Корпоративен данък прехвърляне на място на стопанска дейностДата18.01.2018
Размер27.21 Kb.
#47945


ФИШ II.ІV.6


корпоративен данък

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


Разпоредбата на чл. 47б от ЗКПО (в сила от 01.01.2010 г.) цели прецизиране на данъчното третиране при прехвърляне на място на стопанска дейност на чуждестранно лице в България.

Преди приемането на посочената разпоредба разпореждането с имущество на място на стопанска дейност беше включено като доход от източник в България съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗКПО. В общия случай, при разпореждане с имущество същото следваше да се причисли към дейността, извършвана чрез мястото на стопанска дейност и съответно реализираната печалба би следвало да се обложи с корпоративен данък. При прехвърляне на предприятие обаче, независимо дали на мястото на стопанска дейност или на предприятието като цяло, възникваше неяснота относно това дали печалбата от такова прехвърляне е реализирана чрез мястото, съответно дали следва да се извърши облагане с корпоративен данък.

Съгласно чл. 47б от ЗКПО, при определяне на данъчния финансов резултат на място на стопанска дейност счетоводният му финансов резултат се преобразува за данъчни цели както с

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ледва:  1. С печалбата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност. (чл. 47б, ал.1)

  2. Със счетоводната балансова стойност на амортизируемите активи (прилага се чл. 66, ал. 1 от ЗКПО).

  3. Данъчните временни разлики, свързани с активите и пасивите на мястото на стопанска дейност, се признават за данъчни цели (обръщат се) в годината на прехвърляне на мястото на стопанска дейност по общия ред на закона.  1. Със загубата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност. (чл. 47б, ал.1)

  2. С данъчната стойност на амортизируемите активи (прилага се чл. 66, ал. 2 от ЗКПО).

  3. Данъчните временни разлики, свързани с активите и пасивите на мястото на стопанска дейност, се признават за данъчни цели (обръщат се) в годината на прехвърляне на мястото на стопанска дейност по общия ред на закона.
Този ред не се прилага, когато печалбата и загубата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност е участвала при формиране на счетоводния финансов резултат на мястото на стопанска дейност.

(Целта е да се избегне повторно облагане, съответно намаление на счетоводния финансов резултат със суми, които вече са повлияли при неговото определяне.)Печалбата, съответно загубата от прехвърляне на МСД се определя като разлика между продажната цена на МСД и счетоводната стойност на активите, намалена със счетоводната стойност на пасивите към датата на прехвърлянето. (чл. 47б, ал. 2 от ЗКПО).

Във връзка с прилагането на чл. 47б е създадена нова т. 59 в ДР на ЗКПО, според която „разпореждане с имущество на място на стопанска дейност” е налице и в случаите на прехвърляне на мястото на стопанска дейност самостоятелно или заедно с цялото предприятие.


НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2015
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани
naruchnik-zkpo-2015 -> Данък при източника преизчисляване на данък при източника
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък деклариране и внасяне на корпоративния данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
naruchnik-zkpo-2015 -> Фиш II. V. 8 корпоративен данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък начисляване на данъчни амортизации преустановяване начисляването на данъчни амортизации
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница