Кп №240 Продължително Системно парентерално лекарствено лечение на Злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнениястраница1/3
Дата18.12.2018
Размер295 Kb.
  1   2   3
КП № 240 Продължително Системно парентерално лекарствено лечение на Злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
Минимален болничен престой 2 дни
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

основни диагностични процедури


МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ на глава

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на мозък

Компютърна томография на глава БДУНе включва: компютърна томография:

• при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (57001, 57007 [1957])

• и корем (57001-01, 57007-01 [1957])

• лицева кост и околоносен синус (56030-00, 56036-00 [1956])

• средно ухо и темпорална кост (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955])

• орбита (56013-02, 56013-03 [1954])

• питуитарна ямка (56010-02, 56010-03 [1953])
56001-00 Компютърна томография на мозък

56007-00 Компютърна томография на мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на мозък без, след това с венозен контраст
РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.21 контрастна миелография

Рентгенография на гръбначен стълбВключва: функционални гледни точки

59724-00 Миелография


**87.22 друго рентгеново изследване на шийната част на гръбнака

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълбНе включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])


**87.23 друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака

58103-00 Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълбНе включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969]


**87.24 друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на гръбнака

сакрококцигеално рентгеново изследване

58106-00 Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб

Радиография на поясен гръбнакНе включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])


**87.29 друго рентгеново изследване на гръбнак

рентгеново изследване на гръбнак БДУ

58115-00 Рентгенография на гръбначния стълб, 3 отдела

58112-00 Рентгенография на гръбначния стълб, 2 отдела

58108-00 Рентгенография на гръбначния стълб, 4 отдела


МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.37 друга мамография

Рентгенография на гърда

Мамография

59300-00 Рентгенография на гърди, двустранно

59303-00 Рентгенография на гърда, едностранно
ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**87.41 КАТ на гръден кош

КАТ скениране на гръдния кош

електронна субтракция на гръдния кош

томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

Компютърна томография на гръден кош

Компютърна томография на гръден кошВключва: кост

гръдна стена

бял дроб

медиастинум

плевра

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• корем (56301-01, 56307-01 [1957])

• и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• мозък (57001, 57007 [1957])

56301-00 Компютърна томография на гръден кош

56307-00 Компютърна томография на гръден кош с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на гръден кош без, след това с венозен контраст


**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване, така описано

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб


медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])
ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

**87.69 друго рентгеново изследване на храносмилателния тракт

Иригография

Рентгенография на стомашно-чревен тракт

58914-00 ИригографияМЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**88.01 КАТ на корем

КАТ скениране на корем

Компютърна томография на корем

Включва: регион от диафрагмата до криста илиака

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (56301-01, 56307-01 [1957])

• и


• мозък (57001-01, 57007-01 [1957])

• таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• таз (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Компютърна томография на корем

56407-00 Компютърна томография на корем с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на таз

56409-00 Компютърна томография на таз

56412-00 Компютърна томография на таз с интравенозна контрастна материя
СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница

Рентгенография на горен крайник

57700-00 Рентгенография на рамо и скапула**88.22 скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница

57512-01 Рентгенография на лакът и предмишница


**88.23 скелетно рентгеново изследване на китка и длан(

57512-02 Рентгенография на длан, пръсти, китка и предмишница


**88.26 друга скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става

Рентгенография на таз

57712-00 Рентгенография на тазобедрена ставаНе включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])


**88.27 скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедро

Не включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57518-01 Рентгенография на коляноНе включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57518-02 Рентгенография на подбедрица


**88.28 скелетно рентгеново изследване на глезен и стъпало

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало


**88.31 скелетна серия

рентгеново изследване на целия скелет

58306-00 Рентгенография на цял скелет**88.33 друго скелетно рентгеново изследване

Изключва:

селетно ретгеново изселдване на:

крайници и таз – 88.21-88.29

лице, глава и шия – 87.11-87.17

гръбнак-87.21-87.29

гръден кош-87.43

90909-00 Рентгенография на друго място


ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва:

ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

**88.72 диагностичен ултразвук на сърце

ехокардиография (трансторакална)

интраваскуларен ултразвук на сърце

Ултразвук на сърце

ЕхокардиографияВключва: такъв изпълнен:

• използвайки:

• мапиране с цветен поток

• Доплер техники (продължителна вълна) (пулсираща вълна)

• механично секторно сканиране

• трансдюсер с фазово излъчване

• с видео запис

55113-00 M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време**88.73 друг диагностичен ултразвук на други гръдни локализации

ултрасонография на гърда

ултрасонография на бял дроб

Ултразвук на гърда

55076-00 Ултразвук на гърда, двустранно

55070-00 Ултразвук на гърда, едностранно

Ултразвук на други места

55812-00 Ултразвук на гръден кош или коремна стена


**88.74 диагностичен ултразвук на храносмилателна система

Включва задължително:

интралуменна ехография
**88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум

Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на коремВключва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

55044-00 Ултразвук на мъжки таз

55731-00 Ултразвук на женски тазВключва: такава със солева инфузия на ендометриална кухина

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

**88.79 друг диагностичен ултразвук

ултрасонография на:

множество места

небременна матка

цяло тяло

Ултразвук на други места

90908-00 Ултразвук на друго мястоДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ПРЕДСТАВЯНЕ

**88.91 магнитно резонансно представяне на мозък и мозъчен ствол

Магнитно резонансен образ

90901-00 Магнитно резонансна томография на мозъкНе включва: функционално магнитно резонансно изследване на мозък (90901-09 [2015])
**88.92 магнитно резонансно изображение на гръден кош и миокард

за преценка на хилусна и медиастинална лимфна аденопатия

90901-04 Магнитно резонансна томография на гръден кошВключва: сърце
**88.93 магнитно резонансно представяне на гръбначен канал

нива:

шийно

гръдно

поясно (лумбосакрално)

гръбнак

гръбначен мозък

90901-03 Магнитно резонансна томография на гръбначен стълбВключва: гръбначен мозък
**88.97 магнитно резонансно представяне на други и неопределени места

90901-08 Магнитно резонансна томография на друго място


ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 електрокардиограма
Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания – пропусни кода
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.55 Изследване на кръв туморни маркери

1928 Изследване на туморни маркери

91918-00 Изследване на туморeн маркер PSA

91918-01 Изследване на туморeн маркер CA-15-3

91918-02 Изследване на туморeн маркер СА-19-9

91918-03 Изследване на туморeн маркер СА-125

91918-04 Изследване на туморeн маркер СЕА

91918-05 Изследване на туморeн маркер алфа-фетопротеин

91918-06 Изследване на туморeн маркер бета-хорионгонадотропин

91918-07 Изследване на туморен маркер FPSA

91918-08 Изследване на туморен маркер NSE

91918-09 Изследване на туморен маркер CYFRA 21-1

91918-10 Изследване на туморен маркер CA-72-4

91918-12 Изследване на туморен маркер S-100

91918-13 Изследване на туморен маркер HE4

91918-14 Изследване на туморен маркер SCC

91918-39 Изследване на други туморни маркери
**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

ПКК, биохимия и диференциална кръвна картина и/или хемостазеологичен статус

91910-04 Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-05 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-14 Клинично-химични изследвания за урея

91910-15 Клинично-химични изследвания за общ билирубин

91910-16 Клинично-химични изследвания за директен билирубин

91910-17 Клинично-химични изследвания за общ белтък

91910-18 Клинично-химични изследвания за албумин

91910-45 Клинично-химични изследвания за глобулин

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-20 Клинично-химични изследвания за холестерол

91910-25 Клинично-химични изследвания за пикочна киселина

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-41 Клинично-химични изследвания за йонограма

91910-08 Изследване на време на кървене

91910-09 Изследване на протромбиново време

91904-02 Изследване на тромбиново време (TT)

91910-10 Изследване на активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

91910-11 Изследване на фибриноген

91913-04 Изследване на време на съсирване**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Флоуцитометрия

Други изследвания

91880-00 Флоуцитометрия**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Имунохистохимия

91919-19 Имунохистохимични изследвания


**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохимия на серум, урина и ликвор

(имуноелектрофореза и/или В2микроглобулин

91905-00 Имунохимия на серум, урина и ликворРАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

**92.01 тиреоидно скениране и радиоизотопни функционални изследвания

Друго нуклеарно медицинско образно изследване

61473-00 Тироидно изследванеВключва: измерване на усвояването
**92.02 чернодробно скениране и радиоизотопно функционално изследване

61360-00 Хепатобилиарно изследване

61361-00 Хепатобилиарно изследване с определяне на формално количествено, след изходно изображение
**92.03 бъбречно скениране и радиоизотопно функционално изследване

изследване на бъбречния клирънс

61386-00 Ренално изследване

Базово бъбречно изследване

Включва: компютърен анализ

вливания


бъбречни изображения

Не включва: такова на бъбречна кора (61386-01, 61387-00 [2008])

**92.04 гастроинтестинално скениране и радиоизотопно функционално изследване

61364-00 Изследване на чревна хеморагия
**92.05 сърдечносъдово и хемопоетично скениране и радиоизотопно функционално изследване

12500-00 Оценяване на кръвен обем при нуклеарно медицинско изследване
**92.09 други радиоизотопни функционални изследвания

(ин витро нуклеарно-медицинска диагностика)

90910-00 Нуклеарно медицинско изследване на друг регион или орган


ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ

**92.11 церебрално скениране

Хипофиза

Нуклеарно медицинско образно мозъчно изследване

61402-00 Мозъчно перфузионно изследване с еднофотонна емисионна компютърна томография [SPECT]

Мозъчна компютър томография с единична фотонна емисия [SPECT]

Не включва: мозъчна позитрон емисионна томография [PET] (61559-00 [2000])

• с агент, преминаващ кръвно-мозъчната бариера (61405-00 [2000])


**92.12 скениране на други части на глава

Изключва:

око - 95.16
61405-00 Изследване на мозъка с кръвномозъчен бариерен агент
**92.13 паратиреоидно скениране

61480-00 Паратироидно изследване


**92.14 костно скениране

61446-00 Локализирано костно изследване

61421-00 Изследване на костна система на цяло тяло

**92.15 белодробно скениране

61328-00 Изследване на белодробна перфузия**92.16 скениране на лимфната система

61469-00 Лимфосцинтиграфия**92.18 скениране на цяло тяло

12530-00 Нуклеарно медицинско изследване на цяло тяло**92.19 сканиране на други места

90910-00 Нуклеарно медицинско изследване на друг регион или орган


основни терапевтични процедури
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04 трансфузия на еритроцитна маса

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки*99.05 трансфузия на тромбоцити

трансфузия на тромбоцитна маса

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити


*99.07 транфузия на друг серум

трансфузия на плазма

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.14 ИНЖЕКЦИЯ НА гамаглобулин

Включва инжекция на:

гамавенин

протектор на уротела от алкилатори

13706-05 Приложение на гама глобулин*99.18 инжекция или инфузия на електролити

антиеметик
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

Приложение на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит


*99.21 инжекция на антибиотик

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент


96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизонови деривати

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид
*99.25 инжекция или инфузия на противотуморен лекарствен продукт

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия

Изключва:

антинеопластична имунотерапия - 99.28

инжекция на радиоизотопи - 92.28

инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент - 99.28

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96197-00 Мускулно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96200-00 Подкожно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96201-00 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

*99.28 инжекция или инфузия на биологичен модулатор

противотуморна имунотерапия

антитуморна ваксина (БЦЖ)

терапия с други цитокини

колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици

алфа-интерферон

таргетна терапия
96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент

96201-09 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент


Обхват: лечение на основни заболявания С00 – С80
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени:
1.За провеждане на химиотерапевтичен курс, съгласно посочените индикации за хоспитализация – две диагностични процедури, от които едната задължително е **90.59 и една терапевтична процедура, задължително - *99.25 (96199-00, 96197-00, 96200-00, 96201-00) или *99.28 (96199-09, 96197-09, 96200-09, 96201-09).

Код Z51.1 - химиотерапия при злокачествено новообразувание се използва задължително като водеща диагноза, за да покаже, че пациентът провежда лечение. Задължително като втора диагноза се посочва онкологичното заболяване с МКБ код от С00- С80 .Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница