Край на скъпите и бюрократични заверки на публичните актове — Европейската комисия предприема действия за рязко намаляване на бюрокрацията във всички държави членкиДата21.01.2018
Размер61.23 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 април 2013 г.Край на скъпите и бюрократични заверки на публичните актове — Европейската комисия предприема действия за рязко намаляване на бюрокрацията във всички държави членки

Европейската комисия внася днес предложение за рязко намаляване на административните формалности за гражданите и предприятията чрез премахване на бюрократичните процедури по подпечатване, изисквани понастоящем, за да може публични актове като актовете за раждане да бъдат признати за автентични в друга държава — членка на ЕС. Понастоящем гражданите, които отиват да живеят в друга държава членка, трябва да изразходват много време и средства, за да докажат, че публичните актове (например актът за раждане или свидетелството за сключен брак), издадени им от тяхната държава членка, са автентични. Това е свързано с т.нар. удостоверение „апостил“, което се използва от публичните органи в другите държави като доказателство, че публичните актове или подписите на националните служители, положени върху документите, са истински. Предприятията, извършващи трансгранична дейност в ЕС в рамките на неговия единен пазар, също са засегнати. Така например от тях често се изисква да представят редица заверени публични актове, за да докажат правния си статут при извършване на трансгранична дейност. Тези изисквания датират от времето, когато държавите са се доверявали на публични актове единствено ако те идват от министерство на външните работи на друга държава. Както обаче се доверяваме на съдебните решения, постановени от съдилищата на отделните държави членки, така би трябвало да можем да се доверим и на регистрационните служби на държавите членки, издаващи актове за раждане, без да е необходимо съответното външно министерство, министерство на правосъдието или друг орган да гарантира за тях. По тази причина днес Европейската комисия предлага да се премахнат заверките с „апостил“ и цяла поредица от други мистериозни административни изисквания за заверяване на публичните актове за лицата, живеещи и работещи в друга държава членка.

Когато преминавате границата, не ви се налага всеки път да искате от своето министерство на външните работи да потвърди, че паспортът ви действително е паспорт — тогава защо е нужно да го правите за акта за раждане?“, каза Вивиан Рединг, заместник председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Когато отивате в чужбина, необходимостта да преминете през тези скъпи административни формалности, за да докажете, че актът ви за раждане наистина е акт за раждане, или просто за да можете да използвате удостоверение, отнасящо се до дружеството ви, води до бюрократично главоболие. Чувала съм безброй истории за неприятните ситуации, до които се стига в опита за удовлетворяване на тези непонятни изисквания. Сега Комисията предприема действия за опростяване на живота на хората и на дружествата при упражняване на правата им на свободно движение в ЕС.

Съгласно приетите днес предложения на Комисията вече няма да бъде необходимо гражданите и предприятията да представят скъпи „легализирани“ копия или „заверени“ преводи на публични актове, когато например регистрират къща или дружество, сключват брак или подават молба за карта за пребиваване. Дванадесет категории публични актове1 ще бъдат автоматично освободени от формалностите като „апостил“ и „легализация“, които понастоящем се изискват за около 1,4 милиона документа годишно в ЕС. Премахването на тези изисквания ще спести на гражданите и предприятията в ЕС до 330 милиона евро, без да се броят спестеното време и избегнатите неудобства.

Новите разпоредби обаче няма да оказват въздействие върху признаването на съдържанието или последиците от съответните документи. Те само ще спомагат за доказване на автентичността на публичния акт, например на истинността на подписа и качеството, в което е действало лицето, подписало документа. Държавите членки ще трябва взаимно да приемат тези документи без каквито и да били допълнителни изисквания за заверяване.

Комисията предлага също така инструмент за допълнително опростяване — факултативни многоезични стандартизирани удостоверения на всички официални езици на ЕС, които могат да бъдат поискани от гражданите и предприятията вместо националните публични актове за раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство и правен статут и представителство на дружество или друг вид предприятие (за примери вж. приложението), и то при същите условия. Това ще бъде от особена полза за спестяване на разходи за превод, тъй като привлекателността на тази опция е, че тя освобождава гражданите и предприятията от необходимостта да извършват преводи. Оформлението на удостоверенията е вдъхновено от конкретни международни конвенции2.

В предложението са предвидени и защитни мерки срещу измами. Ако национален орган има основателни съмнения във връзка с конкретен документ, държавите членки ще могат да проверят истинността на документа, като се свържат с издалите го органи посредством съществуващата Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП).

Контекст

Според проучване на Евробарометър от октомври 2010 г. 73 % от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на движението на публични актове между държавите от ЕС.

В отговор на това през 2010 г. Европейската комисия публикува Зелена книга относно насърчаването на свободното движение на официални документи и проведе обществена консултация относно способите, чрез които могат да се улеснят тяхното използване и приемане.

Европейската комисия работи усилено за премахване на всички пречки, стоящи пред гражданите. В Доклада за гражданството на ЕС от 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) бяха очертани 25 конкретни действия за премахване на пречките, с които продължават да се сблъскват гражданите на ЕС при упражняване на правото си на свободно движение в ЕС. С днешното предложение Комисията изпълнява поетия от нея ангажимент.

През 2012 г. Комисията проведе широка обществена консултация, като попита гражданите с какви проблеми са се сблъсквали при упражняването на правата си на граждани на ЕС (вж. IP/12/461). Един от проблемите, изтъкнати от гражданите, бе свързан с процеса, през който трябва да се премине, за да може един документ да бъде приет за автентичен в друга държава членка.

Реален житейски пример за проблемите, пред които са изправени гражданите на ЕС

Наскоро сключих брак в Люксембург, но процедурата за признаване на акта ми за раждане бе твърде дълга и скъпа. Тя се основава на скъпоструваща система за заверка с „апостил“. Тази система може да е полезна на световно равнище, но в ЕС тя представлява болезнено доказателство за липсата на сътрудничество и доверие между администрациите.

— румънски гражданин, отговорил на обществената консултация относно правата на гражданите на ЕС от 2012 г.

Новите разпоредби ще опростят формалностите, като:  • отменят изискванията за „легализация“ и „апостил“;

  • премахнат необходимостта от представяне на заверено копие заедно с оригинала на публичния акт и вместо това позволят заедно с оригиналите да се представят незаверени копия;

  • гарантират приемането на незаверени преводи на публични актове, издадени от органите на други държави членки;

  • въведат факултативни многоезични стандартни удостоверения на ЕС;

  • подобрят административното сътрудничество между държавите членки с цел да спомогнат за борбата с измамите.

    Бъдещи действия: За да се превърне в закон, предложеният регламент трябва да бъде приет от Европейския парламент и от Съвета по реда на „обикновената законодателна процедура“ (съвместно вземане на решение). Освен това, в рамките на Европейската година на гражданите (2013 г.), на 8 май 2013 г. Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, в който се посочват 12 нови конкретни действия за решаване на оставащите проблеми, с които гражданите на ЕС все още се сблъскват, когато упражняват правата си на свободно движение.

За повече информация

Press Pack:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Европейска комисия — политика на гражданско правосъдие:http://ec.europa.eu/justice/civil/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEUЗа контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИМЕРИ ЗА ФАКУЛТАТИВНИ МНОГОЕЗИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

1 Опростяването ще се прилага за публичните актове, отнасящи се до името, брака и регистрираното партньорство, раждането, произхода, осиновяването, смъртта, местопребиваването, гражданството и националната принадлежност, недвижимото имущество, правния статут и представителството на дружество или предприятие и правата на интелектуална собственост, и за документите, доказващи липсата на криминално минало.

2 И по-специално от конвенциите на Международната комисия по гражданско състояние (ICCS).

IP/13/355

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница