ІІ-б - Информации и бюлетини от МВР по Турция от 1985 - 1986 г.

1985 г. 1986 г.

1528

І-1240

Дело № 245 том І - Преводи на ориг. Информационни документи, добити по агентурен път на Гърция и Кипър от 1983 - 1985 г.

1983 г. 1985 г.

1550

І-1551

Дело № 201 - А - Доклади, отчети, справки и др. документи на служба „Информация” от 1987 г.

 

1560

І-1559

Дело № 212 - Информационни материали по театъра на военните действия на Турция 87 г.

 

1564

І-1563

Дело № 217 том А - Информационни материали по военнополитическото положение в страните в БИ от 87 г.

 

1566

І-1578

Дело № 220 том А - Информационни материали по Азия от 87 г.

 

1567

І-1579

Дело № 220 том Б - Информационни материали по Азия от 87 г.

 

1568

І-1533

Дело № 221 том Б - Информационни материали по Африка от 1986 - 1987 г.

1986 г. 1987 г.

1569

І-1586

Дело № 221 том А - Информационни материали по Африка от 1987 г.

 

1581

І-1573

Дело № 242 том ІІ-А - Информации и бюлетини от МВР по Турция 1987 г.

 

1593

І-1538

Дело № 255 - Информационни донесения по М-1 Гърция от 1986 -1987 г.

1986 г. 1987 г.

1594

І-1504

Дело № 256 том А - Информационни донесения по М-1 Турция от 1986 -1987 г.

1986 г. 1987 г.

1600

І-70

Дело № 322 том ІІ - Информационни материали по Югославия - ВС от 1980 - 1981 г.

1980 г. 1981 г.

1610

І-94

Дело № 322 том І - а - Информационни материали по Югославия - ВПО от 1987 - 1988 г.

1987 г. 1988 г.

1611

І-95

Дело № 322 том І - а - Информационни материали по Югославия - ВПО от 1989 - 1990 г.

1989 г. 1990 г.

1628

І-109

Дело № 322 том І - б - Информационни материали по СФРЮ - ВПО, двустранни отношения и антибългарска пропаганда от 1984 - 1989 г.

1984 г. 1989 г.

1642

І-1639

Дело № 205 - Информационни материали по ТВД на Гърция от 1988 г.

 

1647

І-1608

Дело № 211 том І - Информ. материали по военнополитическото положение в Турция от 1987 - 1988 г.

1987 г. 1988 г.

1663

І-1598

Дело № 220 том В - Информ. материали по Азия от 1987 - 1988 г.

1987 г. 1988 г.

1678

І-1574

Дело № 242 том І - а - Информации и бюлетини от МВР по Гърция и Кипър от 1987 - 1988 г.

1987 г. 1988 г.

1679

І-1603

Дело № 245 том І - Преводи на оригинални инф. докум. със степен „Секретно” и „Стр. секретно” по Гърция и Кипър от 1987 - 1988 г.

1987 г. 1988 г.

1683

І-1191

Дело № 246 том ІІІ - Информ. донесения по материали от отдел „20” по Азия и Африка от 1983 до 1988 г.

1983 г. 1988 г.

1684

І-1192

Дело № 246 том ІV - Информ. донесения по материали от отдел „20” по Европа, Африка и НАТО от 1983 до 1988 г.

1983 г. 1988 г.

1685

І-1260

Дело № 248 - Справки и доклади по работата на групите за изследване, анализ и др. на страните от НАТО от 1983 - 1988 г.

1983 г. 1988 г.

1688

І-1532

Дело № 251 том А - Заявки за доставяне на разузнавателна информация от 1986 - 1988 г.

1986 г. 1988 г.

1692

І-1553

Дело № 210 - Информ. материали по военнополитическото положение в Кипър от 1987 - 1988 г.

1987 г. 1988 г.

1703

І-1661

Дело № 302 - Доклади, анализи и др. разработки на СИ по ВПО и ВС от 1988 – 89

1988 г. 1989 г.

1704

І-20

Дело № 302 - Доклади, анализи и др. разработки на СИ по ВПО и ВС от 1990 г.

 

1707

І-1695

Дело № 304 том VІ - Информационни материали по опер.-такт. схващания, БГ и др. по ВС на Гърция от 1988 - 1989 г.

1988 г. 1989 г.

1708

І-1693

Дело № 305 - Информационни материали по ТВД на Гърция от 1988 - 1989 г.

1988 г. 1989 г.

1723

І-1678

Дело № 311 том ІІІ - Информационни материали по СВ на Турция от 1988 - 1989 г.

1988 г. 1989 г.

1724

І-1682

Дело № 311 том І - Информационни материали по ВПП на Турция от 1988 - 1989 г.

1988 г. 1989 г.

1729

І-1731

Дело № 316 - Информационни материали от МВР - УГВ, МВнР и др. ведомства по Турция От 89/90 г.

 

1730

І-6

Дело № 315 - Информационни материали от отдел Р и РТР по Турция от 1990 г.

 

1738

І-1717

Дело № 315 - Информационни материали от отдел Р и РТР по Турция от 1989 г.

 

1749

І-46

Дело № 300 том І – Инф. по отделни въпроси от междун. обстановка до Държавния и Министерски съвет по Турция от 1989 г.

 

1757

І-1681

Дело № 356 - Информ. донесения по М-1 - Турция от 1988 - 1989 г.

1988 г. 1989 г.

1758

І-54

Дело № 300 том ІV - Информ. по отделни международни въпроси до държавното и военно ръководство по Югославия от 1990 г.

 

1759

І-47

Дело № 300 том ІІ - Информ. по отделни международни въпроси до държавното и военно ръководство поГърция от 1989 г.

 

1760

І-52

Дело № 300 том ІІ - Информ. по отделни международни въпроси до държавното и военно ръководство по Гърция от 1990 г.

 

1761

І-116

Дело № 300 том І - Информ. по отделни международни въпроси до държавното и военно ръководство по Турция от 1991 г.

 

1762

І-117

Дело № 300 том ІІ - Информ. по отделни международни въпроси до държавното и военно ръководство по Гърция от 1991 г.

 

1764

І-119

Дело № 300 том ІV - Информ. до държавното и военно ръководство по БИ, Азия и Африка от 1991 г.

 

1765

І-48

Дело № 300 том V - Информ. до държавното и военно ръководство по Близкия и Средния изток и Румъния от 1989 г.

 

1786

І-79

Дело № 322 - том ІІ - Информ. материали по Югославия - Въоръжени сили от 1989 - 1990

1989 г. 1990 г.

1793

І-112-а

Дело № 83 - Актове за приемане и сдаване на деловодства и за унищожаване на документи и дела от 1990 г.

 

1850

І-152

Дело № 351 - Заявки за доставяне на разузнавателна информация от 1991 - 1993

1991 г. 1993 г.

1856

І-14

Дело № 355 - Информационни донесения по М-1 - Гърция от 1990 - 1993 г.

1990 г. 1993 г.

 

 

Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> Voenna -> informacia
informacia -> Наименование на делото Направление / Страна
Opisi%20na%20dokumenti -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
Opisi%20na%20dokumenti -> Инвентарен № Екземплярен №
Opisi%20na%20dokumenti -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
Opisi%20na%20dokumenti -> Описи на cd и видеокасети Betamax
informacia -> Правила за специална радиосвръзка 1976 г. Инв. №9 Наредба за уреждане заплащането труда на някои категории служители от мно 1976 г
informacia -> Контролен № на микрофиша № на архивната единица/№ по описа


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница