Кп №254 диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възрастДата04.08.2017
Размер345.15 Kb.
#27233
КП № 254 ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ на солидни тумори в детска възраст

Минимален болничен престой - 2 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни сруктури

Не включва: надбъбречна жлеза (С74.—)

ендокринна част на панкреаса (С25.4)

яйчник (С56)

тестис (С62.—)

тимус (С37)

щитовидна жлеза (С73)С75.0 Паращитовидна жлеза

С75.1 Хипофиза

С75.2 Краниофарингеален канал

С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза

С75.4 Каротидни телца

С75.5 Аортно телце и други параганглии

С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации

Не включва: злокачествено новообразувание на (с):

• урогениталния тракт БДУ:

• при жените (С57.9)

• при мъжете(С63.9)

• лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (С81—С96)

• неуточнена локализация (С80)С76.0 Глава, лице и шия

Буза БДУ


Нос БДУ

С76.1 Гръден кош

Подмишница БДУ

Вътрегръдни новообразувания БДУ

Гръден кош БДУС76.2 Корем

С76.3 Таз

Ингвинална област БДУ

Локализации, обхващащи няколко тазови органа, като:

• ректовагинална (преграда)

• ректовезикална (преграда)

С76.4 Горен крайник

С76.5 Долен крайник

С76.7 Други неточно определени локализации

С76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации
Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

Не включва: злокачествено новообразувание на лимфните възли, уточнено като първично (С81—С88, С96.—)

С77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия

Надключечни лимфни възлиС77.1 Интраторакални лимфни възли01.11.2006

С77.2 Интраабдоминални лимфни възли

С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

Пекторални лимфни възлиС77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5 Лимфни възли на таза

С77.8 Лимфни възли с множествени локализации
Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната системи

С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата

С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи

С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума

С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

Злокачествен асцит БДУС78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи
Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче

С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата

С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки

С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система

С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък

С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник

С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации
С80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Рак

Карцином

Карциноматоза

Генерализиран: с неуточнена локализация

• рак (първична) (вторична)

• злокачествен тумор

Злокачествен тумор

Множествен рак

Злокачествена кахексия

Първичната локализация е неизвестна


ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни диагностични процедури
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ

**03.31 спинална пункция

лумбална пункция за отстраняване на контрастИзключва:

лумбална пункция за вкарване на контраст (миелография) - 87.21
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

**04.11 затворена биопсия на черепен или периферен нерв или ганглион (перкутанна) (иглена)
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СИМПАТИКУСОВИ НЕРВИ Или ГАНГЛИИ

**05.11 биопсия на симпатикусов нерв или ганглий
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТИРЕОИДнАТА И ПАРАТИРЕОИДНИТЕ ЖЛЕЗИ

**06.11 затворена (иглена) (перкутанна) биопсия на тиреоидната жлеза

аспирационна биопсия на тиреоидната жлеза


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НАДБЪБРЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ, ХИПОФИЗАТА, ПИНЕАЛНАТА ЖЛЕЗА И ТИМУСА

**07.11 затворена (иглена) (перкутанна) биопсия на надбъбречна жлеза
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРБИТА И ОЧНА ЯБЪЛКА

**16.22 диагностична аспирация от орбита
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЗЪБИ, ВЕНЦИ И АЛВЕОЛИ

**24.11 биопсия на венец

**24.12 биопсия на алвеола

**24.19 други диагностични процедури на зъби, венци и алвеоли

Изключва:

зъбен:

преглед - 89.31

рентгенография:

панорамна - 87.11

друга - 87.12

микроскопиране на проба от зъб - 90.81-90.89
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЕЗИК

**25.01 затворена (иглена) биопсия на език
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ И протоци

**26.11 затворена (иглена) биопсия на слюнчена жлеза или проток
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪДНА СТЕНА, ПЛЕВРА, МЕДИАСТИНУМ И ДИАФРАГМА

**34.25 затворена (иглена) (перкутанна) биопсия на медиастинум
ОПЕРАЦИИ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА

**40.0 ИНЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ СТРУКТУРИ
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА костен мозък и далак

**41.31 биопсия на костен мозък

**41.38 други диагностични процедури на костен мозък

Изключва:

микроскопиране на проба от костен мозък - 90.61-90.69

радиоизотопно скениране - 92.05
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЧЕРен ДРОБ

**50.11 затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на ЧЕРен дроб

диагностична аспирация от черния дроб


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА жлъчния ТРАКТ

Изключва:

ендоскопските процедури, включени в 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.93-52.94, 52.97-52.98

**51.12 перкутанна биопсия на жлъчен мехур или жлъчните пътища

иглена биопсия на жлъчен мехур


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В КОРЕМНАТА област

**54.24 затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на вътрекоремна маса

затворена биопсия на:

оментум

перитонеумперитонеален имплантант

Изключва:

тази на:

фалопиева тръба - 66.11

яйчник - 65.11

маточни лигаменти - 68.15

матка - 68.16
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕК

**55.23 затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на бъбрек

ендоскопска биопсия през съществуваща нефростомия, нефротомия, пиелостомия или пиелотомия


ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

Изключва:

освобождаване на периренални сраствания - 59.02

**55.92 перкутанна аспирация на бъбрек (легенче)

аспирация на бъбречна киста

ренална пункция

Изключва:

перкутанна биопсия на бъбрек - 55.23
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ на ТЕСТИСи

**62.11 затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на тестис
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЯЙЧНИЦИ

**65.11 аспирационна биопсия на яйчник
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА длан

**83.21 биопсия на мека тъкан

Изключва:

биопсия на гръдна стена - 34.23

биопсия на кожа и подкожна тъкан - 86.11
МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ на глава

КАТ - скениране на глава


ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.17 друго рентгеново изследване на череп

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп


РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 друго рентгеново изследване на шийната част на гръбнака

**87.23 друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака

**87.24 друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на грабнака

сакрококцигеално рентгеново изследване


ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.41 КАТ на гръден кош

КАТ скениране на гръдния кош

електронна субтракция на гръдния кош

фотоелектричен отговор на гръдния кош

томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване, така описано

рентгеново изследване на гръден кош БДУ


МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**88.01 КАТ на корем

КАТ скениране на коремИзключва:

КАТ скениране на бъбреци - 87.71
СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница

**88.22 скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница

**88.26 друга скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става

**88.27 скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица
ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ПРЕДСТАВЯНЕ

**88.91 магнитно резонансно представяне на мозък и мозъчен ствол

**88.93 магнитно резонансно представяне на гръбначен канал

нива:


шийно

гръдно


поясно (лумбосакрално)

гръбнак


гръбначен мозък

**88.97 магнитно резонансно представяне на други и неопределени места

корем


очна орбита

лице


шия
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР

**90.09 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - друго микроскопско изследване

Имунохистохимия

Класическа или молекулярна цитогенетика
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

**90.49 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА - друго микроскопско изследване

Имунохистохимия

Класическа или молекулярна цитогенетика
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

диференциална кръвна картина и/или хемостазелогичен статус**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

флоуцитометрия**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохистохимия**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохимия на серум, урина и ликвор

(имуноелектрофореза и/или В2микроглобулин

**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

класическа или молекулярна цитогенетика


МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДАЛАК И КОСТЕН МОЗЪК

**90.69 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДАЛАК И КОСТЕН МОЗЪК- друго микроскопско изследване

Имунохистохимия

Класическа или молекулярна цитогенетика
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ И ЛИМФА

**90.79 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ И ЛИМФА - друго микроскопско изследване

Имунохистохимия

Класическа или молекулярна цитогенетика
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЧЕРЕН ДРОБ, ЖЛЪЧЕН ПЪТ И ПАНКРЕАС

**91.09 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЧЕРЕН ДРОБ, ЖЛЪЧЕН ПЪТ И ПАНКРЕАС - друго микроскопско изследване

Имунохистохимия

Класическа или молекулярна цитогенетика
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИТОНЕАЛНА И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ПРОБА

**91.19 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИТОНЕАЛНА И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ПРОБА - друго микроскопско изследване

Имунохистохимия

Класическа или молекулярна цитогенетика
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН

микроскопско изследване на:

косми

нокти


кожа класическа или молекулярна цитогенетика

Изключва:

мукозна мембрана - кодирай органното място

такова на оперативна рана - 91.70-91.79

** 91.69 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН - друго микроскопско изследване

Имунохистохимия

Класическа или молекулярна цитогенетика

основни терапевтични процедури
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ

*03.92 инжекция на друго вещество в спиналния канал

интратекална инжекция на стероид

субарахноидална перфузия с охладен физиологичен серум

Изключва:

инжекция на:

контраст за миелография - 87.21
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
*99.04 трансфузия на еритроцитна маса

*99.05 трансфузия на тромбоцити

трансфузия на тромбоцитна маса*99.06 трансфузия на фактори на съсирване

трансфузия на антихемофилен фактор*99.07 транфузия на друг серум

трансфузия на плазмаИзключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие*99.15 парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене*99.18 инжекция или инфузия на електролити
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие*99.21 инжекция на антибиотик

*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизон*99.24 инжекция на друг хормон

*99.25 инжекция или инфузия на противоракова хемотерапевтична субстанция

инжекция или инфузия на антинеопластичен агент

хемоемболизация

Изключва:

антинеопластична имунотерапия - 99.28

инжекция на радиоизотопи - 92.28

инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент - 99.28

имплантация на химиотерапевтичен агент – 00.10
*99.28 инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент

антинеопластична имунотерапия

туморна ваксина

терапия с интерлевкин-2(IL-2), висока доза

интерлевкинова терапия

Моноклонални антитела

Колонистимулиращи фактори(вкл. еритропоетин)

Алфа-интерферон
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна диагностична и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по детска клинична хематология и онкология

2. Клинична лаборатория*


*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по клинична хематология.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Образна диагностика

2. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

3. Лаборатория по нуклеарно медицинска диагностика

4. Отделение/лаборатория по клинична патология3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

- двама с призната специалност детски болести и клинична хематология/детска хематология/детска клинична хематология и онкология;

- лекар със специалност по клинична лаборатория.
ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

- химиотерапия при органна недостатъчност, причинена от солиден тумор.

При настъпили усложнения, свързани с основното заболяване или провежданото лечение:

- терапия с колонистимулиращи фактори;

- заместителна терапия с кръв и кръвни продукти;

- парентерално хранене;

- антибиотична терапия.
1.2 ПЛАНОВИ:

- химиотерапия, при болни с новооткрит и рецидивирал солиден тумор;

- болни с диагностициран солиден тумор за планова противотуморна терапия, колонистимулиращи фактори;

- стадиране на солиден тумор.


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Терапевтичният подход се съобразява с общото състояние на пациента от приложената скала:

СКАЛА НА ECOG/WHO ЗА PERFORMANCE STATUS:

0 = норма; способен на нормални дейности;

1 = с наличие на симптоматика, но амбулаторен;

На домашен режим с поносими туморни прояви

2 = с инвалидизиращи туморни прояви, но под 50% от времето е на легло;

3 = тежко инвалидизиран с над 50% от времето на легло;

4 = тежко болен. 100% от времето е на легло;

5 = смърт.


Лечение на солидните тумори в детската възраст

Лечението на солидните тумори в детската възраст се провежда в зависимост от хистологичния вариант, клиничния стадий, възрастта, прогностичните фактори и съпътстващите усложнения. При децата (пациенти до 18 г.), хистологичните варианти и биологичното поведение на солидните тумори в детската възраст налага прилагането на пригодени за този контингент по-агресивни лечебни схеми:а. неусложнени - VAC, VACA, PCV, "8 цитостатика в 1 ден", VD, VAD, ICE, OPEC, BEP, HDMTX, IMAC, CF, други.

б. усложнени - химиотерапевтични протоколи от втори и трети ред, колонистимулиращи фактори, моноклонални антитела, алфа интерферон, заместителна терапия с еритроцитни и тромбоцитни концентрати, антиеметична терапия, аналгетици, антимикотични препарати, антибиотична терапия – цефалоспорини ІІІ и ІV генерация, имипенеми и карбапенеми, аминогликозиди, хинолони и други антибиотици, индицирани при опортюнистични инфекции. Изброените антибиотици се използват в двойна и тройна комбинация.
ТУМОРИ НА ЦНС

Химиотерапията е изборен метод на лечение. Прилагат се комбинации на винкристин, нитрозурея, цисплатина, карбоплатина, циклофосфамид и етопозид, както и такива с прокарбазин, CCNU. Рецидивиралите и резистентните на химиотерапия от първи ред тумори се лекуват по схема “8 цитостатика в 1 ден”.


НЕВРОБЛАСТОМ

Метастазира по хематогенен и лимфогенен път, най-често в костите. В зависимост от локализацията на метастазите са обособени:

- Синдром на Пейпър - малки деца с чернодробни метастази;

- Синдром на Хътчинсон - метастази в меките тъкани на орбитата и в костите;

- Синдром на Смит - кърмачета с метастази в подкожието.

Разпространеността на туморния процес определя следните стадии на заболяването:I кл. стадий - Ограничен тумор в структурата, от която произхожда.

II кл. стадий - Тумор не преминаващ срединната линия, с метастатично обхванати едностранни регионални и с негативни контралатерални лимфни възли, отстраним радикално.

III кл. стадий - Тумор инфилтриращ и преминаващ срединната линия, с метастази в лимфните възли двустранно, често е възможно само частично отстраняване.

IV кл. стадий - Дисеминация на тумора в далечни лимфни възли, кости и др. (освен IV-S). Високи нива на феритин.

IV S кл. стадий - Деца под 1 годишна възраст с първичен тумор в I и II стадии, с изолирани метастази в черен дроб, кожа, костен мозък (без кости). Нормален феритин.

Определянето на клиничния стадий дава информация за прогнозата и е от значение в избора на лечебната програма. В детските онкологични центрове се предпочита да се работи с класификациите по клинични стадии - I, II, III и IV, като ТNМ класификациите при отделните тумори имат ограничено приложение.Рискови фактори:

а) стандартен риск - химиотерапия се провежда с винкристин и циклофосфамид. При деца над 1 годишна възраст се добавя адриамицин.

б) висок риск - химиотерапия се провежда с винкристин, циклофосфамид, адриамицин. При III клиничен стадий с високи нива на феритин, NSE, LDH и при IV клиничен стадий се добавя етопозид и цис-платина.

Използвани схеми – OPEC, VAC.


НЕФРОБЛАСТОМ (ТУМОР НА WILMS)

Химиотерапия.

Използват се следните цитостатици:

Винкристин, дактиномицин и адриамицин в алтерниращи курсове. При резистентни на лечение тумори или при поява на рецидиви или метастази, в хода на лечението се включва циклофосфамид, етопозид (VP-16).


РАБДОМИОСАРКОМ

Химиотерапия.

Основна е схемата VАСА.

При резистентни на химиотерапия и рецидивирали тумори се провеждат режими на химиотерапия от втори ред и с високи дози на прилаганите цитостатици (карбоплатина, етопозид, високи дози ифосфамид /Месна.САРКОМ НА ЕWING

Химиотерапия на неметастазирал Сарком на Юинг се провежда по схема VАСА.

Химиотерапия на метастазирал Сарком на Юинг се провежда по схема VACA + IЕ.

ГЕРМИНАТИВНО-КЛЕТЪЧНИ ТУМОРИ

Химиотерапия - ВЕР или VАСА.ХЕПАТОБЛАСТОМ

Химиотерапията включва - епирубицин, цисплатина, карбоплатина.РЕТИНОБЛАСТОМ

Химиотерапия се провежда при напреднало заболяване с цитостатици като при невробластом (схеми VAC, OPEC).ЕПИТЕЛИАЛНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ (КАРЦИНОМИ)

Прилагат се 5-флуорурацил, цис-платина, циклофосфамид, епирубицин и др.ОСТЕОСАРКОМА

Химиотерапия:

1. Предоперативната химиотерапия се провежда с цис-платина, епирубицин, високи дози ифосфамид/Месна, високи дози метотрексат.

2. Постоперативната химиотерапия се провежда с високи дози метотрексат с калциум фолинат, IMAC и др.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

След цитоморфологично или хистоморфологично постбиопсично изследване на материал от солидния тумор или метастатичните лезии.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- пациентът се дехоспитализира при завършен курс химиотерапия, със стабилни кръвни показатели и задоволително общо състояние.


Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


Забележка: Повечето терапевтични протоколи при химиотерапия на солидни тумори в детска възраст се провеждат на 1-ви и 8-и; 1-ви и 15-и; 1-ви и 21-и; 1-ви и 28-и ден и се налага хоспитализация повече от един път месечно, но не повече от 12 хоспитализации за една година, като всяка хоспитализация се отчита като нова клинична пътека.
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Това е информацията, която трябва да знаете относно настоящото заболяване. Ако се съгласите за приемане в болнични условия и лечение, трябва да подпишете и датирате настоящия формуляр, че сте били информирани относно заболяването, лечението и свързаните с това рискове и давате своето съгласие за провеждане на лечение на заболяването в условията на болничното заведение.

Вашето дете трябва да постъпи в болницата, за да се установи естеството на заболяването, точната диагноза и за да се проведе необходимото лечение на тумора.

Детето ще бъде лекувано, докато съществува възможност за повлияване от лечението или до появата на неприемливи странични ефекти.

След като се определи, че Вашето дете е болно от тумор ще бъде направен физикален преглед, лабораторни тестове, скениране на тумора (например чрез рентген и/или скенер за изследване на вътрешните органи) и други тестове, които са необходими за пълното оценяване на заболяването. Ако Вашето дете ще получава химиотерапия, може да се наложи да бъде направена аудиограма и тест на урината (за преглед на бъбречната функция).

Дозите на цитостатичните медикаменти ще бъдат определени въз основа на телесно тегло, височина и/или бъбречна функция. Леченията ще бъдат повтаряни всеки 3 или 4 седмици, или при друга схема. Този срок ще Ви се каже допълнително. Ако е необходимо може да се забави лечението, да се намали дозата или да се спре за да се позволи възстановяване от страничните ефекти. Лекуващия лекар може да даде лекарствени средства за предотвратяване на гадене, повръщане и/или диария, ако е необходимо. Трябва да съобщавате за всички странични ефекти, които са забелязани от предната визита.

Вашето дете ще бъде внимателно наблюдавано. Някои от основните тестове може да бъдат повторени през всеки цикъл на лечение. Периодично ще се извършва рутинен физически преглед и сканиране на тумора, за да се наблюдава ефекта на лекарствата върху тумора.

Ще бъде направено всичко възможно, за да се намалят страничните ефекти, въпреки това обаче няма начин да се определи кои странични ефекти могат да се появят или колко сериозни ще бъдат. Повечето лекарства, използвани за лечение на тумор имат странични ефекти, някои от които могат да бъдат животозастрашаващи и/или неочаквани. Може да се наложи Вашето дете да бъде прието в болница с прекъсвания.

Ако Вашето дете получи заболяване или увреждане в резултат на лечението, ще бъде осигурено медицинско обслужване.В случай на нежелана реакция, трябва незабавно да се свържете с лекуващия лекар. Медицинска помощ можете да получите по същия начин както обикновено получавате за всяко друго медицинско лечение.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 254 ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ на солидни тумори в детска възраст

ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАРКаталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Levkemiq
Levkemiq -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на болести по мкб-10
Levkemiq -> Кп №257 конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9 км
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Основни диагностични процедури мекотъканно рентгеново изследване на лице, глава и шия
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №177 оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9КМ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница