Контролът на забраните за тютюнопушене за периодаДата19.10.2018
Размер57.5 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н

За периода 02.05.2017г. – 05.05.2017г. здравните инспектори от РЗИ гр. Ловеч извършиха 25 проверки на обекти с обществено предназначение - 2 места за настаняване, 3 фризьорски и козметични салона, 1 сауна, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 4 детски ясли и градини, 1 заведение за социални услуги за деца, 2 централни водоснабдителни обекта и съоръжения, 4 местни водоизточника, 1 училище, 3 селскостопански аптеки, 2 плувни басейна и 1 хотел в гр. Ловеч, с. Дренов, с. Владиня, с. Дойренци, гр. Луковит, с. Петревене, с. Дерманци, гр. Троян, с. Чифлик, с. Радювене, с. Катунец, гр. Ябланица, с. Дъбравата, с. Батулци. В хода на текущия контрол не са установени нарушения на нормативните изисквания.

Извършени са и 6 проверки на училища в гр. Ловеч, гр.Троян, с.Г.Извор и с.Ч.Вит за спазване на съгласувани от РЗИ учебни разписания, 5 проверки на здравословното хранене на деца в кухненски блокове на детски градини в гр. Троян, с.Ч.Вит, с. Радювене и 12 проверки на здравословното хранене на ученици в ученически стол в гр.Ловеч, гр. Троян, с.Черни Вит, с. Голям Извор, без нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене за периода януари- април включва 979 проверки, от които 537 в закрити обекти с обществено предназначение, 192 в лечебни заведения, 72 в административни обекти и 178 проверки в обекти за хранене и развлечение, в които се контролира и предлагането на алкохол на непълнолетни лица. За периода са съставени 8 акта за установени нарушения на забраните за тютюнопушене на 8 физически и 1 юридическо лице, издадени до момента са 6 бр.наказателни постановления на обща стойност 4500 лв.

През периода са взети 3 проби вода от плувни басейни от с.Чифлик за изпитване по химични и микробиологични показатели и 2 проби от козметични продукти за изпитване по физико-химични и микробиологични показатели, които отговарят на здравните изисквания.

При взети 3 проби от питейната вода на с. Дренов, с. Владиня и с. Дойренци за изпитване по показатели от Наредба №9/2001г . за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са установени завишени стойности на нитрати. Уведомена e водоснабдителната организация за предприемане на действия по уведомяване на населението, обследване на причините за увеличението на нитратите в подаваната към селото вода и предприемане на мероприятия за снижаване на наднормената стойност.

Извършена е проверка на място в посочените села, при което е установено, че населението е уведомено по подходящ начин – чрез писмени съобщения поставени на общодостъпни места. Чрез съобщенията е препоръчано ограничаване консумацията на питейна вода от населението, а за децата до 3г. – задължително прекратяване употребата на вода от водопроводната система на селото, до трайното й подобрение по показател нитрати.

В горепосочения период са извършени 2 проверки на аптеки в гр.Луковит и с.Дерманци за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори, без установени нарушения. Осъществени са и 4 проверки на осъществяваната от лекари дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения - в гр.Ловеч, също без нарушения.

През седмицата определеният служител на Дирекция „Медицински дейности” е взел участие заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч.

Няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ през изминалата седмица.


За отчетният период са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, като са разгледани 4 жалби срещу болничен лист, от Директор на ТП на НОИ – Ловеч и насочени за повторна експертиза от ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 62 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 30 броя експертни решения. Обжалваните експертни решения до НЕЛК-София са 1 бр., а обжалваните болнични листи до ТЕЛК са 2бр.За периода 01. 05. 2017 – 08. 05. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 23 сл. – гр. Луковит 10 сл.; гр. Троян 7 сл.; гр. Ловеч 4 сл.; по 1 сл за с. Шипково и с. Черни осъм

  • Скарлатина - 4 сл. – 2 сл. за гр. Луковит 4 г. ДГ „Червена шапчица“ и 1 сл. за с. Петревене 3 г. ДГ „Червена шапчица“ - изследвани общо 53 контактни, няма носители на бета-хемолитичен стрептокок; 1 сл. за с. Бабинци

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч показват понижение, оформена заболяемост от 73.51 на 10 хиляди население срещу 91.15 на 10 хиляди население спрямо предходната седмица.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница