„Кражба и грабежДата19.11.2018
Размер94.5 Kb.
#105540
ТипУрок


ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ПЛОВДИВ
Урок на тема: „Кражба и грабеж“
Цели на урока:

1. Да се разбере от учениците значението на термините „кражба“ и „грабеж“.

2. Да се осъзнаят последиците, до които водят кражбата и грабежът.

Задачи на урока:

1. Да се обясни на учениците, че вземането без разрешение на вещи и стоки, които принадлежат на други хора, е кражба.

2. Да се обясни, че употребата на заплаха, сила, оръжие при извършването на кражба е грабеж.

2. Да се осъзнае, че извършването на кражба или грабеж е престъпление.

3. Да се обясни, че човекът, който взема непряко участие в извършването на кражбата и грабежа, се счита за съучастник в престъплението.

3. Да се обяснят последствията от извършването на кражба и грабеж.Междупредметна връзка:

Български език – разговор /говорене и слушане/.Материали за провеждане на урока:

1. Сценарии за ролеви игри:

- “Кражба от магазина”.

- “Случка в парка”.

2. Работен лист - “Кражби от магазина”.
Вре

ме

Етапи на заниманието

Материали

1

2

3

4

1.

15 мин.

Какво е кражба? Видове кражби и наказания.

Мозъчна атака – въпроси и отговори, относно кражбата. На учениците се представя работен лист „Кражби от магазина“. Използва се целият или част от него и след това се дискутират отговорите. Преподавателят обобщава, че вземането без разрешение на вещи и стоки, които принадлежат на други хора е кражба. Не подлежи на съмнение, че това деяние е престъпление и този, който го извършва е крадец и рано или късно ще бъде хванат и осъден. Съдът има право да му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 8 години.

Кражбите биват няколко вида – кражби от магазин, домашни кражби, джебчийски кражби и др. Когато кражбата е извършена чрез разбиване на някакви прегради, се квалифицира като взломна. Наказанието за нейното извършване е по-тежко – от 1 до 10 години лишаване от свобода, а при рецидив и в особено големи размери – до 15 години.

Учениците разиграват ролева игра „Кражба от магазин“ при следния сценарий: Иван е водач на училищна банда, който решава да организира кражба от магазин. Той убеждава две момчета – Михаил и Ангел, да отидат с него, но те се страхуват, че е опасно. Иван им обяснява, че няма защо да се безпокоят, защото той ще открадне нещата, а те само ще наблюдават обстановката и ще отвличат вниманието на продавача. От Михаил се иска да застане до вратата на магазина и ако някой иска да влезе вътре, да сигнализира , като кашля силно. В същото време Ангел трябва да привлече вниманието на продавача, като го помоли да свали нещо от най-горния рафт. Така Иван ще може да открадне избраните от него предмети. Но след осъществяване на техния замисъл Иван е заловен от случайно минаващ покрай магазина полицай. След ролевата игра учениците дискутират по въпроса: „Кой носи вина за извършената кражба?“. С помощта на преподавателя се стига до заключението, че и тримата са обвързани с вината за престъплението. Въпреки че са приятели с Иван и искат да му помогнат, всеки един от тях предварително знае, че става въпрос за кражба. Никой не прави нищо случайно. Ето защо Иван ще бъде наказан като пряк извършител на кражбата, а Михаил и Ангел – като негови съучастници или помагачи. Ако кражбата беше успяла и Иван беше оставил при двамата си приятели откраднатите вещи, те щяха да носят вина за вещно укривателство. А този, който съдейства по някакъв начин за извършване на кражбата – съставя план за действие, дава съвети, предоставя собствени вещи и дрехи за маскировка се наказва като помагач, съгласно НК.

Учениците следва да разберат, че доказването на приятелството не трябва да ни сблъсква със закона и този, който иска да му помогнем, като ни направи съучастници в извършване на престъпление, не ни е приятел.Работен лист „Кражби от магазина“

Сценарий за ролева игра „Кражба от магазин“

2.

10 мин.

Какво е грабеж? Наказания за неговото извършване. Ролева игра – двама съученици, Камелия и Стоян, решават да организират купон с приятели, но нямат пари. По предложение на Стоян, двамата се сговарят да отидат в парка, където да пресрещнат някого и да вземат пари от него. Там спират Иван и му искат пари, но той не им дава. Тогава Стоян го заплашва с джобното си ножче, а Камелия му взема якето, маратонките и смартфона. Предупреждават го да не казва на никого и отиват да продадат отнетите вещи.

След ролевата игра учениците дискутират по въпроса: “Има ли извършено престъпление и как се определя то?”. Стига се до извода, че извършеното деяние е грабеж. В наказателния кодекс се определя като квалифицирано престъпление, защото съчетава няколко престъпления, основни от които са кражба и заплаха за здравето и живота на потърпевшия. Наказанието за неговото извършване е от 1 до 10 години лишаване от свобода, а при рецидив и при особено големи размери – до 15 години .


Сценарий за ролева игра „Случка в парка“

3.

5 мин.

Причини за извършване на кражба и грабеж.

Дискусия по въпросите: „Защо хората крадат и грабят другите?“ и „Какво се случва с откраднатата и ограбената вещ?“ След обобщаване на направените предложения се стига до следните отговори:

1. Скука и отегчение.

2. За повече емоции.

3. Освобождаване на напрежението.

4. Липса на пари.

5. За да си набавят пари, като продадат откраднатото.

6. Огромно желание да притежават дадена вещ.

Учениците следва да разберат, че в повечето случаи откраднатата или заграбената вещ се продава, подарява, изхвърля, използва,изяжда се, разделя се с някого. Това, което остава завинаги, е срамът и последиците от извършеното деяние.

4.

10 мин.

Последици от кражбата и грабежа.

Мозъчна атака : разделят се учениците на две групи, които отговарят на въпрос: първа група – „Какви са последиците за тези, които извършват кражби и грабежи ?“ и втора група - „Какви са последиците за хората, които са потърпевши от кражбата и грабежа ?“

След обобщаване на отговорите на двете групи се извеждат следните възможни последици:

1. За виновните:

- ще бъдат отведени в полицията и разпитани като крадци, ще им се вземат отпечатъци и снимки;

- ще бъдат наказани от Педагогическия съвет на училището;

- ще бъдат заведени на отчет в Детска педагогическа стая;

- срещу тях ще бъде разгледано възпитателно дело от МКБППМН и ще им бъдат наложени възпитателни мерки, включително и настаняване във ВУИ;

- ще бъдат подложени на съдебно преследване и осъдени;

- ще загубят доверието на близки хора – родители, приятели, съседи;

- родителите им ще заплатят откраднатите или ограбени вещи;

- ще имат криминално досие за цял живот.

2. За потърпевшите от кражба и грабеж:

- финансови и материални щети;

- може да се разстроят психически - изпадат в депресия, социална изолация, безпокойство ;

- лечение в болница при физически и психически травми;

- отсъствие от училище, докато се лекуват;

- губят желание или се страхуват да посещават училище, губят интерес към обучението си като цяло;

- собствениците на магазини взземат прадпазни мерки, като изразходват допълнително финансови средства за скрити камери за наблюдение и алармени системи, назначаване на охранители .

Децата следва да разберат, че последиците от извършената кражба или грабеж могат да променят живота на извършителя и потърпевшия завинаги.5.

5 мин.

Изводи.

Провежда се обобщаващ разговор, като се обръща внимание на наказанията, налагани на извършителите на кражби и грабежи и техните съучастници, помагачи и вещни укриватели.ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ПЛОВДИВ


Работен лист - „Кражби от магазина“

Ваш приятел е заловен при кражба от магазин.Съгласен ли сте или не със следните мнения :
Мнение

Съгласен

Несъгласен

1.

Той имаше лош късмет и го хванаха.2.

Беше глупаво от негова страна да краде от магазин.3.

Той трябва да бъде изправен веднага пред съд за това, че краде.4.

Ако никога преди това не е крал, би трябвало да му се даде още един шанс .5.

Начинът, по който са изложени стоките в магазините, изкушава хората и ги подтиква към кражби.6.

Собствениците на магазини трябва да продават стоките си на по-високи цени, за да компенсират откраднатите.7.

Краденето на вещи от магазините не е престъпление, а само забавление и никому не вреди .8.

Ако не съществуваха кражби от магазините, стоките в тях щяха да бъдат по-евтини.9.

Ако някой е заловен да краде от магазин, това може да се отрази върху целия му живот от този момент нататък .10.

Ако той беше мой приятел, аз никога повече не бих му вярвал.11.

Има голяма разлика между разбойничеството и контрабандата с цигари и това да откраднеш кутия цигари от магазина.12.

Ти можеш да бъдеш изпратен в затвора, заради кражби от магазин.

Каталог: childrenconsult -> files -> resurs
resurs -> Оценка на риска какво е риск?
resurs -> Методически особености в превантивната и корекционно-възпитателната дейност на мкбппмн при работата им с малолетни и непълнолетни от етнически обособени квартали в град Пловдив
resurs -> Общи сведения за етнически обособените квартали в град Пловдив
resurs -> 2015 година център по превенция и социална адаптация пловдив
resurs -> Урок на тема : „Вандализъм" Цели на урока: Да се разбере от учениците значението на понятието „вандализъм"
resurs -> Решение на комисията въз основа на чл. 41 от збппмн, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществена проява
resurs -> „Трафик на хора
resurs -> Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – пловдив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница