КриминалистикаДата16.11.2017
Размер41.09 Kb.
#34763
343.98 Криминалистика.
Беленски Радостин Писмените доказателства : Процесуални и криминалистични аспекти / Радостин Беленски. - София : Камея, 2002 ; 343.98/Б33

Беленски, Радостин Веществените доказателства : Процесуални и криминалистични аспекти / Радостин Беленски. - София : Софи-Р, 2001 ; 343.98/Б; 34

Беленски, Радостин Кратка Криминалистика / Радостин Беленски. - София : Камея, 2002 ; 343.98/Б; 34

Беленски, Радостин Криминалистика : Практикум / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2008 ; 343.98/Б33

Беленски, Радостин Разследване на общоопасни престъпления : Палежи, престъпления по транспорта, престъпления, свързани с наркотици / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2010. - (Криминалистика) ; 343.98/Б33

Беленски, Радостин Разследване на престъпления против интелектуалната собственост. Разследване на престъпления, свързани с културно исторически ценности / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2010. - (Криминалистика) ; 343.98/Б33

Беленски, Радостин Разследване на престъпления против личността : Убийство, телесна повреда, блудство, изнасилване / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2010. - (Криминалистика) ; 343.98/Б33

Беленски, Радостин Разследване на престъпления против паричната и кредитната система. Престъпления по чл. 243 и чл. 249 от НК. Разследване на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Изпиране на пари / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2010. - (Криминалистика) ; 343.98/Б33

Беленски, Радостин Разследване на престъпления против собствеността : Кражба, грабеж, измама / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2010. - (Криминалистика) ; 343.98/Б33

Беленски, Радостин Съдебно-почеркова експертиза / Радостин Беленски. - София : Софи-Р, 1999 ; 343.98/Б; 34

Белкин, Р.С. Криминалистическия энциклопдия / Р.С.Белкин. - 2 доп. изд. - Москва : Мегатрон-ХХI, 2000 ; 343.98/Б35

Биков, Ангел Криминалистика : Полицейско разследване, доказателства / Ангел Биков. - София : Труд, 2001 ; 343.98/Б44

Биков, Ангел Следи на местопроизшествието : огледи и експертизи / Ангел Биков. - София : Фенея, 1996 ; 343.98/Б45

Бобев, Костадин Криминалистика / Костадин Бобев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2001 ; 343.98/Б53

Боев, Иван Криминалистика / Иван Боев. - София : Албатрос, 2001. ; 343.98/Б52

Бърг, Брус и др. Криминалистика / Брус Бърг, Джон Хорган; прев. Яна Георгиева. - София : ИК Труд, 2001 ; 343.98/Б93

Вакарелски, Иван Криминалистика / Иван вакарелски. - 2 изд. - София : Наука и изкуство, 1972 ; 343.98/В17

Вакарелски, Иван Криминалистика / Иван Вакарелски. - 3 изд. - София : Наука и изкуство, 1978 ; 343.98/В17

Вандер, М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений / М.Б.Вандер. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - (Библиотека криминалиста) ; 343.98/В19

Вандер, М.Б. Использования микрочастиц при расследовании преступлений / Михаил Вандер. - Санкт Петерсбург : Питер, 2001 ; 343.98/В98

Вандер, М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий / Михаил Вандер. - Санкт Петерсбург : Питер, 2001; 343.98/В19

Вещественные доказательства : Информационные технологии процессуального доказывания / ред. В.Я.Колдин. - Москва : Норма, 2002 ; 343.98/В33

Вопросы криминалистики. - Москва : Госюриздат, 1961 ; 343.98/В74

Георгиев, Людмил и др. Практическо ръководство по криминалистика : Част 1. Разкриване и разследване на престъпления / Людмил Георгиев, Здравко Стоилков, Румен Лазаров, Веселин Симеонов. - 2 изд. - София : Световит, 2010; 343.98/Г34

Георгиев, Людмил Криминалистическият видеозапис при разследването / Людмил Георгиев. - София : Световит, 2008 ; 343.98/Г37

Георгиев, Людмил. Актуални аспекти на криминалистиката / Людмил Георгиев. - София : ИК "Световит", 2015; 343.98/Г34

Георгиев, Людмил. Казуси по криминалистика и по съдебни експертизи. С.: Фенея, 2012; 343.98/Г37

Герцензон, А. Введение в советскую криминологию / А. А. Герцензон. - Москва : Юрид. лит-ра, 1965 ; 343.98/Г38

Гурев, М.С. Убийства на "разборках" : Методика расследования / Михаил Сергеевич Гурев. - Санкт-Петербург : Питер, 2001 ; 343.98/Г93

Душанов, Иван и др. Съдебно-счетоводни експертизи / Иван Душанов, Петър Цанков. - 3 прераб. и доп. изд. - Варна : Ромина, 1999 ; 343.98/Д94

Ищенко, Е.П. Криминалистика : Краткий курс / Е.П.Ищенко. - Москва : Инфра-М, 2003 ; 343.98/И99

Кабуров, Румен Методика за разследване на безстопанствеността : чл.219 НК / Румен Кабуров. - София : Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология, 1992 ; 343.98/К12

Корниенко, Н. А. Следы человека в криминалистике / Н. А. Корниенко. - Санкт-Петербург : Питер. - (Библиотека криминалиста) ; 343.98/К85

Коцева-Владимирова, Евгения Криминалистика : разследване на автотранспортни престъпления / Евгения Коцева-Владимирова. - Варна : ВСУ, 1998 ; 343.98/К87

Кочев, Костадин Прокурорски надзор върху дейността на органите на предварителното разследване / Костадин Кочев. - София : Наука и изкуство, 1968 ; 343.98/К86

Криминалистика : Техника, тактика, методика. - Санкт-Петербург : Лексикон, 2002. - (Образование ХХI века) ; 343.98/К90

Криминалистика : Учебник / ред. Н.П.Яблоков. - 2 перераб. и доп. изд. - Москва : Юрист, 2002 ; 343.98/К90

Криминалистика. - Москва: Юридическая литература, 1984; 343.98/К90Ароцкер, Л. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве / Л. Ароцкер. - София : Юрид. лит-ра, 1964; 343.98/А83

Криминология и криминалистика. - София : НБКМ, 1998. - (Информационен бюлетин); 343.98/К90

Криминология и криминалистика. - София : НБКМ, 1999. - (Информационен бюлетин); 343.98/К90

Кръстев, Г. Т. и др. Разследване на пресътпленията / Г.Т. Кръстев, Г.Н. Панайотов. - София : Наука и изкуство, 1958 ; 343.98/К92

Кунчев, Йонко Криминалистика от А до Я : Азбучна система на терминологията / Йонко Кунчев. - София : Сиела, 2013; 343.98/К93

Кунчев, Йонко Криминалистика : Престъпление, отражение, познание / Йонко Кунчев. - София, 2000 ; 343.98/К93

Кунчев, Йонко Криминалистическа тактика / Йонко Кунчев. - София : Албатрос, 2003. ; 343.98/К93

Любарски, М. и др. Немите свидетели : Разкази за криминалистиката / М. Любарски, В. Санов. - София : Военно издателство, 1976; 343.98/Л95

Миндов, Б. и др. Съдебно-счетоводни експертизи / Б. Миндов и др.. - София : Наука и изкуство, 1957 ; 343.98/М63

Питерцев, С.К. и др. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / Станислав Константинович, Алексей Александрович Степанов. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - (Библиотека криминалиста) ; 343.98/П56

Стоянов, Иван Автотехническа експертиза / Иван Стоянов. - София : Наука и изкуство, 1970; 343.98/С77

Тайните на почерка : Подробен наръчник за графологичен анализ. - София : millenium, 2013; 343.98/Т19

Фоа, Пиер Почеркът - огледало на душата : Увод в графологията : Открийте скритото в себе си и в другите / Пиер Фол = L'Ecriture, miroir de l'ame : Metode de graphologie en 15 lecons /Pierre Foix. - София : Екстрем, 1999. - (Микрокосмос) ; 343.98/Ф66

Цеков, Ц. и др. Учебно помагало по криминалистика / Ц. Цеков, П. Тодоров. - София : СУ "Кл. Охридски", 1978; 343.98/Ц44

Цеков, Цеко Криминалистика / Цеко Цеков. - 3 доп. изд. - София : Сиела, 1998 ; 343.98/Ц44

Цеков, Цеко Методика на разследване на документните престъпления / Цеко Цеков. - София : Наука и изкуство, 1970 ; 343.98/Ц44

Шнайкерт, Ханс Доказване чрез пръстови отпечатъци в юридическо и техническо отношение : Ръководство за съдебна дактилоскопия / Ханс Шнайкерт. - София : б.м., 1929. - (Библиотека сп. "Полицай"); 343.98/Ш79Platt, Richard Crime Scene : The Ultimate Guide to Forensic Science / Richard Platt. - London : Dorling Kindersley Book, 2003 ; 343.98/П58

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница