Кп №297 палиативни грижи при онкологично болнистраница1/4
Дата27.07.2017
Размер0.54 Mb.
#26633
  1   2   3   4
КП № 297 палиативни грижи при онкологично болни

Болничен престой общо 20 дни в рамките на терминалния стадий, в рамките на 6 месеца на онкологичното заболяване


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

При кодиране код Z51.5 се използва за водеща (основна) диагноза, а злокачественото новообразувание се кодира като придружаваща диагноза
Z51.5 Палиативна помощ
В личната анамнеза има злокачествено новообразувание

Не включва: последваща медицинска помощ и състояние на оздравяване (Z42—Z51, Z54.—)

последващо изследване след лечение на злокачествено новообразувание (Z08.—)Z85.0 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на стомашночревния тракт

Състояния, класифицирани в рубриките С15—С26Z85.1 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб

Състояния, класифицирани в рубриките С33—С34Z85.2 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на други дихателни органи и гръдния кош

Състояния, класифицирани в рубриките С30—С32, С37—С39Z85.3 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Състояния, класифицирани в рубриката С50.—Z85.4 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на половите органи

Състояния, класифицирани в рубриките С51—С63Z85.5 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на пикочните органи

Състояния, класифицирани в рубриките С64—С68Z85.6 В личната анамнеза има левкемия

Състояния, класифицирани в рубриките С91—С95Z85.7 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на лимфоидната, кръвотворната и сродните им тъкани

Състояния, класифицирани в рубриките С81—С90, С96.—Z85.8 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на други органи и системи

Състояния, класифицирани в рубриките С00—С14, С40—С49, С69—С79, С97Z85.9 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание, неуточнено

Състояния, класифицирани в рубриката С80

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни терапевтични процедури
ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Изключва: такива за:

аблация на хипофизна жлеза - 07.64-07.69

деструкция на хориоретинална лезия - 14.26-14.27

*92.21 повърхностна радиация

контактна радиация до 150 KVP*92.22 ортоволтажна радиация

дълбока радиация (200-300 KVP)*92.23 радиоизотопна телерадиотерапия

телерадиотерапия с използване на:

кобалт-60.

йод-125


радиоактивен цезий

*92.24 телерадиотерапия с използване на фотони

мегаволтова, БДУ

суперволтова, БДУ

с използване на:

бетатрон

линеен ускорител*92.25 телерадиотерапия с използване на електрони

бета-частички*92.26 телерадиотерапия с радиация на други частички

неутрони


протони БДУ

*92.27 имплантация или поставяне на радиоактивни елементи

интраваскуларна брахитерапия

кодирай също мястото на инцизията !

*92.28 инжекция или инстилация на радиоизотопи

интракавитарно инжектиране или инстилиране

интравенозно инжектиране или инстилиране
НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ И ПРОМИВКА

*96.01 поставяне на назофарингеален въздуховод

*96.02 поставяне на орофарингеален въздуховод

*96.03 поставяне на въздуховод с обтуратор на езофага

*96.04 поставяне на ендотрахеална тръба

*96.05 друга интубация на респираторния тракт

*96.07 поставяне на друга (назо-) гастрална сонда

интубация за декомпресияИзключва:

такова за ентерална инфузия на хранителна субстанция - 96.6

*96.08 поставяне на (назо-) интестинална сонда

Сонда на Miller-Abbott (за декомпресия)*96.09 поставяне на ректална тръба

смяна на ректална тръба


неоперативна дилатация и манипулация

*96.21 дилатация на фронтоназален дукт

*96.22 дилатация на ректум

*96.23 дилатация на анален сфинктер

*96.24 дилатация и манипулация на ентеростома

*96.26 мануално репониране на ректален пролапс

*96.27 мануално репониране на херния

*96.28 мануално репониране на ентеростомен пролапс

неоперативна промивка на храносмилателен тракт, почистване и локална инстилация

*96.34 друга промивка през (назо-) гастрална сонда

*96.35 стомашно хранене със сонда

*96.36 промивка на гастростома или ентеростома

*96.37 ректална клизма (инфузия)

*96.38 отстраняване на задържани фекални маси

отстраняване на задържани маси:

чрез промиване

мануално


*96.39 друга трансанална клизма

ректална промивкаИзключва:

намаляване на инвагинация на храносмилателния тракт с йонизираща радиационна клизма – 96.29

неоперативна промивка почистване и локална инстилация на други храносмилателни и пикочо-полови органи

*96.41 промивка на холецистостома и друг билиарен тръбен дрен

*96.42 промивка на панкреатичен тръбен дрен

*96.43 инстилация в храносмилателния тракт, освен въвеждане на храна в стомаха

*96.45 промивка на нефростома и пиелостома

*96.46 промивка на уретеростома и уретрален катетър

*96.47 промивка на цистостома

*96.48 промивка на друг постоянен уринарен катетър
друга неоперативна промивка и почистване

*96.55 тоалет на трахеостома

*96.56 друга промивка на бронх и трахея

Изключва:

диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (BAL| - 33.24

цялостен белодробен лаваж – 33.99

*96.57 промивка на съдов катетър

*96.58 промивка на раневи дренаж

*96.59 друга промивка на рана

почистване на рана БДУИзключва:

дебридмен - 86.22, 86.27-86.28
*96.6 ЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94*99.04 трансфузия на еритроцитна маса

*99.05 трансфузия на тромбоцити

трансфузия на тромбоцитна маса*99.06 трансфузия на фактори на съсирване

трансфузия на антихемофилен фактор*99.07 транфузия на друг серум

трансфузия на плазмаИзключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14

*99.08 трансфузия на кръвозаместител

трансфузия на декстран


ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие*99.15 парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене*99.18 инжекция или инфузия на електролити
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие*99.21 инжекция на антибиотик

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

*99.22 инжекция на други анти-инфекциозни медикаменти

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

Изключва:

при отворен гръден кош:

сърдечна електростимулация - 37.91

сърдечен масаж - 37.91

*99.60 кардиопулмонална ресусцитация, неуточнена

*99.62 друг електрошок на сърцето

кардиоверзио:

БДУ

външно


конверсия към синусов ритъм

дефибрилация

външна стимулация с електроди

*99.63 сърдечен масаж при затворен гръден кош

сърдечен масаж БДУ

мануален външен сърдечен масаж

*99.64 стимулация на каротиден синус

*99.69 друга конверсия на сърдечния ритъм


Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Rak%20na%20stomaha
Rak%20na%20stomaha -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на болести по мкб-10
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №254 диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №257 конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9 км
Rak%20na%20stomaha -> Основни диагностични процедури мекотъканно рентгеново изследване на лице, глава и шия
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №177 оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9КМ


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница