Корпоративен данък приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем активДата11.01.2018
Размер54.8 Kb.
#44092


ФИШ II.V.12


корпоративен данък

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, ОТЧЕТЕНИ ПО ПОВОД НА ДАРЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВСъгласно чл.68 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.

Според § 18 от ПЗР на ЗКПО цитираната разпоредба на член 68 се прилага за активи, придобити след 31 декември 2005 година.


ПРИМЕР:

На 01.01.Х1 година е придобит ДМА на стойност 10 000 лева, от които 6 000 лева собствени средства и 4 000 лева финансиране по правителствена програма. Определеният за счетоводни цели полезен живот на актива е 10 години, т.е. счетоводната амортизационна норма е 10 на сто. Избраната данъчна амортизационна норма е 20 на сто. На 01.01.Х2 година дарението в размер на 4 000 лева става възстановимо поради неизпълнение на условията. Предприятието прилага НСФОМСП.


Х1 г.

1. Счетоводно отчитане:СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Амортизируема стойност

Начислена амортизация

Балансова стойност

10 000

1 000

9 000

Счетоводни разходи за амортизации – 1 000 лева

Приходи от финансиране – 400 лева (в размер на отчетената амортизация, съответстваща на финансирането: 1000/10000*4000=400)

2. Данъчно третиране:

ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъчна амортизируема стойност

Начислена данъчна амортизация

Данъчна стойност

6 000

1 200

4 800

Данъчно признати разходи за амортизации – 1 200 лева

Увеличение на счетоводния финансов резултат по чл. 54, ал. 2 със счетоводните разходи за амортизации – 1 000 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по чл. 54, ал. 1 с данъчно признатите разходи за амортизации – 1 200 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.68 - 400лв.Х2 г.

  1. Счетоводно отчитане:

СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Амортизируема стойност

Начислена амортизация

Балансова стойност

10 000

2 000

8 000

Счетоводни разходи за амортизации за годината – 1 000 лева

Разходи, отчетени във връзка с факта, че дарението става възстановимо – 400 лева

Дт 60 – 400

Дт 131 – 3600

Кт 50 – 4000


2. Данъчно третиране:

Коригиран данъчен амортизационен план към 31.12.Х2 година :ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъчна амортизируема стойност

Начислена данъчна амортизация

Данъчна стойност

10000

4000

6000

Данъчно признати разходи за амортизации за годината – 2 000 лева

Корекция на данъчно признатите разходи за амортизации за Х1 година – 800 лева (2000 – 1200)

Увеличение на счетоводния финансов резултат по чл. 54, ал. 2 със счетоводните разходи за амортизации за Х2 година – 1 000 лева

Увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл.68 – 400 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 54, ал. 1 с данъчно признатите разходи за амортизации за годината – 2 000 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 54, ал. 1 с ефекта от корекцията съгласно чл. 62, ал. 4 – 800 лева

Общо намаление на счетоводния финансов резултат по чл.54, ал.1 – 2800 (2000+800)

За по-голяма яснота решението на примера е представено в таблиците по-долу:


Година


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Приходи от финансиране

Разходи за амортизации

Разходи от коригиране W-та на възстановимо дарение

Х1

400

1 000

0

Х2

0

1 000

400Година


ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

УВЕЛИЧЕНИЯ НА СФР


НАМАЛЕНИЯ НА СФРПо чл.54, ал.2

(сч.р-ди за амортизации)По чл. 68

(разходи от коригиране W-та на възстановимо дарение)По чл.54, ал.1 (данъчни амортизации)

По чл.68

(приходи от финансиране)За годината

От корекция съгл.чл.62, ал.4

Общо

Х1

1 000

0

1 200

0

1 200

400

Х2

1 000

400

2 000

800

2 800

0

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2015
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани
naruchnik-zkpo-2015 -> Данък при източника преизчисляване на данък при източника
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък деклариране и внасяне на корпоративния данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
naruchnik-zkpo-2015 -> Фиш II. V. 8 корпоративен данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък начисляване на данъчни амортизации преустановяване начисляването на данъчни амортизации
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък прехвърляне на място на стопанска дейност
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница