Косвените загуби от руското ембарго ще са по-големи от преките за млечния секторДата25.10.2018
Размер75.73 Kb.
КОСВЕНИТЕ ЗАГУБИ ОТ РУСКОТО ЕМБАРГО ЩЕ СА ПО-ГОЛЕМИ ОТ ПРЕКИТЕ ЗА МЛЕЧНИЯ СЕКТОР
АМБ ще настоява загубите на млекопроизводителите и млекопреработвателите да бъдат компенсирани. Наблюдава се спад в изкупните цени на сурово мляко, внос на евтини жълти сирена, ниски цени на сухо мляко от европейските страни. Кой ще защити родните производители и преработватели?!

Руският огромен пазар
Вносът на млечни продукти през 2013 г. в Русия е на стойност над 2 млрд. долара. Лидерството в доставките е на Беларус. В топ 10 на доставчиците са Холандия, Германия, Литва, Финландия, Полша, Дания, Франция, Италия, а листата на топ 30 на доставчиците включва Нова Зеландия, Австралия и Норвегия. България е на 29-то място в доставките на млечни продукти от външни производители за руския пазар през 2013 г. САЩ не осъществява износ на млечни продукти за Русия през изминалата година. В топ 20 на доставчиците за Русия на млечни продукти също са и Аржентина, Сърбия и Швейцария. Сред най-големите пазари на млечни продукти са Германия, Италия, Великобритания и Русия. За всеки от тези пазари, външните доставки на млечни продукти през 2013 г., достигат стойности над 2 млрд. USD. Пазари, на които годишният внос на млечни продукти надхвърля 1 млрд. долара, но е под 2 млрд. долара са  САЩ, Япония, Холандия, Испания, Франция, Белгия.

БЪЛГАРСКИЯТ ИЗНОС

Българският износ на млечни продукти за пазара на Русия е динамичен. Поглед върху тенденциите в износа за периода 2002 г. – 2013 г. показва, че най-ниска е стойността на износа на млечни продукти от България, реализирани за руския пазар през 2007 г. (под 200 хил. USD), а най-висока е стойността, постигната през 2013 г. (над 4 млн. USD). През изминалата 2013 г. руският пазар е сред топ 10 на дестинациите, за които е реализиран износ на млечни продукти от България.

ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ НОВИ ПАЗАРНИ НИШИ
След наложеното ембарго от Русия производителите и търговците на млечни продукти трябва да търсят пазарни ниши. Консултантите и експертите по външна търговия могат да се захващат с пазарен скрининг. За всички е напълно ясно, че сключването на търговски сделки за големи количества няма да се случи от днес за утре, нито е реалистично да се смята, че механично може да се прехвърлят количества от един пазар към друг, за да се получат планираните продажби. Реалистичният поглед трябва да отбележи, че е неизбежно повишаването на конкуренцията и е необходима подходяща гъвкавост за вземане на бързи професионални решения. Производителите имат специфично производствено ноу-хау, постигат различни вкусови характеристики на млечните продукти, имат различни маркетингови умения, както и различни възможности за логистиката и възлагане на анализи и проучвания на атрактивни пазарни сегменти.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Мениджърите в сектора на млечните продукти наистина са изправени пред предизвикателството да позиционират правилно продуктовите си групи, както и да управляват и развиват портфолиото от пазари, на които са или ще бъдат в бъдеще атрактивни за потребителите. Какви договори ще сключват с търговски партньори за реализирането на доставки, как оценяват вероятната лоялност на потребителите, адекватна ли е маркетинговата им политика - списъкът с ключовите дейности вече трябва да е поставен на масата за приоритетно изпълнение.

Косвените разходи са онези разходи, които не са свързани непосредствено с процеса на производство и реализация на продукцията на дадена фирма. Съответно косвените /непреките/ загуби в дадена икономическа ситуация са практическата невъзможност да се възстановят косвените разходи. Какви са в най-общ план видовете косвени разходи, от които произтичат и косвените загуби:

-маркетингова дейност;

-транспортни разходи;

-поддържане на складово стопанство;

-поддържане на дистрибуторска мрежа;

-реклама и бизнес-комуникация;

-производство и осигуряване на опаковъчни машини и опаковки;

-част от енергийни разходи;

-банкиране и финансова дейност;

-социални разходи за персонала;

-дейности по ПР стратегии и практики;

-разходи по сключени договори с партньори по различни дейности свързани с производството и реализацията - транспорт, логистика, пазари и неустойките свързани с тяхното неизпълнение;Кое е специфичното за непреките, косвените загуби?

Докато преките загуби се отнасят до себестойността само на конкретния продукт, в случая млечни продукти предназначени за износ за Русия, непреките загуби имот връзка с цялата гама продукти, които фирмата произвежда както за други страни, така и за вътрешния пазар, и са свързани с другите разнообразни и специфични дейности на всяка отделна фирма. Освен това косвените загуби влияят изключително тежко върху авторитета, пазарния и производствен имидж и запазването на сигурен пазарен дял на фирмите.Кое е специфичното за косвените загуби при млекопреработването? Косвените разходи в преработката на мляко не могат и не бива да се отчитат само в крайния продукт, той като те стигат в дълбочина, до всеки подотрасъл и сектора на земеделието.

Загубата на млекопреработвателната фирма от косвена в преработката се превръща в пряка за производителя на суровината. Т.е. ще пострада основно животновъдството, ще намалеят, а това вече е факт, изкупните цени, което ще се отрази върху доходите на фермерите и съответно върху издръжката на фермите. Няма да са достатъчни средствата за осигуряване храна на животните, при намалена платежоспособност на фермерите ще пострадат и зърнопроизводителите, ще нарасне междуфирмената задлъжнялост в целия отрасъл на селското стопанство.В този смисъл ембаргото върху млечните продукти за внос в Русия ще се отрази негативно върху целия отрасъл. Косвените загуби, като цялостен ефект, при всички положения ще надминат, в парично изражение, преките загуби от ембаргото, макар, на този етап, да не могат да се предвидят точно и в пълен размер.

В същото време косвените загуби не подлежат на застраховане поради своята специфика, което прави фирмите от млекопреработването още по-уязвими в тази икономическа ситуация.

В рамките на няколко дни Асоциацията на мблекопреработвателите в България направи кратко анкетно проучване с над 80 фирми - членове. Какво показа то?

1. Най-сериозни ще са косвените загуби на фирмите, които имат собствено животновъдство;

2. Косвените загуби в момента не се чувства толкова сериозно, но с основание се очаква техния негативен ефект да се усети в края на лятото, края на календарната година и през зимния период, когато разходите за изхранване на животните растат;

3. Сериозни са притесненията на онези, които имат кредити и сключени дългосрочни договори, особено на преработвателите, които работят по европейски проекти;

4. Повишава се натиска на големите търговски вериги за намаляване на цените;

5. Има реална възможност да се стигне до съкращения и намаляване на някои разходите за някои социални дейности;

6. Расте безпокойството сред фирмите, които работят за вътрешните регионални пазари, т.е. малките и средни производители, свързано с намаляването на изкупните цени, промяна в цените на зърното и фуражите;

7. Всички анкетирани смятат, че са създадени условия за нелоялна конкуренция с вносните стоки, че няма единна държавна политика, която да защити българския производител;

8. Вече има забавени плащания от чужди фирми потребители на нашата млечна продукция;

9. При падане на ембаргото се очакват сериозни проблеми с визови, митнически и други въпроси, които със сигурност ще се променят като условия за внос в Русия и ОНД;С какво се характеризира вътрешната пазарна ситуация в бранша в момента?

На пазара у нас влизат от Литва, Латвия, Полша, Украйна и други страни сирене „Гауда” по 2.80 евро за килограм, което се препакетира като кашкавал и се продава в големите търговски вериги, както и в малките магазини. Расте вносът на сухи млека по 2.2 евро за килограм, което означава, че при съотношение 1 към 10, литъра прясно мляко става 44 стотинки!

Ето конкретната ситуация в една от водещите фирми в бранша „Карил и Таня” в Ямбол:

„След кризата с Украйна , първо ни отпадна като клиент контрагента в Украйна. По този начин загубихме като пазар Украйна и част от Русия. Отпаднаха ни и договорите за транспорт. Загубихме и средствата, инвестирани за развитие на търговска мрежа, реклама и затвърждаване позициите на марката ни. След въвеждането на ембаргото ни отпадна възможността за търговия и с Русия. Освен загубата на пазар, загубихме и средствата за изследвания , разрешителни, представяне на продуктите, реклама. След евентуалното отпадане на ембаргото отново ще трябва да инвестираме тези средства в опит да се върнем на руския и украински пазар (отново, след последната забрана заради шапа ни отне година да възстановим част от оборота ни с Украйна).

От друга страна с налагането на ембаргото на нашия вътрешен пазар зачестиха случаите на предлагане на аналогични на произвежданите от нас стоки (сладолед и млечни деликатеси), пренасочени от страни от Европейския съюз, на доста по-ниски цени”.Това е заключението на експерта по маркетинг на фирмата.

Според собственика на фирма „Планета 98“ Цанко Цанев загубите на фирмата, заради руското ембарго ще бъдат между 38 и 50 000 лева са само за август. Цанев прогнозира, че ако до 6 месеца не се реши кризата с Русия, ще има масови фалити на български фермери, като основно ще бъдат засегнати едрите. Причината е в резултат на ограниченията, които наложи руският пазар, цените на унгарското и полското мляко са паднали. В сухото мляко, което стига до българските мандри илзира разредено за 38 ст. литъра. В същото време българското мляко първа категория се изкупува между 35 и 55 ст. за литър. Част от преработвателите предпочитат да внасят от Полша и Унгария. Евтиният “внос” на суровина срива българските фермери, които продават под себестойност. Цените на сиренето през септември ще падат значително, което ще е за сметка на българските производители на сурово мляко.

Тежка е ситуацията на редовните износители на млечни продукти за Русия, които са вложили вече много средства за опаковъчна техника, проекти, дизайн и имат на склад готови опаковки, които реално няма как да бъдат използвани, тези средства вече са загубени.

Едва ли са много българските производители, които могат да оцелеят в една ценова война с големите западни млекопроизводители и преработватели, пренасочващи стоките си към страните от Европейския съюз и в частност България.


Тези конкретни факти илюстрират допълнително отговорите в анкетата на АМБ в бранша на млекопреработвателите.

На 5 септември предстои среща на министрите на земеделието от ЕС, където министър Васил Грудев ще постави въпроса за компенсиране и на косвените загуби, но доколко реално българският млекопреработвател може да разчита на такава компенсация, след като личи стремежът вноса от ЕС на млека и млечни продукти да расте под всякаква форма.Иначе АМБ внесе доклад и за преките и за косвените загуби на млечния сектор и млекопреработвателния бранш в МЗХ. В първия доклад , който бе предоставен на МЗХ министър Грудев е взел под внимание изнесените данни и факти и те са били включени в общия доклад за компенсация от ЕК за България. АМБ подготви нов анализ и го предостави в МЗХ. Надяваме се ЕК да вземе под внимание тежката ситуация и да бъдат отпуснати средства, които да бъдат разпределени на фирмите от бранша и животновъдите, произвеждащи сурово мляко.
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница