Координатор за България C. E. E. O. L. division (Central and Eastern European Online Library) на Questa. Soft GmbH, Frankfurt a. MДата16.05.2017
Размер66.85 Kb.
#21486
АВТОБИОГРАФИЯФамилия, име:

ГАЛЕВ, Тодор Траянов

Дата на раждане:

31 декември 1975

Гражданство:

Българско

Адрес за контакти:

Група за изследване на технологиите

Институт по социология - БАН

Ул. Московска 13А, София 1000


Тел:

(+ 359 2) 980 90 86

E-mail адрес:

todor_galev@dir.bgПрофесионален опит:

Септември 2006 – до момента: н.с. I ст. Секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”, Институт по социология – Българска академия на науките
Февруари 2006 – август 2006: Специалист, Институт по социология – БАН
Октомври 2004 – до момента: Координатор за България - C.E.E.O.L. division (Central and Eastern European Online Library) на Questa.Soft GmbH, Frankfurt a.M.
Февруари 2007 – септември 2007: хоноруван преподавател, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, катедра Социология
Октомври 2001 – юни 2002: Хоноруван асистент, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", катедра "Етнология и социология"

Септември 2000 – март 2001; Октомври 2001 – март 2002: ГфК – България Маркетингов изследователски институт, Ръководител обработка данни – Домакински панел
Образование:

Май 2006 – Доктор по специалност Социология, Институт по социология - БАН
Октомври 1995 – Юли 2000 г. - Магистър по социология, Катедра Социология, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
1990 - 1995: Гимназия за чужди езици – Ловеч

Езикови умения:

Английски език – писмено и говоримо; Немски език – говоримо; Руски език - говоримо
Избрани специализации:

Октомври 2002 – Юни 2003: Научна специализация към Институт за перспективни изследвания на науката, технологиите и обществото (Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society), Грац, Австрия с проект на тема “Dual Use Research: Between Engineering Technology and Social Networks”

Избрани изследователски проекти:

Март 2007 – Декември 2007: Изследовател, Група за изследване на технологиите, Институт по социология - БАН, Изследователски проект “Нов поглед към производството на знание: въздействието на създадените от учени фирми върху публичните изследвания в Европа: Академичен spin-offs” (Production of Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe), 6РП на ЕС

Ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков,


Януари 2007 – Септември 2008: Изследовател, Институт по социология - БАН, Изследователски проект “Промени в организацията на труда и социално преструктуриране в “обществото на знанието” (Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society), 6РП на ЕС

Ръководител н.с. д-р Васил Киров


Декември 2005 – март 2008: Научен сътрудник към Научно-изследователски сектор, СУ “Климент Охридски” по проект “Експертно знание за публичните политики и академична промяна: Трансформация на социалното знание в България към експертно участие в публичните политики”
Септември 2005 – Май 2008: Преподавател, проект „Европейски семинари по представяне на научните постижения пред обществото” (European Science Communication Workshops), 6РП на ЕС

Ръководител проф. Стив Милър, University College of London, UK


Януари 2000 – Януари 2001: Изследовател, Група за изследване на технологиите, Институт по социология - БАН, Изследователски проект “Българските студенти в информационните технологии - нагласи за емиграция или работа в България", финансиран от Национален фонд за научни изследвания, МОН

Ръководител на проекта ст.н.с. II ст. д-р Иван Чалъков


Ноември 1998 – Декември 2000: Асистент изследовател, Институт по социология при БАН, Telematics and Communications Technology Industrial Comparative Study (TACTICS), European Commission DG XII Inco – Copernicus

Научен координаторr: ст.н.с. II ст. д-р Иван ЧалъковИзбрани конференции / семинари:

Лектор в международни семинари за обучение на млади учени в рамките на проект “Европейски семинари по представяне на научните постижения пред обществото” (European Science Communication Workshops), 6РП на ЕС

15-17 април 2008: Триест, Италия, изнесени лекции на тема “Социалните науки и популяризиране на научните постижения”

15-17 февруари 2008: София, България (Организатор на семинара), изнесени лекции “Как медиите отразяват науката”, “Представяне пред политическите институции”

12-16 септември 2007: Дубровник, Република Хърватска, изнесени лекции “Разпространяване на научните резултати чрез интернет” (Public science on the web)
24-25 май 2007: Шеста годишна конференция Critical Issues in Science and Technology Studies, организирана от Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS), Грац - Австрия

Представен доклад: Policy and Solidarity in Internet: eInclusion Measures in Online Public Services in Bulgaria


16 - 17 май 2007: Осми четения за млади социолози на името на проф. Живко Ошавков, организирани от Институт по социология – БАН и Българска социологическа асоциация


Представен доклад на тема: Политиката за електронно правителство в Европа – социологически и политически концепции за социална включеност.
19-20 October 2006: International conference “The Impact of the European Research Area on the Development of Young Scientists”, Committee of Young Scientists, Union of Scientist in Bulgaria and Austrian Science and Research Liaison Office Sofia.

Представен доклад “Brain Drain Trends Among Young Scientists in Bulgaria in the Post-Socialist Period”


17-21 Юни 2006: Лятна школа “European Integration and Public Policies”, Китен, България, организирана от Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Изнесена лекция на тема “E-government for All – e-inclusion policy development in Bulgaria”
24-28 Май 2006: “Technology and Rethinking European Borders” Second Plenary Conference of the Tensions of Europe Network and Launch of the Tensions of Europe Research Programme, Lappeenranta, Finland

Доклад: “Military-Related Technological Innovations in Bulgaria during Socialism: Beyond Ideological and Political Borders. The ARCUS Military Plant Case”


25-26 Ноември 2005: South-Eastern Europe Regional Workshop “Science and Technology Studies: Governance of Socio-Technical Change”, Пловдив, България

Представен доклад: “The law between business and the legislator: Actors and strategies in the fabricating of a technology policy in post-socialist Bulgaria”


23-24 Февруари 2004: 3rd Annual IAS-STS Conference: "Critical Issues in Science and Technology Studies", Грац, Австрия

Доклад: "Birth" of dual use concept in Bulgaria: optimistic strategies or real development


27 – 30 Септември 2000: 4S/EASST Conference 2000 “World in Transition: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century”, Виенски университет, Австрия

Съорганиатор на сесия: “Национални иновационни системи в Централна и Югоизточна Европа – десет години по-късно”

Доклад: "R&D System in Bulgarian Telecommunications: from State to Market"

Академична специализация:

Социални изследвания на науката и технологиите (STS), Социология на технологичните иновации, Популяризиране на научните резултати, Икономика на отбраната


Области на интерес:

Информационни и комуникационни технологии; ИТ политика; Военно-ориентирани технологии


Компютърна грамотност:

Много добри умения в MS WINDOWS, MS OFFICE Professional, Statistical and data-processing software (SPSS, AtlasTi, SYSTAT), добри умения в print and graphic design applications (Adobe PageMaker, Adobe Photoshop), основни познания в web-design (HTML, CSS)


Членство в:

От февруари 2004: Българска социологическа асоциация, от май 2006 – член на УС
От март 2000: Група за изследване на технологиите, Институт по социология - БАН
Април 1997 – март 2008 год.: Асоциация за социални изследвания, СУ "Св. Климент Охридски"

Публикации:

Makó, C., Illéssy, M., Csizmadia, P., Kirov, V. and Galev, T. 2008. Changes in work in transformation economies. The case of the New Member States. Work organisation and restructuring in the Knowledge Society, Brussels, Belgium (imprint)


Galev, T. 2007, SoftServ - Organisational case study on software development in the IT industry – Bulgaria, Internal Working Paper, WORKS-Project, 6FP
Чалъков, Ив. и Т. Галев. 2007 “Оценката в науката: гледната точка на теорията за социо-техническите мрежи”, в Проданов, В. (съст.) 2007 Оценката в науката, Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, София (48-55)
Галев, Т. и Ив. Чалъков. 2006 “Нагласи за емиграция сред студентите от информационни и комуникационни технологии в България”, сп. Наука, бр. 6/2006, Изд. на Съюза на учените в България (21-27)
Galev T. 2007. “The Law Between the Business and the Legislator: Actors and Strategies in the Fabricating of a Technology Policy in Post-Socialist Bulgaria (1989 - 2004)”. In: Tchalakov Iv. and H. Rohraher (eds.) "Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective", IZTOK-ZAPAD Publishing House, Sofia (202-212)
Galev T. 2006. “Military-related Technological Innovations during the Socialism in Bulgaria: Beyond Ideological and Political Borders: The Case of ARCUS Military Factory”, in “Technology and Rethinking European Borders” - Second Plenary Conference of the “Tensions of Europe” Network CD-ROM issue
Галев, Т. 2005. “Взаимоотношения между военни и граждански технологии в процесите на иновация през социализма”, в сп. Социологически проблеми, 1-2/2005 (262-290)
Galev, T. 2004. "Dual use policy in Bulgaria: between innovation strategies and export control issues", in Yearbook 2004 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology, and Society, Graz, Austria (pp. 55-76)
Galev, T. 2000. “R&D System in Bulgarian Telecommunications: from State to Market”, Paper presented at the 4S/EASST Conference 2000 “World in Transition: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century”, University of Vienna, Austria
Янева А., Варов А., Галев, Т., Пономарьов Б., Войнов И. 1998. “Диверсификация на висшето образование в България”, в Годишник на СУ, том 92, книжка “Социология”


CV Status: септември 2008

Page of

Каталог: documents -> dept knowledge society
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
dept knowledge society -> Лични данни име
dept knowledge society -> Образование и научни степени
dept knowledge society -> Биография на Диана Божидарова Ненкова Дата и място на раждане: гр. София, 21 октомври 1954 г
dept knowledge society -> Жк. Младост, бл. 233, вх. 2 1799 София, България
dept knowledge society -> Собствено име: Васил Николаев


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница