Кратко съдържаниестраница68/73
Дата21.07.2018
Размер9.03 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   73

Упражнения


 1. Опишете накратко стандарта Unicode. Каква е основната му идея? Има ли връзка между Unicode и типа System.Char в .NET Framework?

 2. Опишете какво представляват символните низове в .NET Framework. Какво е характерно за класа System.String?

 3. Избройте по-важните методи и свойства на класа System.String и обяснете за какво служат.

 4. Напишете програма, която проверява дали в даден числов израз ско­бите са поставени правилно (има еднакъв брой отварящи и затва­рящи скоби, които си съответстват). Използвайте методите и свой­ствата на класа System.String.

 5. Напишете програма, която по дадена последователност от символи (цел) и даден текст извлича от текста всички думи, които съдържат зададената цел в себе си като подниз. Използвайте само класа [resource]'>System.String.

 6. Напишете програма, която по даден URL адрес във формат [protocol]://[server]/[resource] извлича от него отделните му елементи – [protocol], [server] и [resource]. Например за URL http://www.devbg.org/forum/index.php трябва да извлече [protocol] = "http", [server] = "www.devbg.org" и [resource] = "/forum/index.php". Използвайте методите и свойствата на класа System.String.

 7. Напишете подпрограма, която заменя в даден низ всички поднизове, оградени с таговете и с еквивалентни на тях низо­ве с главни букви. Подпрограмата трябва да се справя с вложени тагове и (доколкото е възможно) с некоректно зададени тагове. На­пример при вход:

  проба алабала хaхoтест и пак аха eho

 8. трябва да връща резултат

  проба АЛАБАЛА хaхo ТЕСТ И ПАК АХА eho

 9. Напишете програма, която обръща думите в дадено изречение в обра­тен ред. Например изречението "Брала мома сладки къпини" трябва да се преобразува в "Къпини сладки мома брала". Използвайте класа StringBuilder.

 10. Напишете програма, която претърсва даден текст за дадена дума и намира и отпечатва всички изречения, в които тази дума се среща. Можете да считате, че границата между две изречения е някой от символите ".", "!" и "?", следван евентуално от празно пространство и след него от дума, започваща с главна буква на кирилица или лати­ница. Например в текста "\tНалей ми бира! Изстина бирата заради тези символни низове. Ще сложа две-три в камерата.\n \t Отивам до мага­зина за още бира." думата "бира" се среща само в първото и послед­ното изречение. Използвайте методите и свойствата на класа System.String.

 11. Даден е речник с думи, който представлява текст във формат "дума значение" – по една речникова единица на всеки ред. Да се състави програма, която по дадена дума намира значението й в речника. Из­ползвайте методите и свойствата на класа System.String.

 12. Дадени са текст и списък от думи, разделени със запетайка. Списъкът описва думи, които са нецензурни и не трябва да се съдържат в текста. Напишете програма, която замества всички нецензурни думи от текста със звездички. Например ако имаме текста "Какъв хикс дириш тука бе менте?" и списък с нецензурни думички "менте, хикс", програ­мата трябва да го преработи така: "Какъв **** дириш тука бе *****?". Използвайте класовете String и StringBuilder.

 13. Напишете програма, която заменя в даден HTML документ всички хипервръзки с метаописание на тези връзки във фор­мат [url href=…]…[/url]. Програмата трябва да се справя с вложени тагове и дори с вложени хипервръзки (въпреки че това не е позволено в езика HTML). Използвайте методите и свойствата на класовете String и StringBuilder.

 14. Напишете програма, която изважда от даден текстов документ всички поднизове, които приличат на email адрес (последователности от сим­воли във формат @). Използвайте мето­дите и свойствата на класа System.String.

 15. Напишете метод, който приема като вход символен низ и го отпечатва във вид на последователност от байтове в шестнайсетична бройна система във формата, в който се дефинират низове в C#. Например за низа "Hi!" трябва да се отпечата "\x48\x69\x21". Използвайте методите и свойствата на класа System.String и подходящи форматиращи ни­зове.

 16. Напишете програма, която очаква въвеждане на дата в някой от фор­матите "dd.mm.yyyy", "dd/mm/yyyy", "dd.mm.yy" или "dd/mm/yy", парсва въведения текст и при успешно разпознаване на някой от фор­матите отпечатва датата във формата по подразбиране за теку­щата култура.

 17. Напишете програма, която за всяко цяло число от 5 до 25 отпечатва таблица с 4 колони – числото (подравнено отдясно, разположено в пространство от 5 символа), числото на квадрат (подравнено вляво, разположено в пространство от 6 символа), корен квадратен от числото (с точност 4 десетични цифри, разположен в пространство 10 символа, допълнено с нули в началото) и натурален логаритъм от числото (разположен в пространство от 8 символа, с възможно най-голяма точност, така че да не остава празно място). Използвайте доколкото е възможно форматиращи низове.

 18. Напишете програма, която въвежда от конзолата едно реално число и го отпечатва във вид на валута, специфична за държавите: Австрия, България, Израел, Монголия, Тайван и Япония. Ако на конзолата някои символи не излизат правилно, използвайте метода MessageBox.Show().

 19. Реализирайте клас "обикновена дроб", който съдържа числител и знаменател (без операциите над обикновени дроби) и му дефинирайте необходимите методи за потребителско форматиране, така че да може да се отпечатва в подходящ вид с Console.WriteLine. Дефинирайте и два форматиращи низа ("N" и "R"), които отпечатват дробта като обик­новена дроб (напр. "1/4") и като реално число с точност 2 знака (напр. "0,25").

 20. Напишете програма, която въвежда символен низ от клавиатурата и се опитва да го преобразува в число, използвайки формати "XXX XXX XXX.YY", "XXX XXX XXX,YY", "XXXXXXXXX,YY" и "XXXXXXXXX.YY". Програмата трябва да отпечатва за всеки един от тези формати дали парсването е било успешно и какъв резултат се е получил в случай на успех. Използвайте метода Double.Parse и свойствата за разделители на числа от класа CultureInfo.NumberFormat.

 21. Напишете програма, която прочита символен низ от конзолата, пре­образува го в различни формати (UTF-8, ASCII, windows-1251) и го отпечатва като последователност от байтове в шестнайсетичен вид. Използвайте класа System.Text.Encoding.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница