Критерии точкиДата22.12.2018
Размер61.82 Kb.
Приложение №2Критерии

точки

Документи, доказващи критериите

1

ОБЩИ КРИТЕРИИ1.1

Настоящ адрес на детето в община Пловдив
копие от лична карта на родителя /ако съвпада с адресната регистрация на детето/ или документ от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.1.1

в административния район на детското заведение

5т.

1.1.2

адресът на детето е в Община Пловдив

7т.

1.2

Oсигуреност на родителите1.2.1

работещи родители

по 1т.на родител

служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх.№, адрес на месторабота, мокър печат и подпис;

за самоосигуряващите се – копие от документите за внесените осигурителни вноски.1.2.2

родител, ползващ отпуск по майчинство за друго дете

1т.

служебна бележка от НОИ или работодателя

1.2.3

родители студенти и родители докторанти – в редовна форма на обучение

по 1т.на родител

служебна бележка от акредитирано ВУЗ

1.3

Платени местни данъци и такси в Община Пловдив за предходната календарна година

по 1т.на родител

удостоверения от Дирекция „Местни данъци и такси” на Община Пловдив за липса на задължения за всеки от родителите

2

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ2.1

Деца със СОП (до две деца в група)
/само за ЦДГ или ОДЗ/

10т.

решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО Пловдив

2.2

Деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, съобразно наредбата за медицинската експертиза.

6т.

решение на ТЕЛК/ НЕЛК за детето (копие)

2.3

Деца без родители2.3.1

ползва се само един от тези критерии

деца пълни сираци

6т.

актове за смърт на родителите (копия)

2.3.2

деца полусираци

3т.

акт за смърт (копие)

2.3.3

деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия

по 4т. на родител

2.3.4

деца на загинали при изпълнение на служебния си дълг

по 4т. на родител

2.3.5

деца на неизвестен родител

3т.

акт за раждане (копие)

2.4

Деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71% и над 71% от работоспособността си

по 2т. на родител

решение на ТЕЛК / НЕЛК за родителя (копие)

2.5

Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18г.,

като децата в ученическа възраст посещават редовна форма на обучение1т.

актове за раждане на всички деца (копие);
служебна бележка от училището за текущата учебна година

2.6

Деца близнаци и тризнаци

по 1т. на дете

актове за раждане на децата (копия)

2.7

Деца, настанени в приемни семейства или осиновени

1т.

служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане” на Община Пловдив.

2.8

Деца, попадащи в категория тежки социални случаи

1т.

3

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ3.1

Деца, посещаващи яслена група в ОДЗ, кандидатстващи за I група в същото ОДЗ

1т.

-

3.2

Деца с по-големи брат/сестра в съответното детско заведение

3т.

-

3.3.1

Деца на роднини по права линия, работещи в детски заведения ( ДЯ, ЦДГ, СДГ или ОДЗ) на територията на Община Пловдив

майка,баща

6т.

служебната бележка по критерий 1.2.1

3.3.2

баба, дядо,

прабаба, прадядо3т.

служебна бележка от ДЯ, ЦДГ, СДГ или ОДЗ за работещия роднина и

документ, доказващ роднинството3.4

Месторабота на родителите в адм. район на детското заведение

по 1т.на родител

служебната бележка по критерий 1.2.1

3.5

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя /настойника/ ДЯ, ОДЗ и ЦДГ, за които кандидатства:3.5.1

за детско заведение по първо желание

2т.
3.5.2

за детско заведение по второ желание

1,5т.
3.5.3

за детско заведение по трето желание

1т.
3.5.4

за детско заведение по четвърто желание

0,5т.
3.5.5

за детско заведение по пето желание

0т.
3.6

Деца на участници във военни мисии в чужбина

3т.

документ, удостоверяващ, че лицето е на военна мисия извън страната

Забележка: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница