Край на света ли? Добре, но на кой свят?Дата23.10.2018
Размер110.47 Kb.
#94987
КРАЙ НА СВЕТА ЛИ? ДОБРЕ, НО НА КОЙ СВЯТ?
Още в края на миналия век зачестиха апокалиптичните предсказания. Знайни и незнайни гадатели вещаеха предстоящ край на света. Първо беше 11.VIII.1999. – денят на пълното слънчево затъмнение, после 1.I.2000. Нищо особено не се случи тогава на плътно материално равнище. Сега отново се появяват злокобни прогнози, стряскащи лабилните и невежите хора. В противовес на тази параноя звучат мъдрите послания на висшите същества, предавани на човечеството чрез контактьори. Може би най-убедително в този смисъл би било изявлението на ръководителя на т.нар. “Възнесение” – Учителя Сананда, две от чиито земни въплъщения са Иисус и Аполоний Тиански. Посланието е прието от “Аметистовата група” в периода януари-март 1994 г. Фактът, че именно той е определен да ръководи грандиозния преход, е напълно логичен с оглед на сведенията, според които изпълняващият длъжността Световен Учител (Христос) – Господ Майтрея е предоставил по-голямата част от управленските си функции на него, Сананда, на един друг известен Учител – Кут Хуми и на Архангел Михаил.
        Приветствам ви, приятели! Нося ви съобщение, което е важно за цялото човечество. Моето сърце е пълно с любов към всеки от вас. Ето защо съм тук. Аз съм Добрият Пастир. Някои от вас ме познават в настоящото време като Сананда, а други – като Иисус Христос.

        Времето на тази планета и на живеещите на нея хора изтича. Не бива да се страхувате, аз нося вест на надежда, а не на гибел и тъма. Тази планета, сътворена от Бога-Отец, моя и вашия Отец, е била създадена в красота и любов. Отначало всички хора и животни на нея живеели в мир и хармония. Сега Земята, така любима на Бога-Отец, стигна до голям упадък, човечеството не Го слуша. Много скоро, деца мои, тази планета ще се промени, тъй като вселюбещият Бог ще я върне обратно към първоначалния план.

        Светът, какъвто го познавате сега – природни катаклизми, недостиг на храна и вода, болести, болка, страдания, глад, алчност, скъперничество – отива към края си. Аз дойдох да съобщя плана, който създадохме за тези, които ще бъдат способни да чуят. Ние го нарекохме ПЛАН ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕ.

        Планът за Възнесение е за вас и за всички хора на Земята, които ще възприемат с внимание моето слово. Бог-Отец обича този свят! Той вече ме е изпращал на Земята, за да ви покажа какво би могло да бъде направено, за да живеят всички хора в мир и хармония. Обаче тогава хората се вслушаха само в една част от моето съобщение, друга част пропуснаха, а сега и напълно са забравили. Но тази планета остана в сърцето на Бога-Отец най-любима заедно с населяващите я хора.

        Планът за Възнесение е вашето спасение. Четейки във вестниците съобщения за пожари, наводнения и земетресения, лесно се разбира, че на вашата планета стават големи изменения.

        В настоящото време не може да се избегне смъртта, но Планът за Възнесение обяснява, как може тя да бъде преодоляна. В целия свят има хиляди такива като вас, които дойдоха да чуят новината за Възнесението. Мнозина радостно посрещат тази новина като нещо родствено, спомняйки си, че са слушали за това много по-рано, но не знаят точно кога. Други я посрещат с осмиване и цинизъм. Но аз съм тук не за това, да заставя хората да променят начина си на живот, пожизнените си убеждения, вярата и религията си. Аз идвам за това, да им съобщя какво става и как те могат да помогнат на себе си и на другите.

        Планът за Възнесение се състои от три основни части, наречени ТРИ ВЪЛНИ НА ВЪЗНЕСЕНИЕ. Първата вълна на Възнесението вече тече. Тези, които са се събудили при вестта за Възнесението, ще бъдат в първата му вълна. В своето мнозинство те са ЗВЕЗДНО СЕМЕ, това са хора, които са били програмирани за Възнесението дори преди да се въплътят в този живот. Очакваме, че първата вълна ще вземе 144000 човека.

        Първата вълна ще бъде духовно Възнесение и ще продължи от 2 до 48 часа. Тези, които са искали да отидат, ще бъдат приети в духа. Някои насън, други бодърствайки. Някои в състояние на медитация, някои изобщо в състояние, когато няма да могат да си спомнят нищо. При Възнесението ще ви доставят в приготвено за вас място. Вие ще познаете неговата любов, ще почувствате неговата вибрация, ще възприемете дружелюбността на пейзажа, мястото и хората там. Не бива да се боите, навсякъде ще ви обграждат любов и светлина. Самото чудесно Божество ще ви обкръжи със Своята любов. Там ще имате време да отдъхнете, време за преосмисляне и пречистване, и изобщо ще се почувствате много по-добре. Вие ще се върнете у дома.

        Първата вълна ще се раздели на две части: в първата ще бъдат тези, които ще пожелаят да се върнат на Земята, във втората – тези, които няма да пожелаят. Всеки от вас, независимо от желанието си, ще има едно и също знание за Възнесението. Вие ще разбирате повече и ще ви бъде дадено знание за това, което ще се случи на Земята, и ако решите да се върнете, ще се върнете като друга личност. Ще бъдете свързани с вашия висш Аз, затова ще можете да донесете в тази телесна форма, в окръжаващата среда, в която живеете сега, духовната същност, ще можете да реализирате някои способности, които все още дремят във вас.

        Целителите ще открият, че лечебните им сили са се увеличили многократно. Ще видите как изцелението, което давате, ще става почти мигновено. Тези от вас, които искат да бъдат канали за информация за Възнесението, ще открият много нови мои аспекти, достъпни за вас, – ще трябва само да попитате с любов и ще приемате отговори.

        Вътре във вас ще настъпят сериозни изменения. Например ще се измени вашата телесна форма. Стареенето и разрушаването на вашите тела във физиологичен смисъл ще се прекрати, телата ще започнат да регресират. Звездните семена, тези, които се връщат обратно в своята среда, своите семейства и земния свят, ще бъдат готови да помогнат на онези, които проявяват интерес. Те ще бъдат готови да помогнат на групи хора, да им обяснят и покажат какво се случва, да облекчат техния път и успокоят техните страхове, и да ги подготвят за втората вълна.

        И така, втората вълна. Не мога да ви посоча дата, тъй като това не е разрешено, и самият аз не бих искал да предизвиквам масова паника на Земята. Но това ще стане след години, а не след столетия.

         Втората вълна е начало на евакуацията. Промените, които ще станат на тази планета, ще бъдат толкова големи и катастрофални, че никой не бива да се намира на повърхността ѝ. Ето за какво е предназначен Планът за Възнесение. Това е план за осъзнаване, повишена чувствителност и временна евакуация.

        След първата вълна мнозина ще се върнат, за да разпространяват информация за Плана за Възнесение. Ние се надяваме, че това ще помогне на хората да напуснат Земята за известно време, защото втората и третата вълни трябва да бъдат Възнесение на тялото и духа. Тези от вас, които направят такъв избор, ще окажат голяма помощ на мнозината, които ще останат тук до заключителната евакуация.

        Заключителната вълна ще бъде последен шанс за Възнесение. Този, който реши да остане, ще пропусне своя шанс и ще премине през процеса на смъртта.

        Някои ще бъдат взети на друго място, където техните души ще бъдат преустроени. Някои могат дори да се окажат в други измерения или светове, от които са дошли на Земята.

        Съществува неизчислимо количество вселени, за които вие не знаете нищо. Не бих се наел да ги изброявам. В пределите на тези вселени има планети, на които живеят същества на светлината. Някои от тях имат физическа форма, подобна на нашата, а други съществуват само във вид на мисъл и светлина.

        Така някои ще се върнат в измеренията, откъдето са дошли, на други ще помогнат по пътя им, правейки болката им търпима, но в тази заключителна вълна ние ще вземем всички без изключение.

        Последните дни ще настъпят веднага, след като приключи евакуацията на третата вълна. Земната ос ще се премести – северът ще стане юг, а югът – север. На мястото на водата ще се появи суша, а сушата ще стане вода. Слънцето ще изгрява на запад и ще залязва на изток. Климатът ще се промени, повърхността на Земята ще се тресе и разрушава. Земята ще бъде преобразувана според първоначалния проект на моя Отец. Това не е приказка, а вече се случва. На Земята ще има много наводнения, земетресения, големи пожари и разрушения. Капаните, които се възприемат от мнозинството хора като жизнена норма, ще бъдат унищожени, и хората ще узнаят, че тези неща на практика не са били важни.

        Както вече казах, това не е гибел и тъма, и няма да се случи следващата седмица. Погледайте и понаблюдавайте какво става наоколо. Разберете и с разбиране в сърцето съобщете на онези, които все още не знаят, какво става. Когато заключителната вълна бъде завършена, вие ще можете да постъпите, както ви се прииска – да останете в създадената за вас среда или да се върнете на новата Земя.

        Вашата телесна форма ще бъде променена, вашата духовна форма ще бъде, несъмнено, също така друга. Няма да ви бъдат нужни транспортните средства, с които сега пътувате.

        Вие се намирате на прага на нов разцвет за цялото човечество. Някои наричат това настъпване на "Нова ера". Някои говорят за “Епоха на Водолея”. Ние го наричаме раждане на света.

        Вие живеете в потресаваща и забележителна епоха, когато всеки от вас, вашите семейства, родители, съпрузи, съпруги, дъщери, синове – всички ще получат възможност да се върнат и да видят този свят такъв, какъвто трябва да бъде и ще бъде! Вие отново ще ходите по Земята. Не мислете, че третият стадий ще бъде последен. Не, вие ще се върнете. Вие ще се върнете, за да видите как се развиват вашите внуци, но в такъв свят, какъвто дори не можете да си представите или да видите в най-невъобразимите сънища. Това не е никаква фантазия и не е приказка, това се случва сега – ВАШИЯТ СВЯТ СЕ ПРОМЕНЯ.

        С любов в сърцето си и с любовта на Бога-Отец се вслушайте в моите слова. Вие ще разберете всичко. Разкажете за това на приятелите си и им помогнете да разберат!

        Човекът е прогресирал, но вероятно се е престарал. На човека му дадоха технологии, но той ги използва, за да разруши своя свят, вместо да му помогне. Човекът злоупотреби с най-големия дар – света, в който живее. Технологиите постоянно се обновяват и усъвършенстват, и все пак човекът не може да се избави от болестта, която води до унищожаване на много хора. Тази болест е алчността.

        Заради алчността половината от населението на планетата гладува, а другата половина се намира в състояние на война – вие не си представяте, колко болезнено е това. Ето защо аз се намирам тук, защо реших да говоря с всички, които отново ще ме слушат. Това не е ново послание, не е нова Проповед на планината. Това е план за продължение на вашата раса, без който ще загинете. Моят Отец, Бог ще проследи нито един косъм да не падне от вашата глава, затова Той ви предлага Плана за Възнесение.


АКТИВАЦИИТЕ НА ПОРТАЛА И ВЪЗНЕСЕНИЕТО
Наред с фундаменталното послание на Сананда–Иисус относно Възнесението (“Теохороскоп” бр.27/2002) има още много сведения за този грандиозен преход, предадени от участващи в неговото осъществяване висши същества. Особено конкретно и подробно е изявлението на Командата на Ащар, направено от звездната ѝ база през 1994 г. Текстът му се помества тук със съкращения.
        Конверсията на Антарион

        Това е Командата на Ащар, звездната база Кротрон. Ние сме тук, с вас, за да ви разкажем за прехода, който се извършва във вашия свят и в цялата многоизмерна вселена в резултат на новото разпространение на божествената светлина на Единия.

        Дълго време тази планета съществуваше и еволюираше в рамките на пространствените параметри на дуалността. Тя се подчиняваше на законите на времето и пространството, причината и следствието (понякога наричани карма), раждането и смъртта, доброто и злото, полярностите. Еволюцията на съзнанието се постигаше в конфликти, осъзнаване на противоположностите, обособеност.

        Днес светът е дошъл до чертата, зад която той може да излезе от дуалността и да се влее в новата междупространствена структура на Единството. Това ще доведе до коренни преобразования в съзнанието и енергийните потоци, които вие вече усещате. Това време на преход и завършване се нарича Конверсия на Антарион. Конверсията е свързана със съзвездието Орион, в което се съхранява ключа към дуалността на тази част на галактиката. Има много ярки, има и не толкова ярки същности от Орион, които играят главна роля в драмата на дуалността. И планетата Земя понастоящем престава да участва в тази драма. Тъй като тя встъпва в света на Единството – в свят, в който няма време, няма пространство и няма дуалност. В него повече няма карма, защото там струи божествената милост, в него повече няма смърт и зло, защото тях ще ги погълне светлината на Единството. Това е време, когато всички грехове ще бъдат опростени в резултат на божествената намеса, на енергията, зародила се в Единия, преминала през системата на Централното Слънце на галактиката и разпределяна през много звездни врати от рода на Сириус и Алцион в посока към нашата планета. Това е изменение и трансмутация на честотата на трептене на всеки атом на Земята, на всяка клетка на вашето тяло. В резултат на увеличаването на енергията на вашата планета се пробуждат множество звездни хора. Активират се вашите звездни генетични кодове. Вие се събирате заедно и активирате порталите на измеренията, за да се осъществи Конверсията на Антарион на вашата планета. Когато достатъчно много съзнателни същества се съберат заедно, фокусирайки намерение, те пропускат мощен поток от новата енергия на Единството. След това тази енергия струи около планетата и активира съзнанието на много същества. Така се генерира квантов скок.

        Първата от главните планетни активации беше Хармоничната Конвергенция. Тя се състоя на 16 и 17 август 1987 г. През тези дни стотици хиляди посветени същества се закрепиха в четвъртото измерение – астралния свят, света на емоциите. Достъпът до астралния свят беше значително облекчен, което способства за емоционалното очистване на планетно ниво. Това ознаменува началото на Конверсията на Антарион.

        11:11

        След това се проведе Активацията 11:11. Това се случи на 11 януари 1992 г. Тази планетна активация отвори портала на Единството. За първи път в еволюцията на Земята се появи възможност да се усети непосредствено енергията на Единството. Порталът 11:11 има единадесет врати, които непосредствено водят към Единството. Първите врати се активираха на 11 януари 1992 г., последните ще бъдат активирани на 24 декември 2011 г. Така ще завърши Конверсията на Антарион. Земята ще стане небесен свят, роден в Единството, живеещ в тънките потоци на космическата любов. Тя ще стане точка на светлина в галактическата мрежа на светлината.

        Вторите врати 11:11 бяха активирани на 5 юни 1993 г. На планетата се осъществи активация на космическата любов. Мнозина от вас усещат в живота си тази нараснала енергия на космическата любов след втората активация. Увеличаването на любовта ще доведе до велики промени във вашите лични отношения. На вашата планета ще бъдат създадени нови форми на отношения, които ще ви отведат още по-близо до светлината на Единия. По времето на активацията на третите врати, което ще стане през 1996 или 1997 г., вие всички ще се слеете със своите душевни семейства, живеейки в обществата на Единството, на Островите на светлината.

        Проходът на Антарион

        Скокът в масовото съзнание на човечеството в посока на новата реалност, предизвикан от активацията на третите врати 11:11, ще повлече след себе си следващата активация – на четвъртите врати 11:11, които се наричат Проход на Антарион. Тя ще се извърши на 11 август 1999 г. при пълното слънчево затъмнение в 11 часа и 11 минути гринуичко време. На този етап напълно ще се открие светът на Единството. Ето го – космическото откровение, предсказано във вашите пророчества. Ето я – висшата точка на прехода на тази планета. В тази точка е великият океан на любовта и светлината. Това е време на велики чудеса, които не могат да се опишат на вашия език. Това е момент, когато Земята ще се докосне до космическото не дихание. Защото вселената с точност достига критична точка, в която започва преход от разширяване към свиване и светлината на Единия напълно се реализира в цялото проявено мироздание. Всяко същество, приело съзнателно решение в полза на Възнесението, започва мигновено да излъчва тази светлина, тъй като в това време се разкрива божествената искра на човечеството. Приблизително тогава ще се случат някои промени на Земята, но те няма да засегнат Островите на светлината и обществата на Единството по планетата. Тези от вас, които вече са преминали в Единството, няма да видят корабите на Командата на Ащар, които ще се приземят, за да помогнат при окончателната евакуация. Защото вашето възприятие ще се измени. Вие ще възприемете нашите кораби като Острови на светлина в небето, които се сливат с вашите Острови на светлината на Земята. Това ще бъде Брак на Небето и Земята. Това ще бъде окончателното разтваряне на Командата на Ащар сред нашите възлюбени братя и сестри на планетата Земя. Ние ще станем единни и никога повече няма да се разделим.

        Ново Небе и Нова Земя

        След като завърши Проходът на Антарион и се изместят полюсите на Земята, променяйки ориентацията на централната ѝ ос на въртене от Полярната звезда към системата на галактическото Централно Слънце, ще започнат последващите активации 11:11, от пета до единадесета. Те не са свързани с някакви определени дати в линейно време, тъй като линейното време завинаги ще изчезне. Активациите ще стават междупространствено и в състояние извън времето. Те ще въведат нас и вас като единно цяло в нова реалност, която е не само неописуема, но и неведома дори за нас. Благодарение на нея обширното звездно семейство ще се отправи на пътешествие зад пределите на проявеното мироздание, зад пределите на проявените вселени. Ние всички сме едно.ЗВЕЗДНАТА БАЗА КРОТРОН

ПРОСТРАНСТВЕНАТА ОС ИКСАТААР 11:11:83

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница