Кратко описание на проектаДата24.10.2018
Размер43.5 Kb.
Проект

„4 елемента –

виртуалните истории оживяват в реални игри”
Кратко описание на проекта:

Проекта е образователен и включва деца и учители от 4 учебни заведения и представители на неправителствени организации на територията на община Враца. Партньорството по проекта е насочено към повишаване на екологичната култура на децата, а от там - подпомагане успешната им социализация, чрез съвместни дейности с деца от други учебни заведения на различна възраст, обмен на знания, умения и компетентности, обогатяващи и разнообразяващи учебно – възпитателния процес в различни образователни степени между деца и преподаватели и осъществяване на приемственост между предучилищна и начална училищна степен.

Всяко от участващите в проекта учебно заведение ще се изучи задълбочено1 от 4-те основни елемента, изграждащи планетата Земя и ролята му за поддържане живота на планетата. Тези познания ще бъдат споделени с другите участници в съвместни дейности , които ще дадат възможност за реално сътрудничество между децата, учителите и представителите на неправителствените организации за разнообразяване и обогатяване на учебно – визпитателния процес, изнасянето му извън детските градини и училищните стаи и ще развие умения за учене чрез преживяване.

Цели:


 • Повишаване екологичната култура, като елемент от гражданското образование на деца от предучилищна и начална училищна възраст.

 • Стимулиране развитието на емоционална интелигентност и учене чрез преживяване.

 • Осигуряване на психолого-педагогическа подкрепа за успешна социализация на деца от предучилищна възраст.

 • Създаване модел на активно сътрудничество между: учители, деца, родители и НПО за повишаване качеството на образователно – възпитателния процес в предучилищна възраст.

 • Обмен на педагогически опит и добри практики.

 • Популяризиране ролята на предучилищното и началното училищно образование за успешна социализация на децата.

Задачи:

 • Разширяване и обогатяване знания и представи за основните елементи (въздух, вода, огън и земя) съставляващи живата и нежива природа и значението им, като важни фактори, запазващи живота на планетата Земята;

 • Развиване на умения за работа в екип и съпреживяване при пренос на знания и изразяване в игрови и практически ситуации;

 • Стимулиране на позитивни нагласи към съвместна дейност и емоционална удовлетвореност във взаимодействието с връстници и възрастни при решаване на познавателни задачи в игрова дейност.

Партньори:

 • ЦДГ „Европейчета” – гр. Враца – координатор

 • ЦДГ „Вълшебница” – гр. Враца – партньор

 • ЦДГ „Дъга” – гр. Враца – партньор

 • НУ „Св. Софроний Врачански” – гр. Враца – партньор

 • Оля Генова – експерт връзки с обществеността и образователни програми към Дирекция ПП „Врачански Балкан” – партньор

 • Родители – партньор

Времетраене: ноември 2013 – май 2014 г.

Календар на дейностите


дейност

срок

участници

място на провеждане

Официално откриване на проекта

28 ноември 2013

10.30 часагр. „Доналд Дък” – ЦДГ „Европейчета”

гр. „Пинокио” – ЦДГ „Вълшебница”

гр. – ЦДГ „Дъга”

ІІІклас - НУ „Св. Софроний Врачански”

експерти от Дирекция ПП „Врачански Балкан”

експерт предучилищно образование към РИО – Враца

експерт предучилищно образование към Отдел „Образование” – община Враца


Природозащитен център „Натура” към Дирекция на ПП”Врачански Балкан”

Изработване лого на проекта

декември

2013 г.


всички партньори

детските заведения на координатора и партньорите

Педагогически визити при партньорите (по една във всяко от партниращите учебни заведения)

датите и темите на визитите ще се уточнят допълнително от домакините и ще бъдат обявявани 1 седмица преди провеждането
януари – февруари 2014 г.

всички партньори


учебните заведения на партньорите

Художествена изложба на тема „4 елемента – живот в хармония”

април 2014г.

всички партньори

Природозащитен център „Натура”

или РБ”Хр.Ботев” по- близо е и удобно за посещение„4 елемента – виртуалните истории в реални игри” – съвместна дейност на всички партньори

април 2014г.

всички партньори

за доуточняване

(открито място)

Официално закриване на дейностите по проекта

април – май 2014

всички партньори,

медии, експертиПриродозащитен център „ Натура”

Изработване сборник с материали от проекта

юни – септември 2014г.

учители от детските заведения - партньори
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница